Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak se bude počítat platba za OZE pro rok 2016?

V souladu s ustanovením energetického zákona Energetický regulační úřad (ERÚ) pravidelně zveřejňuje návrhy cenových rozhodnutí, kterými se stanovují ceny za související služby v energetice. Po diskuzích probíhajících od začátku léta minulého roku zůstala částečně nezodpovězená otázka, kolik budou spotřebitelé platit a zda sliby Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), že domácnosti změnou výpočtu příspěvky na podporu výroby elektřiny z podporovaných zdrojů energie (OZE) nebudou platit více.

Kalkulátor cen energií TZB-info

V současné době běží lhůta pro veřejný konzultační proces, která končí 11. listopadu. Pak ERÚ relevantní připomínky zohlední v rámci změn návrhu příslušného cenového rozhodnutí. Vypořádání připomínek bude zveřejněno na webu ERÚ.

O změnách se začalo mluvit v červenci minulého roku a psali jsme o nich takto:

Asi nejzávažnější připravovaná změna se týká příspěvku na obnovitelné zdroje. Tento příspěvek ve výši cca 44 mld. Kč ročně nyní platí částečně spotřebitelé elektrické energie v platbě za spotřebovanou kWh a částečně stát ze státního rozpočtu. Rozdíl mezi současným výpočtem příspěvku a nově navrhovaným popsal David Tramba v článku Na energetické frontě neklid v týdeníku Ekonom:

„Nově má být výše plateb odvozena od nejvyšší naměřené spotřeby v případě velkoodběratelů a od příkonu hlavního jističe u domácností a ostatních maloodběratelů. Plánovaný systém znevýhodní odběratele s nižší spotřebou energie. Tedy typicky málopočetné a spořivé domácnosti. Dnes běžné domácnosti, jež nevyužívají elektřinu k vytápění ani k ohřevu vody, spotřebují dvě až tři megawatthodiny za rok. Na podporované zdroje elektřiny tedy zaplatí 1000 až 1500 korun. Od přespříštího roku má situace vypadat zhruba následovně: běžné domácnosti s 25ampérovým jističem zaplatí třeba 1200 korun - bez ohledu na množství spotřebované energie. Výsledkem změn tak může být omezení motivace k energetickým úsporám. A naopak zamyšlení, zda je nutné mít samostatný jistič třeba jen na pohon zahradní sekačky.“

Zmíněný dopad ve svém vyjádření připouští i předkladatel zákona - ministerstvo průmyslu a obchodu. „Pro řadu zákazníků by měla být novela zákona impulzem ke zvážení, zda jejich připojovací kapacita je opravdu nezbytná a zda by nemohla být snížena,“ uvedl mluvčí Filip Matys.

Podle ministerstva je tato změna nezbytná. Česko se díky ní vyhne nepříjemné povinnosti umožnit dovoz zelené energie ze zahraničí, do které ho tlačí Evropská komise. Odběratelé, kteří by prokázali nákup této elektřiny, by následně měli nárok na vrácení platby na podporu obnovitelných zdrojů. V energetické branži převládly obavy, že by se tím otevřela cesta k rozsáhlým podvodům. Tuto spornou novinku nakonec zákon zavede pouze na půl roku a do limitu 200 milionů korun.

O několik měsíců později má již ministerstvo jasno, v rubrice MPO Na pravou míru (15.3.2015) tvrdí: „Protože v souvislosti s novelou energetického zákona se již v českých médiích vyskytla spousta omylů a dezinterpretací, které spojují vzájemně nesouvisející věci a vytvářejí ovzduší obav z dopadů na spotřebitele, je nezbytné uvést věci na pravou míru. Tady dochází ke změně, tedy k mnohokrát zmiňovanému přechodu na platbu za jistič, která je naplněním požadavků Evropské komise s termínem do konce letošního roku. Ale zákon obsahuje i pojistku, která pro každého spotřebitele zastropovává platbu na současné výši. To znamená, že každý spotřebitel — ať už má jakýkoliv jistič — zaplatí buď stejně, nebo méně než podle dnešního systému.“

V návrhu ERÚ je uvedeno:

Pro odběrná a předávací místa na území České republiky připojená k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě na napěťové hladině velmi vysokého napětí a vysokého napětí na základě sjednaného rezervovaného příkonu je 95 549,27 Kč/MW /měsíc.

Pro odběrná a předávací místa připojená k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí na základě jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a všech distribučních sazeb podle jiného právního předpisu je 21,98 Kč/A/měsíc.

Pro spotřebitele v hladině nízkého napětí (domácnosti, maloodběratelé) však konečné ceny bude zmírňovat pojistka, ceny budou určovány podle Zákona č. 165/2012 Sb., O podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Cena je účtována odběrným a předávacím místům připojených k distribuční soustavě jednofázovým připojením. Pokud je odběrné a předávací místo připojené k distribuční soustavě trojfázově, účtuje se trojnásobek ceny.

Dva jednoduché příklady:

U nejmenších jističů například 1*16A by zákazník měl podle návrhu zaplatit

23,96 Kč/A/měsíc x 16 A x 12 měsíců = 4 600,32 Kč/rok,

když má například spotřebu s využitím zastropovací pojistky v zákonu 0,5 MWh, tak ale zaplatí v roce 2016 to, co zaplatí za letošek, tedy

495Kč/MWh x 0,5 MWh = 247,50 Kč/rok

U nejběžnějších jističů 3*25 A zákazník by bez zastropovací pojistky zaplatil

23,96 Kč/A/měsíc x 25 A x 12 měsíců x 3 fáze = 21 564 Kč/rok

Zákazník však s využitím pojistky v zákonu, při spotřebě 3 MWh/rok zaplatí v roce 2016 stejně jako za letošek, tedy:

3 MWh/rok x 495 Kč/rok = 1485 Kč.

Je málo pravděpodobné, že by se našlo mnoho zákazníků, kteří by měli tak vysokou spotřebu, že by se použil výpočet podle tohoto návrhu ERÚ. V prvním případě by zákazník musel spotřebovat za rok 9,29 MWh, což je málo pravděpodobné.

Platby zákazníků na podporu OZE z řad domácnosti a maloodběru pouze nepatrně klesnou, protože budou kopírovat nepatrně klesající křivku spotřeby elektřiny u nás.

Co se píše nyní?

Vláda v říjnu 2015 však schválila, že příští rok půjde na podporu elektřiny a tepla ze státního rozpočtu o zhruba šest miliard korun víc než letos. Informoval o tom tiskový odbor vlády.

S navýšením počítá nařízení vlády, které připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dotace se týká podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a provozní podpory tepla. S navrhovaným příspěvkem plán státního rozpočtu na příští rok již počítá.

Letos stát z rozpočtu elektřinu a teplo podpořil 15,7 miliardy korun, příští rok se má částka zvýšit na téměř 22 miliard korun. Mluvčí MPO František Kotrba již dříve ČTK řekl, že částka byla navýšena kvůli změně způsobu platby na podporu elektřiny od koncových zákazníků, která začne platit od začátku příštího roku.

Komentář

Zvýšení příspěvku státu na podporu OZE souvisí se změnou účtování u velkoodběratelů, u kterých se přechází na platbu za rezervovaný příkon. Tím by se mohlo pomoci zpracovatelskému průmyslu ve zvýšení konkurenceschopnosti vůči výrobcům, kteří vyrábějí v zemích s levnější energií.

Uvedená změna je první, začátkem roku 2017 čeká spotřebitele nový tarifní systém, kde bude jistič hrát rovněž významnou roli.

 
 
Reklama