Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Přehled světového trhu s peletami 2015 - 2016

Následující text popisuje bilance výrob a spotřeb dřevních pelet z globálního pohledu s důrazem na Evropu, která je stále na prvním místě mezi výrobci i spotřebiteli pelet v průmyslovém i domácím využití.

Nicméně ruské a asijské trhy zaznamenávají během poslední dekády nejrychlejší růst výroby pelet. Zajímavé je také pozorovat, že se pomalu mění prvenství ve spotřebě z pohledu koncového využití – průmyslová spotřeba roste rychleji než sektor „domácího“ vytápění, jako tomu bylo v minulých letech. V řadě zemí již dochází k plošným výměnám fosilních paliv – uhlí nebo topných olejů, právě za průmyslové pelety ve „velké“ energetice nebo za jakostní tzv. prémiové pelety v sektoru vytápění domů a bytů. Tento trend můžeme pozorovat i v České republice na příkladu kotlíkových dotací.

Světová produkce pelet

Rok od roku se světová produkce pelet zvyšuje. V roce 2015 dosáhla výše 29,8 milionu tun pelet, což představuje 10 % růst a čísla výroby za rok 2016 se podle všech dostupných údajů budou pohybovat okolo 33 mil. tun. Evropská unie se svými 14,1 miliony tun produkce je největším výrobcem pelet, což představuje 50 % světové produkce. Výroba se viditelně zvýšila opět v Severní Americe, ale největší růst ve světové produkci vykázaly Rusko a Asie (hlavně Thajsko, Vietnam, Malajsie). Roky 2015 a 2016 daly vzniknout i novým oblastem pro peletový průmysl, produkce rostla např. v Jižní Americe, přesněji v Brazílii a Chile.

Graf 1: Přehled světové produkce pelet v letech 2000 – 2015 (miliony tun)
Graf 1: Přehled světové produkce pelet v letech 2000 – 2015 (miliony tun)

Graf 2: Podíly světové produkce pelet v roce 2015 (procenta)
Graf 2: Podíly světové produkce pelet v roce 2015 (procenta)

Světová spotřeba pelet

Spotřeba pelet v EU činila v roce 2015 objemu 20,3 miliónů tun, což odpovídalo 80 % světové spotřeby pelet. Data za rok 2016 ještě nejsou zkompletována, ale spotřeba v EU by mohla dosáhnout 22 mil. tun. Celkový růst spotřeby pelet v letech 2014 - 2015 byl kolem 8 %, což je obrácený trend než 1% pokles zaznamenaný během předešlého období (2013 - 2014). V EU se v roce 2015 vyrobilo 14,1 milionů tun pelet, které stačily k vykrytí 70 % lokální spotřeby.

Použití pelet k výrobě elektrické energie (z KVET a elektráren) v EU vykázalo pozoruhodný růst o téměř 15 % hlavně díky Anglii a Belgii. Využití pelet k vytápění (z KVET a domácích i průmyslových zdrojů tepla) zůstává silným sektorem, přesto v posledních letech zpomalilo. Mezi lety 2014 - 2015 rostlo pouze o 4 %. Toto zpomalení bylo způsobeno převážně vnějšími vlivy, které rozebereme později.

Většina území Severní Ameriky čelila v roce 2015 teplejší topné sezóně, což vedlo ke snížení spotřeby pelet. Spotřeba pelet v US je také důležitá, díky 2 milionům tun pelet (většinu k domácímu vytápění), patří k jednomu z největších spotřebitelů pelet mimo EU a celosvětově k jednomu z deseti největších spotřebitelů. Spotřeba by se mohla dramaticky zvýšit, pokud by US převedly své uhelné elektrárny na pelety v rámci programu „Clean Power Plan“, ale toto se zdá být zatím nepravděpodobné.

Vedle trhů v Evropě a Severní Americe také roste asijský trh (zejména Japonsko a Jižní Korea) a stává se významným spotřebitelem pelet. Jižní Korea má nedostatek přírodních zdrojů energie, což znamená, že je zcela závislá na dovezených palivech. Portfolio obnovitelných zdrojů energie v Jižní Koreji, které vyžaduje výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, způsobilo ve velmi krátké době dramatické zvýšení používání průmyslových pelet.

Graf 3: Světová poptávka po dřevních peletách v roce 2015 (miliony tun)
Graf 3: Světová poptávka po dřevních peletách v roce 2015 (miliony tun)

Graf 4: Světová výroba a spotřeba pelet vč. obchodník toků v roce 2015 (miliony tun)
Graf 4: Světová výroba a spotřeba pelet vč. obchodník toků v roce 2015 (miliony tun)

Graf 5: Podíl světové spotřeby dřevních pelet v roce 2015 (procenta)
Graf 5: Podíl světové spotřeby dřevních pelet v roce 2015 (procenta)

Graf 6: Top 10 koncových spotřebitelských zemí dřevních pelet v roce 2015 (miliony tun)
Graf 6: Top 10 koncových spotřebitelských zemí dřevních pelet v roce 2015 (miliony tun)

Globální peletové obchody

Nadměrná zásoba, stagnující poptávka a klesající ceny jsou na trhu průmyslových dřevních pelet tématem několika posledních let. Byli jsme svědky rostoucí produkce v Severní Americe, Pobaltí a nyní v Rusku, které zareagovalo na poptávku v Evropě. Růst výroby pelet v Rusku přinesl na globální trh nového dodavatele, který spolu s klesajícími cenami způsobil za nevídaně krátkou dobu přeměnu některých do té doby perspektivních dodavatelských regionů na trhy s klesající tendencí. Index Argus pro dodávky pelet do Evropy byl 21. září 2016 na hranici 118,8 $ za tunu. To je významný pokles z hodnoty 161,9 $ za tunu ze září roku 2015. Navzdory těmto číslům věříme, že se jedná o momentální pokles, protože rok 2018 vypadá z pohledu poptávky velmi dobře. Nové průmyslové zdroje ve Skandinávii zvyšují podíl spalování pelet. Z Evropy by se k nim mělo přidat Holandsko a Velká Británie s poptávkou pět milionů tun pelet.

Mimo Evropu pokračuje asijský trh ve svém růstu závratnou rychlostí. Korejský trh nyní spotřebovává přes dva miliony tun pelet každý rok. Drtivá většina pelet je importována z Vietnamu za cenu kolem 100 $ za tunu, čemuž mohou producenti z jiných regionů těžko konkurovat. Naproti tomu japonský trh dává pádné důvody k optimismu ohledně budoucnosti biomasy a dřevních pelet. Spoluspalování dřevních pelet a uhlí již probíhá a Japonsko má velké plány na výstavbu spousty nových kotelen na biomasu, které by mohly do roku 2020 přispět novou poptávkou minimálně 3 milionů tun pelet. Japonská snaha držet se evropských standardů udržitelnosti by mohla nakonec vést k velkým dovozům pelet ze Severní Ameriky, Ruska a možná Pobaltí.

Světový trh s peletami

EU produkuje 14,1 milionu tun pelet, ale spotřebovává 20,3 milionu tun, což ji dělá největším dovozcem pelet na světě. Dovážené pelety pocházejí hlavně ze Severní Ameriky. Množství pelet, které do EU dodává Rusko a Společenství nezávislých států (SNS), se stále více zvětšuje.

Dovoz ze Severní Ameriky do EU zaznamenal mírný nárůst z 5,2 milionu tun v roce 2014 na 5,8 milionu tun v roce 2015.

Import z Ruska a SNS do EU se mezi lety 2014 a 2015 zvýšil o cca 25 % a dosáhl 1,9 milionu tun. Tyto pelety byly využívány převážně pro průmyslová zařízení a KVET, ale také částečně na trhu s vytápěním domácností.

Jihovýchodní Asie, zejména Japonsko a Jižní Korea, je druhým největším importérem pelet na světě. Velkou část pelet země dříve získávaly ze západního pobřeží Kanady, ale pak téměř úplně přešly na dovozy z Thajska, Vietnamu a Malajsie.

Zdroje literatury:

  • PELETY: paliva, kotle, kamna a průmyslové využití - Světové trendy a statistiky výrob, spotřeb a prodejů za rok 2015/2016, Klastr Česká peleta, studie 2017
  • Česko loni vyrobilo rekordní množství dřevních pelet, v domácích kotlích se spálila jen třetina, Klastr Česká peleta, web
  • DŘEVNÍ PELETY A PELETOVÉ KOTLE: Statistika výroby a prodejů za rok 2015, Klastr Česká peleta, studie 2017
  • Průmyslová peleta bude stabilizátorem mezinárodního trhu, Klastr Česká peleta, web
 
 
Reklama