Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Třetí den konference EAERE 2012

slavnostní zakončení s oceněním nejlepších prací

V sobotu 30. 6. 2012 byla v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze slavnostně zakončena 19. výroční konference EAERE 2012. V průběhu závěrečného ceremoniálu byla předána ocenění za nejlepší poster, vynikající publikaci a nejvýznamnější praktický úspěch.

V sobotu 30. 6. 2012 byla v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze slavnostně zakončena 19. výroční konference Asociace environmentálních ekonomů EAERE 2012. V průběhu závěrečného ceremoniálu byla předána ocenění za nejlepší poster, vynikající publikaci a nejvýznamnější praktický úspěch. Hlavní plenární přednáška byla věnována problematice modelování společné rovnováhy trhu a přírody.

Dopolední program sestával z jednoho bloku prezentací v paralelních sekcích. Vesměs se jednalo o témata, která byla diskutována již v předchozích dnech. Program pokračoval slavnostním ceremoniálem k zakončení konference následovaným hlavní přednáškou dne. Konferenci zakončil poslední blok přednášek odpoledne.


Při všech plenárních přednáškách i při slavnostním zakončení byla Vencovského aula plná, účastníci seděli i na schodech.

Slavnostní zakončení konference

Karine Nyborg, prezidentka EAERE nejdříve předala ceny za mimořádné úspěchy v oboru environmentální ekonomie a následně poděkovala organizačnímu výboru konference i všem organizátorům. Poté předseda organizačního výboru Milan Ščasný, vedoucí oddělení environmentální ekonomie a sociologie v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy ve svém projevu poděkoval jmenovitě všem, kdo se na organizaci konference podíleli.

Předaná ocenění:

Cena za nejlepší poster byla udělena za téma Morbidity and Sulfur Dioxide: Evidence from French Strikes at Oil Refineries.

Cenu za nejvýznamnější praktický úspěch v aplikaci environmentální ekonomie získal Jean Philippe Barde. EAERE uděluje toto ocenění za významnou aplikaci environmentální ekonomie v praxi, především díky jeho práci pro Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Jean Philippe Barde ve svém poděkování upozornil, že OECD je ekonomická organizace, která potřebuje velmi solidní ekonomické analýzy environmentálních problémů. Důležitost těchto otázek vzrůstá v souvislosti se zjištěním, že cena nečinnosti v souvislosti s klimatickou změnou je vyšší než náklady na snížení emisí CO2. Upozornil rovněž na hnutí Degrowth, populární zejména ve Francii, které propaguje pokles produkce na úroveň, jaká bude z hlediska životního prostředí udržitelná.

Cenu za vynikající publikaci v roce 2011 získali autoři publikace vydané v nakladatelství Springler Verlag s názvem Stepping Stones for Biological Invasion: A Bioeconomic Model of Transferable Risk.

Hlavní plenární přednáška

Oceňování přírody v celkové rovnováze

Valuing Nature in a General Equilibrium

V. Kerry Smith, Arizona State University, USA

Přednášející začal slovy: „Rozsah a hloubka dopadů našeho působení na přírodu znamená, že už si nemůžeme dovolit přístupy, které poškozují životní prostředí, a ty, které ovlivňují makroekonomiku, analyzovat odděleně. Obě hlavní plenární přednášky v předešlých dnech stejně jako diskuse k Rio+20 zdůraznily význam tohoto obecného bodu. Problém je, že nevíme, jak toho dosáhnout.

Výzkum se zaměřuje na jednotlivosti, výsledky opatření v jednotlivých případech, nebo procentuální změny v ekosystémových službách pro srovnávání v čase. Používané metody sice fungují, nejsou však v souladu s potřebami pro makroekonomické analýzy. Problém například je, že pro netržní zboží, jak plyne přímo z jejich definice, neexistuje trh, nelze proto například určit vztah množství a ceny v závislosti na nabídce a poptávce. Navíc přírodní systémy často reagují nelineárně.


Z prezentace - schéma preferencí ve spotřebě domácností (Kerry Smith)

Ekonomiku a ekosystémové služby je nutno modelovat společně v rámci propojeného modelu globální rovnováhy. „Tento požadavek totiž ovlivňuje vše, co a jak děláme v našem výzkumu,“ uzavřel svou přednášku Kerry Smith.

Počasí, jako by chtělo naznačit jedno z nejvýznamnějších témat, ke kterému se vztahovala celá řada příspěvků – globální změna klimatu. Posluchárny a učebny, v nichž probíhala jednání jednotlivých sekcí, sice byly klimatizovány, o to větší teplotní šoky však účastníci zažívali o přestávkách, protože občerstvení bylo podáváno v atriu, které klimatizováno není. Atrium je však shora zaskleno, takže funguje jako skleník.


Pohled do atria, kde v době přestávek probíhaly intenzivní diskuse

Portál TZB-info je mediálním partnerem konference EAERE 2012.

English Synopsis
The third day of the EAERE 2012 conference - awards and closing ceremony

On Saturday June 30th 2012 was closed 19th Annual Conference of the Association of Environmental Economists EAERE 2012 at the University of Economics in Prague. During the closing ceremony the awards for the best poster, the excellent publication and the most important practical achievement was forwarded. The main plenary lecture was focused to problems of modeling market and environmendal issues together.

 
 
Reklama