Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vítězové Intersolar AWARD a electrical energy storage (ees) AWARD 2014

Intersolar Europe vzdal již posedmé hold inovativní síle solárního průmyslu. Bylo oceněno devět nejinovativnějších společností, které představily průkopnická řešení ve třech kategoriích – Fotovoltaika, Solární projekt v Evropě a poprvé i Akumulace elektřiny.

Intersolar Europe vzdal již posedmé hold inovativní síle solárního průmyslu. Devět nejinovativnějších společností bylo oceněno během oficiálního ceremoniálu v průběhu prvního dne veletrhu. Oceněna byla průkopnická řešení ve třech kategoriích – Fotovoltaika, Solární projekt v Evropě a poprvé i Akumulace elektřiny (ees – electrical energy storage). Akumulace elektřiny je v současnosti jednou z největších výzev transformace energetiky.

 

Vítězové v kategorii fotovoltaika

SMA Solar Technology AG za SMA Fuel Save Controller, který díky kombinaci dieselagregátu s fotovoltaickými panely výrazně snižuje spotřebu motorové nafty. Tento potenciál může být dále zvýšen modulárním rozšířením a použitím akumulátorů. Podle názoru poroty „SMA Fuel Save Controller překlenuje propast mezi světy fosilních a obnovitelných zdrojů energie a otevírá nové obchodní možnosti pro solární společnosti“.

 

Steca Elektronik GmbH za solární MPPT regulátor nabíjení Steca Tarom MPPT 6000-M – univerzální kompaktní regulátor nabíjení, který podporuje různé typy akumulátorů, včetně lithium-iontových, olověných, nikl-kadmiových a nikl-metal hydridových. Porota ocenila použití inteligentního nabíjecího algoritmu, diagnostiky akumulátorů, bezpečnostní funkce, vysokou účinnost, možnost připojit panely až do napětí 200 V, integrovaný micro SD datalogger a dva nezávislé vstupy se samostatnými MPPT.

 

TMEIC Corporation za inovativní systém chlazení centrálního střídače SOLAR WARE® SAMURAI výrobce z Tokia, který používá vodní chlazení s tepelnými trubicemi, což eliminuje potřebu čerpadel a vyžaduje pouze malé množství vzduchu. I v případě selhání ventilátorů je zaručeno, že střídač může pracovat při účinnosti až 50 %. Porota ocenila šetrnost k životnímu prostředí, které dosahuje díky vysoké účinnosti, a absenci chladiva.

 

Vítězné solární projekty v Evropě

GOLDBECK Solar GmbH za systém pro dodávku tepla a elektřiny pro School&Sports Center Marienheide v Severním Porýní-Vestfálsku. Systém kombinuje fotovoltaiku a mikrokogeneraci, čímž zajišťuje vysokou míru soběstačnosti v dodávkách tepla a elektřiny.

 

IBC Solar AG za projekt City Solarkraftwerk v sousedství průmyslového parku Hölzengraben, Kaiserslautern, který ukázal, že je možno realizovat pozemní instalace i při současných nízkých výkupních cenách (kolem 9 €ct/kWh, asi 2,50 Kč/kWh). FVE o výkonu 6,4 MWp je instalována na bývalé skládce. Dvojice společností, které do výstavby FVE investovaly, nyní využívají elektřinu za méně než 10 €ct/kWh (asi 2,70 Kč/kWh). Výstavba FVE zároveň pomohla částečně financovat sanační práce na bývalé skládce.

 

LTiRE Energy GmbH za projekt Terranova – 15 MWp pozemní instalace na skládce sádrovce (odpad z chemické výroby. Příležitost zapojit se do projektu dostali drobní investoři i místní obyvatelé, kteří oceňují snížení prašnosti.

 

Vítězové v kategorii akumulace elektřiny

Ideal Power Inc. z USA za hybridní FV/akumulace střídač IHC-30kW-480, který kombinuje FV a akumulátory s napětím 450 až 1000 V a vyniká účinností až 97 %. Mezi další výhody patří například modulární koncepce a široké spektrum použití, jmenovitě v off-grid systémech.

 

International Power Supply z Bulharska za optimální systém pro off-grid použití v podobě Exeron MX, který naplňuje všechny požadavky na energetický management, komunikaci a modularitu. Optimalizovaná konstrukce regulátoru umožňuje kombinovat různé zdroje. Porota ocenila modulární konstrukci, snadnou udržovatelnost technologie Hot Plug, pokročilý management olověných akumulátorů a vysokou spolehlivost díky vynikající systémové redundanci.

 

ViZn Energy Systems z USA za systém skladování energie ViZn Z20, který využívá technologii ZnFe průtokových baterií pro komerční aplikace do 160 kWh. Na porotu zapůsobily dobře navržené ekologické prototypy, které se většinou vyhýbají použití nebezpečných látek. O inovativnosti svědčí nově podané patentové přihlášky. Použití nákladově efektivních surovin indikuje potenciál pro značné snížení nákladů zejména ve srovnání se současnými vanadiovými redox-flow systémy.

 
 
Reklama