Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Obnovitelné zdroje energie v roce 2011 – 2. část

Oddělení datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu připravilo tuto statistickou zprávu jako komplexní národní statistiku obnovitelných zdrojů energie. Tématem 2. části zprávy je energetické využití biomasy.

1. Energetické využití biomasy

Metodika statistiky

Energetickým využíváním biomasy se pro účely této energetické statistiky rozumí spalování dřevní a rostlinné hmoty, včetně celulózových výluhů a to jak samostatné, tak spolu s neobnovitelnými palivy za účelem výroby elektřiny či tepla. Pracovně je biomasa zjednodušeně rozdělována na následující kategorie:

 • Palivové dřevo
 • Dřevní odpad, piliny, kůra, štěpky, zbytky po lesní těžbě
 • Rostlinné materiály
 • Brikety a pelety
 • Celulózové výluhy
 • Kapalná biopaliva (pro energetické využití)
 • Ostatní biomasa
 • Dřevěné uhlí (není statisticky sledováno)

Plynná a kapalná (pro pohon) paliva z biomasy jsou uvedena v příslušných následujících kapitolách této zprávy. Stejně tak je dále pojednáno o biomase obsažené v komunálních a průmyslových odpadech a ATP. Do biomasy se nezahrnuje energetické využití rašeliny, která je z hlediska metodiky IEA/EUROSTAT řazena do fosilních paliv. Energetické využití papíru je sledováno v rámci využívání biologicky rozložitelného odpadu. Ostatní biomasou se rozumí speciální palivo vyrobené z biomasy a biologicky rozložitelného odpadu, případně jiná netradiční paliva. Statistika respektuje fyzické rozdělení biomasy, neboť to jediné bude stejné i za sto let a nikoliv její rozdělení podle aktuálně platných zákonů a vyhlášek, které stanovují podporu energetického užití biomasy a které se mohou měnit. Statistickými výkazy MPO byla zjišťována výroba elektřiny z biomasy u všech firem, které sledovanou činnost v daném roce prováděly. Vzhledem k rostoucímu počtu drobných instalací a jejich problematickému střídavému provozu se nedaří získat statistické informace za všechny provozovatele. Vzhledem k minimálnímu výkonu a pouze občasnému provozu těchto zařízení je však nezapočítaná výroba minimální a nikterak neovlivňuje celkové hodnoty. MPO také není zvlášť sledován podíl „spoluspalování“ biomasy a neobnovitelných zdrojů oproti „čistému“ spalování, ani jiné parametry vyplývající z požadavků na prokazování původu „zelené elektřiny“ u jednotlivých výrobců. Energetický regulační úřad udává poněkud odlišné hodnoty pro hrubou výrobu elektřiny z biomasy, tento rozdíl je z metodického hlediska akceptovatelný a je způsoben striktní aplikací vyhlášky č. 502/2005 Sb. „o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje“. Provoz nelicencovaných zdrojů ERÚ nesleduje. Statistika výroby tepelné energie z biomasy je prováděna v rámci kombinovaného šetření, jež pokrývá všechny subjekty s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla z biomasy, dále tepelné zdroje s instalovaným výkonem nad 200 kW a subjekty s více jak 20 zaměstnanci. Statistika tedy pokrývá veškerou „větší“ spotřebu biomasy. Vzhledem k tomu, že není vhodné zatěžovat vyplňováním duplicitních výkazů menší firmy, jejichž podíl na celku je zanedbatelný, je prováděno určité zjednodušení, které však do jisté míry využívá i dat z předchozích let, které jsou korigovány modelem. Výsledné hodnoty tedy na 100 % neodpovídají skutečnosti sledovaného roku. Domníváme se však, že tato část chyby je minimální. Výkazy MPO jsou obesílány subjekty, které v předchozím roce vykázaly vyšší spotřebu biomasy (cca 500 tun) a dále subjekty s určitými charakteristikami (obecní zařízení, prodej tepla, nestandardní druhy paliva aj.). Zjištěná data byla doplněna daty z databáze REZZO 2 a daty ze šetření ČSÚ „Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv EP 5-01“. Takto je sledována spotřeba biomasy u cca 30 tisíc subjektů. V celkovém odhadovaném množství vyrobené tepelné energie z OZE není dosud započítána biomasa využívaná v malých zdrojích mimo domácnosti a biomasa spotřebovaná k otopu při individuální rekreaci obyvatelstva.

Výroba energie z biomasy mimo domácnosti


Výroba elektřiny z biomasy podle jejich typů v roce 2011
Počet respondentůVýroba elektřiny
[MWh]
Vlastní spotřeba vč. ztrát
[MWh]
Dodávka do sítě
[MWh]
Přímé dodávky
[MWh]
Spotřeba paliva
[t]
Palivové dřevo00,000,000,000,000,00
Dř. štěpka, odpad29820 001,02141 454,64678 546,380,00845 217,55
Celulózové výluhy2526 202,84498 129,6428 073,200,00266 494,20
Rostlinné materiály7111 020,5711 985,2599 035,320,0094 979,77
Brikety a pelety 10218 019,5131 104,59186 914,920,00143 491,44
Ostatní biomasa00,000,000,000,000,00
Kapalná biopaliva99 327,249 221,49105,750,001 584,03
Celkem451 684 571,17691 895,61992 675,570,001 351 766,99
Výroba tepelné energie z biomasy podle jejich typů v roce 2011 *)
PalivoPočet respondentůHrubá výroba tepla
[GJ]
Vlastní spotřeba a ztráty
[GJ]
Prodej tepla
[GJ]
Spotřeba paliva
[t]
Palivové dřevo517360 065,22360 065,220,0034 652,98
Dř. štěpka, odpad6848 415 716,726 613 993,571 801 722,951 005 721,78
Celulózové výluhy26 609 280,626 437 996,52171 284,10833 133,40
Rostlinné materiály59429 334,3269 815,72359 518,6040 265,96
Brikety a pelety 151316 126,41132 594,50183 531,9123 087,26
Ostatní biomasa00,000,000,000,00
Kapalná biopaliva42 102,101 361,90740,2099,87
Celkem1 17816 132 625,3913 615 827,432 516 797,761 936 961,25
*) bez domácností a drobných spotřebitelů

Výroba elektřiny z biomasy


Vývoj výroby elektřiny z biomasy celkem
Počet respondentůVýroba elektřiny
[MWh]
Vlastní spotřeba vč. ztrát
[MWh]
Dodávka do sítě
[MWh]
Přímé dodávky
[MWh]
Spotřeba paliva
[t]
20037372 972,4149 571,117 383,3206 018,0203 855,7
200415564 545,8171 819,5222 827,3169 899,0414 911,1
200515560 251,9301 686,7210 379,248 186,0389 239,1
200619731 088,6419 653,6285 768,725 666,3512 434,5
200722968 071,9562 607,5403 714,21 518,3665 376,3
2008271 170 527,4589 198,6581 328,70,0865 116,3
2009321 396 271,1627 587,0768 684,00,01 063 912,9
2010371 492 238,5647 011,1845 227,40,01 253 224,4
2011451 684 571,17691 895,61992 675,570,01 351 766,99
 
Vývoj výroby elektřiny z dřevní štěpky, dřevního odpadu apod. (biomasy)
Počet respondentůVýroba elektřiny
[MWh]
Vlastní spotřeba vč. ztrát
[MWh]
Dodávka do sítě
[MWh]
Přímé dodávky
[MWh]
Spotřeba paliva
[t]
200412265 269,533 792,8201 274,730 202,0244 010,4
200514222 497,268 483,4153 793,8220,0199 436,6
200616272 724,578 257,3190 673,13 794,1250 150,2
200718427 531,2101 263,2326 239,70,0402 986,7
200821603 047,9131 813,6471 234,40,0579 384,1
200923650 060,6112 116,8537 943,80,0664 955,1
201028641 839,9112 198,8529 641,00,0768 205,3
201129820 001,02141 454,64678 546,380,0845 217,55
Vývoj výroby elektřiny z celulózových výluhů (biomasy)
Počet respondentůVýroba elektřiny
[MWh]
Vlastní spotřeba vč. ztrát
[MWh]
Dodávka do sítě
[MWh]
Přímé dodávky
[MWh]
Spotřeba paliva
[t]
20043275 817,0136 375,00,0139 442,0158 083,7
20052279 582,3231 616,30,047 966,0156 924,7
20062350 027,7331 976,40,018 051,3184 619,0
20072474 571,1453 639,420 931,70,0221 562,6
20082458 468,7436 656,721 812,00,0224 342,2
20092500 511,2474 838,525 672,70,0242 229,4
20102514 675,7491 621,423 054,30,0257 333,7
20112526 202,84498 129,6428 073,200,0266 494,20
Vývoj výroby elektřiny z neaglomerovaných rostlinných materiálů (biomasy)
Počet respondentůVýroba elektřiny
[MWh]
Vlastní spotřeba vč. ztrát
[MWh]
Dodávka do sítě
[MWh]
Přímé dodávky
[MWh]
Spotřeba paliva
[t]
2004220 839,71 169,019 670,70,011 589,8
2005353 735,41 353,052 382,40,030 151,7
2006384 464,57 821,576 040,0603,062 146,0
2007526 415,32 053,124 158,70,016 219,6
2008723 085,22 722,220 363,00,015 120,4
2009772 918,28 526,864 391,40,055 815,3
2010574 151,510 588,663 562,90,061 407,1
20117111 020,5711 985,2599 035,320,094 979,77
Vývoj výroby elektřiny z briket a pelet (biomasy)
Počet respondentůVýroba elektřiny
[MWh]
Vlastní spotřeba vč. ztrát
[MWh]
Dodávka do sítě
[MWh]
Přímé dodávky
[MWh]
Spotřeba paliva
[t]
200422 619,6482,71 881,9255,01 227,2
200524 437,0234,04 203,00,02 726,1
2006623 849,71 598,519 033,33 217,915 519,3
2007639 211,35 651,032 042,01 518,324 321,4
2008884 535,618 006,266 529,40,044 924,6
200910164 170,132 095,0132 075,10,093 774,1
20109241 215,432 469,9208 745,50,0149 593,8
201110218 019,5131 104,59186 914,920,0143 491,44
Vývoj výroby elektřiny z ostatní pevné biomasy
Počet respondentůVýroba elektřiny
[MWh]
Vlastní spotřeba vč. ztrát
[MWh]
Dodávka do sítě
[MWh]
Přímé dodávky
[MWh]
Spotřeba paliva
[t]
200400,00,00,00,00,0
200500,00,00,00,00,0
200600,00,00,00,00,0
20071334,00,0334,00,0286,0
200811 390,00,01 390,00,01 345,0
200918 601,00,08 601,00,07 135,0
2010120 217,00,020 217,00,016 629,0
201100,000,000,000,00,00
Vývoj výroby elektřiny z kapalných biopaliv (biomasy)
Počet respondentůVýroba elektřiny
[MWh]
Vlastní spotřeba vč. ztrát
[MWh]
Dodávka do sítě
[MWh]
Přímé dodávky
[MWh]
Spotřeba paliva
[t]
200400,00,00,00,00,0
200500,00,00,00,00,0
2006122,30,022,30,010,0
200719,00,88,20,05,0
200800,00,00,00,00,0
2009110,010,00,00,04,0
20103139,1132,46,70,055,4
201199 327,249 221,49105,750,01 584,03
Hrubá výroba elektřiny z biomasy podle kategorií podpory [GWh]
Parní elektrárnyParoplynové + plynové,
spalovací elektrárny
Celkem
2008Spalováním cíleně pěstované biomasy61,93,365,2
Spalováním hnědé (lesní) biomasy574,51,6576,1
Spalováním bílé a odpadní biomasy589,60,3589,9
Výroba elektřiny brutto celkem1 226,05,21 231,2
2009Spalováním cíleně pěstované biomasy153,17,6160,7
Spalováním hnědé (lesní) biomasy696,60,1696,7
Spalováním bílé a odpadní biomasy579,40,0579,4
Výroba elektřiny brutto celkem1 429,17,71 436,8
2010Spalováním cíleně pěstované biomasy261,18,8269,9
Spalováním hnědé (lesní) biomasy662,13,7665,8
Spalováním bílé a odpadní biomasy576,20,0576,2
Výroba elektřiny brutto celkem1 499,412,51 511,9
2011Spalováním cíleně pěstované biomasy336,37,6343,9
Spalováním hnědé (lesní) biomasy723,37,9731,2
Spalováním bílé a odpadní biomasy598,10,1598,2
Výroba elektřiny brutto celkem1 657,715,61 673,3

Pramen: ERÚ


Pramen: ERÚ
 

Výroba tepla z biomasy


Vývoj výroby tepla z biomasy celkem
Počet respondentůHrubá výroba tepla
[GJ]
Vlastní spotřeba vč. ztrát
[GJ]
Prodej tepla
[GJ]
Spotřeba paliva
[t]
20031 20013 890 855,112 417 500,71 473 354,41 689 935,7
20041 30016 980 168,415 366 508,91 613 659,51 777 497,1
20051 44817 436 985,715 434 164,82 002 820,91 966 928,4
20061 39416 041 569,914 505 398,91 545 021,41 839 577,5
20071 75515 462 629,513 736 265,71 536 171,01 916 200,1
20081 18615 462 563,513 736 199,71 726 363,81 884 799,3
20091 34415 497 695,113 770 769,21 726 925,91 854 817,3
20101 20016 065 795,514 030 923,02 034 872,51 963 776,6
20111 17816 132 625,3913 615 827,432 516 797,761 936 961,25
 
Vývoj výroby tepla z palivového dřeva (biomasy)
Počet respondentůHrubá výroba tepla
[GJ]
Vlastní spotřeba vč. ztrát
[GJ]
Prodej tepla
[GJ]
Spotřeba paliva
[t]
2004765387 277,4375 123,412 154,036 793,7
2005846640 525,3639 925,3600,062 071,4
2006744556 157,8555 972,8185,054 102,2
2007858569 990,2561 429,28 561,054 635,4
2008520355 809,9355 351,2458,734 718,8
2009517318 631,4318 172,7458,730 861,2
2010510379 931,4376 684,03 247,436 505,8
2011517360 065,22360 065,220,0034 652,98
Vývoj výroby tepla z dřevní štěpky, dřevního odpadu apod. (biomasy)
Počet respondentůHrubá výroba tepla
[GJ]
Vlastní spotřeba vč. ztrát
[GJ]
Prodej tepla
[GJ]
Spotřeba paliva
[t]
20046438 043 981,16 506 005,71 537 975,4864 912,4
20056698 493 573,17 792 872,5700 700,6851 560,2
20067087 918 201,57 032 247,7885 953,8881 456,7
20079488 317 900,97 433 872,7884 028,2934 669,3
20086998 297 771,97 208 516,81 089 255,11 023 815,9
20098127 929 554,36 883 869,51 045 684,7948 261,4
20107718 147 676,86 803 489,91 344 186,9983 789,8
20116848 415 716,726 613 993,571 801 722,951 005 721,78
Vývoj výroby tepla z celulózových výluhů (biomasy)
Počet respondentůHrubá výroba tepla
[GJ]
Vlastní spotřeba vč. ztrát
[GJ]
Prodej tepla
[GJ]
Spotřeba paliva
[t]
200438 408 747,08 408 747,00,0862 042,3
200528 151 983,56 908 001,51 243 982,01 040 179,3
200627 656 367,07 100 369,7555 997,3883 578,3
200726 691 839,06 201 661,7490 177,3888 914,8
200826 339 164,86 019 045,4320 119,4787 471,4
200926 455 209,56 282 398,9172 810,7808 900,6
201026 739 651,06 545 327,2194 323,8873 910,5
201126 609 280,626 437 996,52171 284,10833 133,40
Vývoj výroby tepla z neaglomerovaných rostlinných materiálů (biomasy)
Počet respondentůHrubá výroba tepla
[GJ]
Vlastní spotřeba vč. ztrát
[GJ]
Prodej tepla
[GJ]
Spotřeba paliva
[t]
200420108 878,647 043,661 835,011 497,6
200522105 487,053 775,751 711,39 800,6
200640122 521,863 946,258 575,612 306,6
200766260 082,6209 412,750 669,922 259,9
200851258 500,674 955,1183 545,422 390,4
200957432 273,8181 348,9250 924,939 045,6
201061483 303,6198 023,4285 280,244 897,5
201159429 334,3269 815,72359 518,6040 265,96
Vývoj výroby tepla z briket a pelet (biomasy)
Počet respondentůHrubá výroba tepla
[GJ]
Vlastní spotřeba vč. ztrát
[GJ]
Prodej tepla
[GJ]
Spotřeba paliva
[t]
20042031 284,329 589,21 695,12 251,1
20052645 416,739 589,75 827,03 316,9
200673116 549,072 239,344 309,78 133,8
2007113199 531,298 858,6100 672,615 528,6
200885211 316,478 331,2132 985,216 402,8
200992360 836,1104 868,2255 967,926 897,6
2010119311 174,8107 398,6203 776,222 827,0
2011151316 126,41132 594,50183 531,9123 087,26
Vývoj výroby tepla z ostatní pevné biomasy
Počet respondentůHrubá výroba tepla
[GJ]
Vlastní spotřeba vč. ztrát
[GJ]
Prodej tepla
[GJ]
Spotřeba paliva
[t]
200400,00,00,00,0
200500,00,00,00,0
200600,00,00,00,0
200712 062,00,02 062,0192,0
200800,00,00,00,0
200921 190,0111,01 079,0851,0
201014 058,00,04 058,01 846,0
201100,000,000,000,00
Vývoj výroby tepla z kapalných biopaliv (biomasy)
Počet respondentůHrubá výroba tepla
[GJ]
Vlastní spotřeba vč. ztrát
[GJ]
Prodej tepla
[GJ]
Spotřeba paliva
[t]
200400,00,00,00,0
200500,00,00,00,0
200600,00,00,00,0
20071164,0164,00,00,0
2008166,066,00,00,0
200900,00,00,00,0
201000,00,00,00,0
201142 102,101 361,90740,2099,87

Výroba tepla z biomasy – domácnosti

Odhad spotřeby biomasy v domácnostech je nejvýznamnějším problémem naší statistiky obnovitelných zdrojů energie. Hlavním problémem statistiky spotřeby biomasy oproti klasickým palivům je to, že nejsou a nikdy nebudou zcela statisticky podchyceny její zdroje. Současně nelze plně využít případných informací o prodeji kotlů, neboť drtivá většina zařízení umožňuje spalovat i uhlí.

Pod pojmem biomasa se v této statistice rozumí palivové dříví získané z lesa, z údržby městské a venkovské zeleně, získané samosběrem či nákupem u obchodníků s palivy nebo u podniků disponujících touto surovinou. Současně je zde však i zahrnut veškerý dřevní odpad – klestí, piliny, odřezky, staré palety či nábytek, stavební nebo dříve jinak využité dřevo – tedy vše co je ze dřeva a čím lidé v domácnostech topí. Pelety, brikety a rostlinné materiály představují zatím pouze menší část této spotřeby, nicméně i jejich spotřeba stále roste.

Metodika statistiky byla podrobně popsána ve studii „Spotřeba biomasy v domácnostech“ (MPO, 2006) a oproti předchozím létům zůstala nezměněna. Ve spolupráci s ČSÚ a ČHMÚ jsou hledány nové možnosti, jak zjišťovat data o spotřebě biomasy v domácnostech, o počtu a struktuře topidel a počtu domácností využívajících toto palivo.

Základní data o spotřebě domácností byla zjištěna výběrovým šetřením ENERGO 2004. Roční data pak vyplývají z lesnické statistiky ČSÚ. Jedná se o prodeje palivového dříví (bez kůry) zjištěné vyčerpávajícím šetřením u lesních společností a majitelů lesů. Využijeme-li dostupných zdrojů sekundárních dat, je možno provést odhad meziročního vývoje spotřeby palivového dřeva následujícím postupem. Je třeba zahrnout změnu poptávky po biomase, způsobenou např. substitucí, cenou paliva, změnou legislativních podmínek atd. To je provedeno na základě změny prodejů palivového dříví z lesa – tento index ovlivňuje tu část spotřeby biomasy v domácnostech, která je kryta „nákupy“. Dále je započítána změna velikosti celkové těžby dříví z lesa – ta ovlivňuje tu část spotřeby, která je definována jako „samosběr“. Domníváme se, že je to při nedostatku ostatních informací vhodná metoda, neboť například celková těžba ohraničuje i to, kolik odpadového dřeva je k dispozici pro případné využití k otopu v domácnostech. Ve výpočtech není uvažováno to, že dřevo je obvykle využíváno až po jeho vyschnutí (minimálně jeden rok).

Na základě výše uvedeného pak lze odhadovat meziroční vývoj spotřeby biomasy v domácnostech, resp. po odečtení spotřeby dřevěných pelet a briket (předpokládáme, že drtivá většina je spotřebována v domácnostech) pak i spotřebu samotného palivového dřeva.

Příprava odhadů meziročních změn spotřeby palivového dřeva v domácnostech je věc dlouhodobá, výše uvedená metodika musí být korigována výsledky připravovaného šetření spotřeby energie v domácnostech ČSÚ ENERGO. Teprve po zpracování tohoto šetření bude možné objektivně vyhodnotit použitou metodu a přesněji stanovit algoritmus meziročních přepočtů.

Podrobnější informace o cenách biomasy je možno dohledat ve zprávě „Ceny pevných paliv pro domácnosti“ (MPO, 2012).

Dodávky dříví VI. tř. jakosti – palivo (dle ČSÚ; plm bez kůry)
RokTěžba celkem
[tis. plm b.k.]
Z toho těžba palivového dříví
[tis. plm b.k.]
RokTěžba celkem
[tis. plm b.k.]
Z toho těžba palivového dříví
[tis. plm b.k.]
19495 804960198213 169976
19507 4491 193198313 162944
19517 7611 454198413 511852
19529 3781 560198513 905900
19538 7921 439198613 1561 040
19548 1201 443198712 8911 116
19559 6071 473198812 6321 047
19569 0001 477198912 303964
19578 8401 293199013 3321 301
19588 5371 170199110 7511 014
19598 2341 04719929 850833
19608 046902199310 406694
19618 656868199411 950778
19628 734806199512 365649
19638 092843199612 584718
19648 412932199713 491610
19658 2431 007199813 991820
19668 353870199914 203840
196710 252881200014 441940
19688 789898200114 3741 010
19699 062877200214 5411 007
197010 178784200315 1401 180
197110 258912200415 6011 190
197210 425908200515 5111 225
197310 317815200617 6781 345
197411 002752200718 5081 770
197511 400792200816 1871 734
197612 106884200915 5021 733
197711 970847201016 7361 965
197813 004992201115 3811 914
197913 5921 0302012
198013 6269502013
198113 4359222014
 
Dodávky dříví VI. tř. jakosti – palivo (dle ČSÚ; plm bez kůry; přepočet na prm s kůrou podle ÚHÚL)
RokJehličnaté dřívíListnaté dřívíCelkem
plm b.k.cena Kč/plmplm b.k.cena Kč/plmprm s.k.
2003638 532323448 4254381 953 187
2004700 132325489 9145112 138 171
2005720 120343504 8685612 201 094
2006819 850553525 0806552 409 319
20071 410 010459360 0308203 088 275
20081 259 734426473 8388123 054 894
20091 158 915495574 2268023 079 210
20101 337 163567627 8458533 485 371
20111 049 180658864 71410553 457 883
Odhad meziročního vývoje spotřeby biomasy v domácnostech
RokSpotřeba
[tuny]
Energie v použitém palivu
[GJ]
Teplo
[GJ]
20032 653 47734 495 19521 820 358
20042 827 36336 755 71523 250 277
20052 852 20637 078 67823 454 572
20063 087 54940 138 13825 389 871
20073 585 10346 606 33429 481 407
20083 397 34044 165 42427 937 379
20093 345 30343 488 93627 509 459
20103 729 70148 486 11330 670 484
20113 563 54146 326 03629 304 101

Brikety a pelety z biomasy

ProdukceDovozVývozDodávka na tuzemský trh vč. zásob
Základní bilance dřevěných pelet [tis. tun]
20034031
200411092
2005160124
2006270207
20076004614
2008135011223
2009158413428
20101451311150
20111481911156
Základní bilance rostlinných pelet [tis. tun]
2003
20041001
20057007
2006260026
2007402042
2008602062
2009110100120
201016973173
2011148257166
Základní bilance dřevěných briket [tis. tun]
20039006525
200411018229
200510318024
200611138232
200711366752
20089686935
2009106226563
2010120276285
2011116467488
Základní bilance rostlinných briket [tis. tun]
2003
2004
2005
2006
2007
2008
20091001
20101001
20111001

Zahraniční obchod biomasou vhodnou pro energetické účely

Databáze zahraničního obchodu ČSÚ poskytuje měsíční data o dovozech a vývozech komodit podle kombinované nomenklatury TARIC. V případě biomasy vhodné pro energetické účely je definována položka 4401 „Palivové dřevo“. Tato položka obsahuje nejen klasické palivové dřevo, ale i dřevěné štěpky, třísky, piliny a brikety a pelety. Od roku 2009 jsou zvlášť evidovány pelety z dřevní hmoty. Z dat ČSÚ byly dále vyčleněny dřevěné brikety, které vlastní položku nemají. Pro podrobnější informace o systému statistiky zahraničního obchodu viz její metodika (ČSÚ).

Dovoz biomasy vhodné k energetickým účelům [tis. tun]
20032004200520062007
Dřevo palivové006127
Štěpky, třísky dřevěné jehličnaté5633582537
Štěpky, třísky dřevěné ostatní24211
Piliny dřevěné1803187
Zbytky, dřevěný odpad605413
Brikety a pelety01136
Celkem82381035571
20082009201020112012
Dřevo palivové3175428
Štěpky, třísky dřevěné jehličnaté25481587
Štěpky, třísky dřevěné ostatní1345
Piliny dřevěné883319
Zbytky, dřevěný odpad23212223
Brikety a pelety8264065
Celkem68124168227
Vývoz biomasy vhodné k energetickým účelům [tis. tun]
20032004200520062007
Dřevo palivové15814110413977
Štěpky, třísky dřevěné jehličnaté30343765101
Štěpky, třísky dřevěné ostatní4464773
Piliny dřevěné25132880138
Zbytky, dřevěný odpad61416878101
Brikety a pelety689192102103
Celkem346324335512593
20082009201020112012
Dřevo palivové69936570
Štěpky, třísky dřevěné jehličnaté13015751167
Štěpky, třísky dřevěné ostatní125621550
Piliny dřevěné12374164132
Zbytky, dřevěný odpad70505739
Brikety a pelety181199173185
Celkem698635525642

Celková bilance energeticky využité biomasy


Energetické využití biomasy v roce 2011 [tuny]
PalivoNa výrobu elektřinyNa výrobu teplaCelkem
Dřevní odp., štěpka, piliny atd.845 2181 005 7221 850 939
Palivové dřevo34 65334 653
Rostlinné materiály94 98040 266135 246
Brikety a pelety143 49123 087166 579
Celulózové výluhy266 494833 1331 099 628
Ostatní biomasa000
Celkem1 350 1831 936 8613 287 044
Odhad spotřeby dřeva v domácnostech3 563 541
Vývoz biomasy vhodné k energetickým účelům642 000
Celkem energeticky využitá, či vyvezená biomasa7 492 585
Energetické využití biomasy v roce 2010 [tuny]
PalivoNa výrobu elektřinyNa výrobu teplaCelkem
Dřevní odp., štěpka, piliny atd.768 205983 7901 751 995
Palivové dřevo36 50636 506
Rostlinné materiály61 40744 898106 305
Brikety a pelety149 59422 827172 421
Celulózové výluhy257 334873 9111 131 245
Ostatní biomasa16 6291 84618 475
Celkem1 253 1691 963 7783 216 947
Odhad spotřeby dřeva v domácnostech3 729 701
Vývoz biomasy vhodné k energetickým účelům525 828
Celkem energeticky využitá, či vyvezená biomasa7 472 476
Energetické využití biomasy v roce 2009 [tuny]
PalivoNa výrobu elektřinyNa výrobu teplaCelkem
Dřevní odp., štěpka, piliny atd.664 955948 2611 613 216
Palivové dřevo30 86130 861
Rostlinné materiály55 81539 04694 861
Brikety a pelety93 77426 898120 672
Celulózové výluhy242 229808 9011 051 130
Ostatní biomasa7 1358517 986
Celkem1 063 9081 854 8172 918 725
Odhad spotřeby dřeva v domácnostech3 345 303
Vývoz biomasy vhodné k energetickým účelům635 299
Celkem energeticky využitá, či vyvezená biomasa6 899 327
Energetické využití biomasy v roce 2008 [tuny]
PalivoNa výrobu elektřinyNa výrobu teplaCelkem
Dřevní odp., štěpka, piliny atd.579 3841 023 8161 603 200
Palivové dřevo34 71934 719
Rostlinné materiály15 12022 39037 511
Brikety a pelety44 92516 40361 327
Celulózové výluhy224 342787 4711 011 814
Ostatní biomasa1 34501 345
Celkem865 1161 884 7992 749 916
Odhad spotřeby dřeva v domácnostech3 397 340
Vývoz biomasy vhodné k energetickým účelům719 503
Celkem energeticky využitá, či vyvezená biomasa6 866 759
Energetické využití biomasy v roce 2007 [tuny]
PalivoNa výrobu elektřinyNa výrobu teplaCelkem
Dřevní odp., štěpka, piliny atd.402 987934 6691 337 656
Palivové dřevo54 63554 635
Rostlinné materiály16 22022 26038 480
Brikety a pelety24 32115 52939 850
Celulózové výluhy221 563888 9151 110 478
Ostatní biomasa286192478
Celkem665 3771 916 2002 581 577
Odhad spotřeby dřeva v domácnostech3 585 103
Vývoz biomasy vhodné k energetickým účelům591 740
Celkem energeticky využitá, či vyvezená biomasa6 711 037
Energetické využití biomasy v roce 2006 [tuny]
PalivoNa výrobu elektřinyNa výrobu teplaCelkem
Dřevní odp., štěpka, piliny atd.250 150881 4571 131 607
Palivové dřevo54 10254 102
Rostlinné materiály62 14612 30774 453
Brikety a pelety15 5198 13423 653
Celulózové výluhy184 619883 5781 068 197
Ostatní biomasa
Celkem512 4351 839 5782 352 012
Odhad spotřeby dřeva v domácnostech3 087 549
Vývoz biomasy vhodné k energetickým účelům516 455
Celkem energeticky využitá, či vyvezená biomasa5 956 016
Energetické využití biomasy v roce 2005 [tuny]
PalivoNa výrobu elektřinyNa výrobu teplaCelkem
Dřevní odp., štěpka, piliny atd.199 437851 5601 050 997
Palivové dřevo62 07162 071
Rostlinné materiály30 1529 80139 953
Brikety a pelety2 7263 3176 043
Celulózové výluhy156 9271 040 1791 197 106
Ostatní biomasa
Celkem389 2421 966 9282 356 170
Odhad spotřeby dřeva v domácnostech2 852 206
Vývoz biomasy vhodné k energetickým účelům330 331
Celkem energeticky využitá, či vyvezená biomasa5 538 707
Energetické využití biomasy v roce 2004 [tuny]
PalivoNa výrobu elektřinyNa výrobu teplaCelkem
Dřevní odp., štěpka, piliny atd.243 834864 9121 108 747
Palivové dřevo36 79436 794
Rostlinné materiály11 59011 49823 087
Brikety a pelety1 2272 2513 478
Celulózové výluhy157 203862 0421 019 245
Ostatní biomasa000
Celkem413 8541 777 4972 191 351
Odhad spotřeby dřeva v domácnostech2 827 363
Vývoz biomasy vhodné k energetickým účelům322 955
Celkem energeticky využitá, či vyvezená biomasa5 341 669

2. Hlavní použité prameny a zdroje dat

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Zpracování výkazů MPO
  • Brikety a pelety v roce 2011
  • Solární kolektory v roce 2011
  • Spotřeba biomasy v domácnostech
  • Tepelná čerpadla v roce 2011
  • Obnovitelné zdroje energie v roce 2010
  • Výroba a užití tepelné energie v roce 2007
  • Statistika energetického využívání odpadů 1905–2009
  • Přehled podpořených projektů OZE
 • Český statistický úřad
  • Zpracování výkazu EP 5-01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv
  • Spotřeba energie v domácnostech ČR za rok 2003. (ČSÚ 2005)
  • Statistika zahraničního obchodu
  • Lesnictví a myslivost v roce 2011. (ČSÚ 2012)
 • Energetický regulační úřad
  • Roční zpráva o provozu ES ČR 2011. (ERÚ 2012)
  • Přehled údajů o licencích udělených ERÚ
  • Informace o výrobě tepla z OZE
 • Český hydrometeorologický ústav
  • Databáze REZZO 1 a 2
  • Seznam spaloven odpadů v ČR
  • Emisní bilance vytápění bytů malými zdroji od roku 2001. (ČHMÚ 2003, 2007)
 • Státní fond životního prostředí
  • Přehled podpořených projektů OZE
 • Ministerstvo zemědělství
  • Přehled podpořených projektů OZE
 • Myslil et al (2005); Lund (2005) in: John W. Lund, Derek H. Freeston, and Tonya L. Boyd: „World-Wide Direct Uses of Geothermal Energy 2005“
 • http://www.czba.cz/index.php?art=stanice&parent=provozovatele-a-investori&nid=bioplynove-stanice
 • http://biom.cz/cz/produkty-a-sluzby/bioplynove-stanice
 • http://www.csve.cz/cz/aktualni-instalace

3. Použité zkratky

ATP
alternativní paliva
BRKO
biologicky rozložitelná část komunálního odpadu
CZT
centrální zásobování teplem
ČEA
Česká energetická agentura
ČHMÚ
Český hydrometeorologický ústav
ČOV
čistírny odpadních vod
ČSÚ
Český statistický úřad
ERÚ
Energetický regulační úřad
FAME
methylestery mastných kyselin (Fatty Acids Methyl Esters)
IEA
Mezinárodní energetická agentura (International Energy Agency)
MEŘO
methylester řepkového oleje
MPO
Ministerstvo průmyslu a obchodu
MVE
malé vodní elektrárny
MŽP
Ministerstvo životního prostředí
ORC
organický Rankinův cyklus
OZE
obnovitelné zdroje energie
PRO
průmyslové odpady
PVE
přečerpávací vodní elektrárny
REZZO
registr emisí a znečišťovatelů ovzduší
SEI
Státní energetická inspekce
SFŽP
Státní fond životního prostředí
SLE
solární elektrárny
SZIF
Státní zemědělský intervenční fond
TKO
tuhý komunální odpad
VOVO
tepelná čerpadla voda-voda
VTE
větrné elektrárny
VVE
velké vodní elektrárny
VZVO
tepelná čerpadla vzduch-voda
ZEVO
tepelná čerpadla země-voda
English Synopsis
Renewable energy in 2011 - Part 2

Concept Data Support Department of the Ministry of Industry and Trade has prepared this statistical report as a comprehensive national statistics on renewable energy sources. The second part of the report focuses on energetic use of biomass.

 
 
Reklama