Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Energetická družstva v Německu

Každý německý občan se může podílet na rozvoji obnovitelné energie. Může tak učinit jednak investicí do vlastního zařízení nebo účastí na společných projektech - v energetických družstvech. Kdo jsou jejich akcionáři? Kolik energie vyrobí a na co se soustředí? Jaký zisk může akcionář očekávat?

Kalkulátor cen energií TZB-info

Výstavba obnovitelných zdrojů přináší zásadní změny pro zásobení energiemi. Viditelnými signály jsou větrné elektrárny v krajině, sluneční kolektory na našich střechách nebo zařízení na výrobu bioplynu v areálech zemědělských provozů. Tepelná čerpadla, vytápění peletami, štěpkami dávají možnost celým vesnicím se stát nezávislými na fosilních palivech.

Obnovitelné zdroje chrání nejen klima, ale také zvyšují bezpečnost dodávek a tvoří nová pracovní místa a příjmy regionů. Decentralizovaný charakter obnovitelné energie poskytuje v Německu každému občanovi možnost aktivní účasti a to jednak investicí do vlastního zařízení nebo účastí na společných projektech. Přitom to neznamená, že člověk, který by chtěl investovat do obnovitelných zdrojů, musí být bohatý, stačí poměrně nízká částka, aby mohl zakoupit podíl v energetickém družstvu.

Činnost družstev přispívá ke změně energetiky, ke změně myšlení obyvatel

Podle bleskového průzkumu německé Agentury pro obnovitelné zdroje z letošního roku přispívají energetická družstva k tomu, že 80 % obyvatel obcí souhlasí s energetickými projekty na místní úrovni. 96 % představitelů obcí soudí, že bez všeobecného souhlasu obyvatel by tyto projekty nebyly úspěšné, 34 % zástupců obcí se setkaly s neúspěšnými projekty, které nezískaly podporu.

Občané, kteří se rozhodli investovat do energetiky, do energetických družstev věří, že jejich investice nebudou ztrátové, že se jim vyplatí. Podporují energetickou politiku státu, protože jim viditelně přináší peníze a dlouhodobě pomáhá zlepšovat životní prostředí.

Vývoj počtu družstev

V červenci tohoto roku byly zveřejněny výsledky průzkumu, který byl organizován Svazem družstev a který se uskutečnil v období od ledna do dubna tohoto roku. Respondenty byla představenstva a dozorčí rady energetických družstev v Německu o celkovém počtu 772.

Od roku 2006 vzniklo 772 energetických družstev (k 31. 12. 2014) se 130 tis. členy. Z toho 120 tisíc jsou soukromí investoři. Družstva investovala 1,67 mld. EUR do obnovitelných zdrojů a vybudovala zařízení o výkonu 933 MW. 

Bohužel v posledním roce došlo k významnému poklesu počtu nově zakládaných družstev. Podle předsedy představenstva Svazu družstev Eckharda Otta je příčinou poklesu snížení investičních možností kvůli novelizaci Zákona o obnovitelných zdrojích. Podnikání také znesnadňují nové náklady na investiční dohled. To zbrzdilo investice v hodnotě 290 mil. EUR (problém byl zanedlouho vyřešen).

Struktura členů energetických družstev

Průměrný počet členů v době založení družstva byl 51, v době výzkumu družstva měla v průměru již 169 členů.

Energetická družstva jsou v rukou občanů. Občané tvoří více než devadesát procent jejich členů.


 

60 % družstev vlastní 50 až 200 členů, 13 % má méně než 50 družstevníků a ta největší získala dokonce téměř 7 000 (průzkum z roku 2013) podílníků.


 

Kolik zájemce zaplatí za účast a jaký je průměrný obchodní podíl

Družstva umožňují lidem s malými úsporami a bez vlastní střechy vhodné pro instalaci solárních desek investovat do energetiky. Účast v energetickém družstvu může stát i pouze 10 EUR. Průměrná minimální účast na člena je však 642 EUR. Více jak polovina družstev má nižší účastnický poplatek než 500 EUR.


 

64 % skutečných podílů na člena je v rozmezí 1 001 až 6 000 EUR, průměrná hodnota skutečných podílů dosahuje 3 358 EUR.


 

Čemu se družstva věnují a jak jsou velká?

Největší část družstev se zabývá výrobou elektřiny v solárních elektrárnách. Některá družstva byla založena za účelem výroby tepla z obnovitelných zdrojů a jeho distribuce do domácností.


 

Průměrný instalovaný výkon v solárních elektrárnách je 1 208 kW, přičemž minimální výkon dosahuje pouze 15 kW a maximální 16 450 kW.


 

Financování a zisk

Energetická družstva se vyznačují vysokým podílem vlastního kapitálu. V době výzkumu činil podíl vlastního kapitálu u nových družstev 54 %. Téměř polovina z nich v roce 2013 začínala pouze s vlastním kapitálem. Cizí kapitál opět pochází většinou z družstevních bank, je možno využít zvýhodněných úvěrů.

Průměrný objem investic byl 2 164 853 EUR, průměrný počáteční kapitál 560 105 EUR.


 

Dividendy

Za rok 2012 byly vyplaceny dividendy u 40 % družstev, průměrná výše dividend činila 3,99 % (za rok 2014 3,59 %) a byly zdaněny v rozmezí 0,8 až 7 %.

Budoucnost

Ukazuje se také, že nové instalace vyžadují silné kapitálové společnosti, což není vždy v možnostech družstev. Družstva proto stále častěji volí leasingovou formu hospodaření.

Mnoho družstev vidí budoucnost ve výrobě a distribuci tepla z obnovitelných zdrojů a využití odpadního tepla průmyslových podniků.

Některá družstva chtějí proniknout na energetický trh a prodávat energie zákazníkům.

Zdroj

 
 
Reklama