Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Zelená energetika může v Česku vytvořit přes 100 tisíc pracovních míst

Rozvoj moderní energetiky má podobu také ekonomických přínosů ušetřených škod na životním prostředí a zmírnění změny klimatu. Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů by jen v Česku ušetřilo 25 miliard korun na zabránění klimatických škod.

Prorůstové scénáře ukazují, že lze zvýšit výrobu obnovitelných zdrojů do roku 2030 o zhruba pětinásobek pro fotovoltaiku, na 12 milionů megawatthodin ročně, a pro větrné elektrárny na zhruba sedminásobek proti dnešku, na necelých 5 milionů megawatthodin. Výrobě odpovídá instalovaný výkon 12 454 MW solárních elektráren a 2 610 MW větrných turbín. Čerstvá čísla vyplývají ze studie Centra pro otázky životního prostředí při Univerzitě Karlově, která byla zpracovaná pro Alianci pro energetickou soběstačnosti.

Studie modeluje možnosti růstu obnovitelných zdrojů v rámci realitického „Zeleného“ scénáře, který by zajistil potřebné snížení emisí do roku 2030 o 53,5 % oproti úrovni roku 1990. To by se promítlo ve snížení škod na zdraví a životním prostředí o 6,4 mld. Kč a snížení negativních dopadů ze změny klimatu o 18 mld. Kč. Pozitivní zprávou je pak příležitost k vytvoření 108 tisíc pracovních míst v sektoru zelené ekonomiky.

Ve světle výše představených ekonomických čísel je rozhodnutí některých českých podniků přijmout závazek zajistit provoz továren na uhlíkově neutrální bázi, rozhodnutím pro budoucnost,“ přidává praktický rozměr přínosů rozvoje obnovitelných zdrojů Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Přechod na zelené palivo plánuje například Škoda Auto. Mladoboleslavská automobilka se letos domluvila se společností ČEZ na výstavbě největší střešní fotovoltaické elektrárny v České republice, což zapadá do plánu, aby energie na výrobu aut pocházely od druhé poloviny desetiletí kompletně z obnovitelných zdrojů. Každý rok by střešní instalace měla vyrobit více než 2,2 tisíce megawatthodin elektřiny. Vedle sluneční elektřiny bude mít výroba vozů s okřídleným šípem ve znaku také energie z větrných turbín. Dodá ji větrný park Melč u Opavy, kde do roku 2023 mají vyrůst čtyři větrné turbíny s roční očekávanou produkcí 26 gigawatthodin elektřiny. Společnost využije pro spolupráci na projektu systém, který se označuje anglickou zkratkou PPA, což je dlouhodobé partnerství s investorem, ve kterém se podnik zavazuje k nákupu čisté elektřiny.

Nejde však pouze o projekty velkých továren. Využití čisté energie míří také do bydlení. Nová čtvrť Chytré Líchy v Židlochovicích u Brna je vůbec prvním klimaticky neutrálním projektem bydlení na Moravě. Cílem však není pouze využití energie šetrné k životnímu prostředí. Autoři myslí také na lepší nakládání s vodou. V Chytrých Líchách chtějí zajistit dosažení úspory poloviny odpadní vody odváděné z území a vytvořit lokalitu bez dešťové kanalizace. „Díky komplexnímu přístupu slouží tento projekt coby unikátní modelový příklad dobré praxe udržitelného sídelního plánování v souladu s principy ochrany životního prostředí, šetrného využívání zdrojů, adaptace na změnu klimatu, udržitelného rozvoje, inovací a digitální transformace, a zapojení občanů do rozhodování,“ představuje soběstačnou čtvrť jeden z autorů projektu Jan Bárta.

Projekty moderní energetiky, které představují příležitost pro restart Česka, se představili na sérii akcí Svazu moderní energetiky. Záznam a prezentace jsou pro zájemce dostupné na www.modernienergetika.cz.