Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Směrnice o energetické účinnosti dospěla ke kompromisu

Návrh byl schválen po těžkých jednáních mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí. Původní cíl 20 % byl snížen. Energetické podniky budou povinny nabízet opatření ke snížení spotřeby.

Po těžkých jednáních mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí byl schválen kompromisní návrh Směrnice o energetické účinnosti. Původní cíle směrnice, které měly podle Analýzy dopadů zvýšit HDP celé EU o 34 mld. € v roce 2020, vytvořit přes 400 tis. nových pracovních míst a snížit náklady na pohonné hmoty o 38 mld. € ročně, byly v průběhu jednání oslabeny.

Ve strategii 20-20-20 se státy EU dohodly, že do roku 2020 EU sníží spotřebu energie o 20 %, zvýší podíl OZE na konečné spotřebě energie na 20 % a sníží emise CO2 o 20 %. Energetická efektivnost je jediný z těchto cílů, ke kterému není přiřazena odpovídající legislativa. Třístranná jednání, jichž se účastní zástupci Rady, Komise a Parlamentu proběhla 8. a 29. května a 5. a 13. června 2012. Výsledkem je snížení cíle z 20 % na 17 %. Na základě analýzy národních opatření v oblasti energetické efektivnosti by přitom v roce 2020 bylo dosaženo pouze 9 %.

Hlavní problém byl v rozporu mezi názorem Evropského parlamentu a Rady. Kromě toho například Německo, Británie a Francie se stavěly proti závazným cílům. V případě Německa i Británie to bylo pro vyjednavače překvapením. Německá kancléřka Angela Merkelová po krátce po svém nástupu do funkce vítězoslavně oznamovala, že byla dohodnuta strategie 20-20-20. David Cameron zase při svém nástupu do funkce prohlašoval, že jeho vláda bude „nejzelenější ze všech“.

V praxi však ještě před 14 dny nemělo Německo ke směrnici oficiální postoj. Británie zase svým přístupem, kdy požadovala významné ústupky výměnou za podporu směrnice, inspirovala ostatní státy, které následně rovněž požadovaly výjimky. Ve výsledku bylo k návrhu směrnice podáno 2000 připomínek a požadavků na změny, které se vyjednavačům podařilo zredukovat na konečných 18 pozměňovacích návrhů.

Naopak oficiální postoj Francie, z něhož dříve podle vyjednavačů čišely postoje energetických kolosů EDF a Totoal, se v průběhu vyjednávání změnil, v souvislosti s příchodem nové politické reprezentace. V současnosti Francie podporuje jak cíl 3 % renovací veřejných budov, tak 1,5 % snižování spotřeby energie u koncových zákazníků, které mají zajistit dodavatelé energií.

 
 
Reklama