Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Diskriminace fotovoltaiky pokračuje. Tisíce firem jsou dále v ohrožení, hrozí jim bankrot

Hospodářský výbor Sněmovny se dnes zabýval novelou zákona o podporovaných zdrojích energie. Zásadní novinkou, kterou vládní novela přináší, je stanovení nejvyššího povoleného vnitřního výnosového procenta, tzv. IRR, pro jednotlivé zdroje energie.


Průmyslová fotovoltaická elektrárna, foto © TZB-info.cz

Členové výboru se neshodli na žádném pozměňovacím návrhu a do druhého čtení tak postupuje původní vládní znění, které nastavuje výnosnost pro fotovoltaiku na úrovni 6,3 %. Jiné obnovitelné zdroje energie přitom dostaly povolenou výnosnost mnohem vyšší. Solární asociace považuje tento návrh za silně diskriminační.

Vládní novela zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE), klíčový dokument pro rozvoj obnovitelných zdrojů v České republice, prošla v lednu letošního roku prvním čtením v Poslanecké sněmovně.

Zásadní změnou, kterou vládní novela přináší, je nastavení tzv. nejvyššího povoleného vnitřního výnosového procenta pro obnovitelné zdroje energie, které má být opatřením vůči případné překompenzaci podpory. Novela zákona však každému zdroji obnovitelné energie nyní nastavuje jinou úroveň IRR, což je v rozporu s původní metodikou podpory. Nejnižší hodnotu přitom dostala fotovoltaika, jen 6,3 procenta. Větrná a vodní energie 7 procent, biomasa 9,5 procenta a bioplyn 10,6 procenta.

Přečtěte si také Kolik opravdu stojí podpora fotovoltaických elektráren z dob solárního boomu? Přečíst článek

Solární asociace s tímto návrhem nesouhlasí a považuje ho za silně diskriminační. „Poslanci Hospodářského výboru promeškali šanci nastavit jasné a transparentní podmínky pro všechny druhy obnovitelných zdrojů energie. Zároveň ukázali, že jim nevadí diskriminace některých obnovitelných zdrojů, na kterou upozorňovaly průmyslové svazy, ministerstva i Legislativní rada vlády. Opatření dopadne na tisíce provozovatelů elektráren, spoustu z nich může zlikvidovat. Tratit na tom budou na ně navázané firmy, a tím pádem i celá česká ekonomika,“ komentuje Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace.

Šanci zastavit ohrožení tisíců projektů solárních elektráren mají nyní všichni poslanci ve druhém čtení. „Česko se samo zavázalo k plnění klimatických cílů, zároveň ale podniká kroky, díky kterým nebude schopno tyto cíle plnit. Pokud novela projde v původním znění, na kterém už netrvá ani ministr průmyslu a obchodu Havlíček, způsobí to obrovskou nestabilitu v celém sektoru, která ohrozí financování a výstavbu nových obnovitelných zdrojů. V Solární asociaci doufáme, že v druhém čtení poslanci tento návrh odmítnou,“ dodává Krčmář.

Poslanci Marian Jurečka a Petr Dolínek ve svých pozměňovacích návrzích nabídli do budoucna možnost vyhlásit soutěže formou aukcí nových kapacit pro solární elektrárny nebo bioplynové stanice. Vláda totiž ve svém návrhu počítá pouze s podporou větrných elektráren, vodních elektráren a spalováním skládkového plynu. Právě fotovoltaika je nejlevnějším řešením výhodným pro spotřebitele elektřiny. Bioplynové stanice pomáhají rozvoji venkova a řeší biologicky rozložitelný odpad. Díky těmto obnovitelným zdrojům se šetří veřejné prostředky.

Negativní postoj ministra Karla Havlíčka vůči podpoře obnovitelných zdrojů blokuje do budoucna levná řešení, která by pomohla nahradit končící uhlí. Kroky ministerstva nedávají smysl a jdou proti zájmům spotřebitelů energie. Jednání ministerstva průmyslu doslova povede k prodražení naplnění emisních cílů. Nejlevnější cestou k nízkouhlíkové energetice, ke které se ČR dobrovolně zavázala, je právě prostřednictvím technologicky neutrálního přístupu – tedy volné soutěže všech druhů obnovitelných zdrojů v rámci samostatných aukcí a zelených bonusů,“ hodnotí dnešní jednání výboru a vystoupení Karla Havlíčka Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Pozměňovací návrhy přitom rozšiřovaly typy obnovitelných zdrojů tak, aby byla naplněna technologická neutralita a spotřebitelé pomocí tržní soutěže získali levnou energii z obnovitelných zdrojů. Poslanci mají šanci ještě předložit změny v rámci druhého čtení bez podpory Hospodářského výboru. Mohou se však opřít o podporu Svazu průmyslu a obchodu, Svazu měst a obcí a dalších oborových sdružení, které v minulosti rozšíření podpory podpořily.

Sjednocení výše IRR pro všechny obnovitelné zdroje energie podpořily tyto instituce:

 • Hospodářská komora ČR
 • Legislativní rada vlády ČR
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Svaz měst a obcí ČR
 • Ministerstvo životního prostředí České republiky
 • Energetický regulační úřad
 • Svaz moderní energetiky
 • Agrární komora ČR
 • Asociace soukromého zemědělství ČR
 • Komora OZE
 • CZ BIOM
 • Aliance pro energetickou soběstačnost
 • Česká bankovní asociace
 • Česká leasingová a finanční asociace
 • Velvyslanectví Rakouska, Německa, Norska, Itálie, Nizozemska
 • Unie zaměstnavatelských svazů ČR
 
 
Reklama