Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Akumulace elektřiny – téma roku 2020 na TZB-info

Pro rok 2020 jsme na TZB-info zvýraznili téma Akumulace elektřiny. Přehledná rubrika má za cíl přinést vyčerpávající informace k tomuto oboru. Na co se můžete těšit?


© Fotolia.com

Elektrické akumulátory s kapacitou v řádu jednotek až tisíců kilowatthodin jsou velmi univerzální a užitečná zařízení. Mají široké využití nejen v energetice, ale i v podnicích, domácnostech i třeba v automobilech. Nastal čas zabývat se jimi podrobněji.K tématu akumulace elektřiny tak bude v roce 2020 na TZB-info vycházet více článků. Zároveň se na téma snadno dostanete hned z titulní strany TZB-info i z ostatních podstránek portálu.

Rubrika Akumulace elektřiny je určena jak lidem z oboru energetiky a obnovitelných zdrojů, kterých se téma přímo týká, tak profesím, které s akumulátory přijdou do styku - projektanti, stavaři, hasiči, facility manažeři a další. A na své si přijdou ostatní i čtenáři našeho portálu, které toto téma prostě zajímá a chtějí aktuální informace na jednom místě.

Rubrika je rozdělena podle oblastí, kde se mohou akumulátory uplatnit.

Nově upravená rubrika Akumulace elektřiny. Další kapitoly budou přibývat
Nově upravená rubrika Akumulace elektřiny. Další kapitoly budou přibývat

V domácnosti jsou baterie nejčastěji využívány společně s vlastním zdrojem elektřiny, nejčastěji fotovoltaickou elektrárnou. Potenciál domácích baterií je ovšem širší , čeká nás tak například téma energetických komunit.

Mnoho možností úspor i budoucího výdělku přináší akumulace elektřiny ve firmách a podnicích. Mezi budoucí témata tak budou patřit lokální distribuční soustavy nebo agregátoři flexibility, nebudou chybět ani dotace.

Spolupráce s obnovitelnými zdroji energie nebo záloha proti výpadku budou hlavními důvody, proč se o elektrické akumulátory budou zajímat obce, nabíjení elektromobilů potom ukáže nezbytnost akumulátorů ve městech.

V energetice se v souvislosti s bateriemi hovoří nejčastěji o poskytování různých druhů podpůrných služeb pro vyrovnávání soustavy. Tato služba bude potřeba stále více, i v souvislosti s rozvojem obnovitelných zdrojů nebo elektromobilů. Aby se mohly baterie začít naplno využívat, musí k tomu být nejdříve připravená legislativa.

Technické informace budou další rozsáhlou podkapitolou, která se bude věnovat tématům jako jsou napěťové systémy, cykly, řízení odběru, zapojení v režimu AC/DC a další.

Rozšiřována bude také podoblast technologie akumulace. Přibydou systémy s využitím vodíku, syntetických paliv, tepelné akumulátory, ale i třeba průtočné baterie nebo různé druhy mechanické akumulace (setrvačníky, přečerpávací elektrárny).

Jak bude baterií přibývat, bude stále častější otázkou jejich bezpečnost – ať už vzhledem k požáru nebo z hlediska zdraví a životního prostředí. Dojde i na materiály, výrobu, recyklaci a likvidaci starých baterií.

Elektrické akumulátory mají již dnes řadu forem a aplikací a do budoucna jich bude přibývat. Pro inovace a nové nápady z oblasti je zařazena podkapitola Budoucnost akumulace, kde se čtenář dozví, co ještě zajímavého se s bateriemi dá dělat. Rok 2020 přinese mnoho novinek a témat k řešení. I když se na některá v naší rubrice nedostane, téma akumulace elektřiny poběží na TZB-info dál a informace budou doplňovány.

Garantem rubriky je Mgr. Jiří Zilvar, vedoucí redaktor oborů Energetika a Obnovitelná energie na TZB-info.cz.