Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů se připravují na kontroly překompenzace

Tato opatření by představovala zásadní změny současné praxe, zároveň má navrhovaná úprava podle expertů i několik nedostatků a nejasností.


© Fotolia.com

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje novelu zákona o podporovaných zdrojích energie (ZPOZE) a plánuje tzv. kontroly překompenzace vyplácené podpory.

Prostřednictvím kontrol překompenzace stát monitoruje, zda výrobci elektřiny nedosahují nadměrné výnosnosti z investovaných prostředků díky veřejné podpoře, a může přistoupit i ke snižování této podpory. Doposud proběhla pouze dobrovolná fáze šetření, v níž Ministerstvo průmyslu a obchodu rozeslalo dotazníky vybraným výrobcům energie (jednalo se o provozovatele všech výrobců energie z obnovitelných zdrojů uvedených do provozu v letech 2006-2009).

K individuálním kontrolám jednotlivých elektráren bude novelou ZPOZE pověřena Státní energetická inspekce. Při zjištění nadměrné podpory bude moci inspekce zahájit řízení, které pro provozovatele elektrárny může znamenat faktické snížení podpory.

Právě kontrole překompenzací se věnoval seminář, který v pondělí spolupořádali Frank Bold Advokáti a PwC Česká republika. Podle odborníků těchto dvou společností má navržený systém kontrol několik nedostatků.

„Navrhovaná právní úprava kontrol jednak neodůvodněne stanovuje různou úroveň výnosů pro jednotlivé typy výroben, zároveň také nezohledňuje efektivitu některých výrobců při výstavbě výroben. Kontroly překompenzací tím mohou mnoha podnikatelům způsobit zmaření investic nebo dokonce způsobit insolvenci,“ přibližuje situaci advokát Martin Maňák (Frank Bold Advokáti).

Dalším problémem je navázání kontrol na údaje z účetnictví, což může znevýhodnit některé skupiny investorů.

„Navázání kontrol na údaje z účetnictví může znevýhodnit investory, kteří přípravu, výstavbu a provoz elektráren zajišťovali sami, ve srovnání s investory, kteří měli na tyto činnosti externí dodavatele. Zatím nevíme, jak k tomuto problému bude přistupovat Ministerstvo průmyslu a obchodu, resp. Státní energetická inspekce. Napovědět by nám měl návrh prováděcí vyhlášky k novele ZPOZE, který bude obsahovat referenční hodnoty technicko-ekonomických parametrů pro jednotlivé typy elektráren. Nevíme ale, kdy bude návrh této důležité vyhlášky zveřejněn,“ říká Jan Brázda, partner poradenské společnosti PwC Česká republika.

 
 
Reklama