Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Inteligentní stanice (I)

Solární stanice a stanice na přípravu čerstvé teplé vody značky Taconova jsou vybaveny všemi nezbytnými armaturami, bezpečnostními komponenty a splňují tak veškeré požadavky na stavbu moderního zařízení.

Solární stanice

Kompletně předmontované čerpadlové skupiny pro přímou montáž do solárních zařízení a jejich solárních okruhů.

 • TacoSol Circ ER
 • TacoSol Circ ZR
 • TacoSol Circ ZR PV EU21

Nabíjecí zásobníkové stanice

Solární stanice a nabíjecí modul v jednom: kompletně předmontovaná zásobníková stanice ke stratifikačnímu nabíjení jednoho nebo dvou zásobníkových ohřívačů ze solárního ohřevu.

 • TacoSol Load 25
 • TacoSol Load 240 (NOVINKA)

Stanice na přípravu čerstvé teplé vody

Kompletně předmontovaná předávací stanice na přípravu teplé vody dle aktuální potřeby na principu průběžného průtoku. Potřebná primární energie je odebírán přímo z topného systému nebo z vyrovnávacího zásobníku.

 • TacoTherm Fresh 15 (NOVINKA)
 • TacoTherm Fresh 40
 • TacoTherm Fresh 120 (NOVINKA)
AplikaceKategorie budov
Byty, bytové domy Rodinné domky, sídliště s rodin-
nými domy
Více-
generační domy
Domovy a nemoc-
niční zařízení
Správní budovy a služby Hotely a gastro-
nomická zařízení, komerční kuchyně
Školicí střediska a sportovní objekty Podnika-
telské a prů-
myslové stavby
Zařízení s částečným využitím (kasárna, kempy, aj.)
TacoSolCirc
TacoSolLoad
TacoThermFresh

Tři inovace

Taconova investuje cíleně do výzkumu a vývoje svých inovativních řešení systémové techniky. Nejnovější příklady – nabíjecí zásobníková stanice TacoSol Load 100-240 a dvě nové stanice na přípravu čerstvé teplé vody TacoTherm Fresh 15 a 120 přesvědčí svou vysokou kapacitou, výkonností a přesností regulace i při minimálních odběrech.

Ohřev vody bez pomocné energie

Zvláštní pozornost si zaslouží mechanická regulace teploty vody u předávací stanice TacoTherm Fresh 15, která probíhá bez spotřeby pomocné elektrické energie.

Využití solárních stanic Taconova v topném zařízení
Využití solárních stanic Taconova v topném zařízení
Využití stanic na přípravu čerstvé vody a nabíjecích zásobníkových stanic Taconova v topném zařízení
Využití stanic na přípravu čerstvé vody a nabíjecích zásobníkových stanic Taconova v topném zařízení

Efektivní a spolehlivé využívání obnovitelných energií

Spolehlivost a efektivnost jsou podstatným kritériem pro realizaci a provoz solárně tepelných zařízení.

Obnovitelné energetické systémy zajišťují potřebu tepelné energie ve spojení s tradičními topnými zařízeními budov. Zvláštní nároky přitom vyplývají při zapojení solárních tepelných zařízení.

Vedle vlastního spolehlivého provozu je důležitým kritériem efektivní přenos solárního tepla z kolektoru do tepelného zásobníku.

Efektivní provoz solárního tepelného zařízení je přitom v rozhodující míře závislý na správném odvzdušnění zařízení a nastavení objemových proudů specificky dle výkonu.

Vlastní bezpečnost solárně tepelných zařízení

Solární stanice propojují okruh kolektorů s tepelným výměníkem solárního zásobníku. Podstatnými funkcemi jsou čerpání, regulace a odvzdušňování, tak aby byl za všech provozních podmínek zajištěn spolehlivý a efektivní provoz zařízení.

Solární stanice nemá za úkol pouze přívod média k výměníku a transformaci energie, ale také:

 • regulaci průtokového množství
 • ochranu před nesprávnou cirkulací
 • ochranu komponentů před přetlakem
 • monitorování teploty
 • odlučování vzduchu

Kromě toho solární stanice ulehčuje práci na údržbě při plnění a odvzdušňování jednotlivých okruhů pomocí vestavěných víceúčelových ventilů.

Ochrana před párou a kavitací

Konstrukční zajímavostí solární stanice je zařazení přípojky pro solární expanzní nádobu na straně sání před čerpadlem. Toto řešení zabraňuje vzniku negativního pracovního tlaku před čerpadlem (podtlak), a tím je zaručena ochrana expanzní nádoby a oběhového čerpadla před párou a kavitací.

Automatické odlučování vzduchu

Odvzdušňování solárního okruhu je nutné jak po jeho prvním naplnění, tak za probíhajícího provozu. Shromážděný vzduch ruší provoz zařízení, snižuje solární energetický výnos a způsobuje navíc předčasné stárnutí solární kapaliny.

Solární stanice TacoSol Circ obsahuje vestavěnou odvzdušňovací nádobu se zabudovaným manometrem, jejichž inovativní konstrukce zajišťuje automatické odlučování vzduchu jak při plnění, tak za provozu. Toto umožňuje odvzdušňování a kontrolu tlaku v solárním okruhu přímo ve stanici.Takto se šetří čas při uvedení do provozu a údržbě solárního zařízení.

Skupina armatury a čerpadla pro vlastní bezpečný provoz solárních zařízení

Jako kompaktní předmontovaná skupina armatur zahrnuje solární stanice TacoSol Circ nejdůležitější regulační a bezpečnostní součásti jako jsou oběhové čerpadlo, pojistný ventil, zpětný ventil, regulátor průtokového množství, odvzdušňovací nádoba, manometr a teploměr.

Slunce dodává také proud pro čerpadla

TacoSol Circ PV EU21 využívá solární energii ve spojení s fotovoltaickým panelem také pro pohon oběhového čerpadla. Intenzita slunečního záření přímo řídí otáčky solárně vyrobeným proudem čerpadla a tím také jeho výkon. Takto je možný úplně soběstačný provoz solárního zařízení. Připojení na síť může odpadnout. Navíc lze za účelem zvýšení výtěžnosti zařízení alternativně použít ovládání čerpadla DC-Control.

Spolehlivé využití solární energie

Předmontované a přednastavené komponenty v solárních stanicích zjednodušují projektování, montáž a energeticky efektivní provoz tepelných solárních zařízení.

Výhody při projektování

 • bezpečnost při projektování a dimenzování díky kompaktní a předmontované konstrukci
 • efektivní plánování díky hydraulické vyváženosti a konfiguraci
 • kontrola nákladů při plánování díky přednastavené a jednoznačné specifikaci komponentů
 • zjednodušené koncipování prostoru díky kompaktní konstrukci

Výhody při instalaci

 • časová úspora při montáži, zprovoznění a údržbě zařízení
 • servis a záruka z jedné ruky
 • provozuschopnost díky kvalitním komponentům
 • malá potřeba místa pro instalaci díky kompaktní konstrukci
 • jednoduché prokazování energetického přínosu

Samostatná

Solární stanice TacoSol Circ jsou dodávány předmontované a jejich montáž může provádět jedna osoba. Hydraulické vyvažování, měření a kontrola průtoku jsou u všech provedení možné přímo v solární stanici. Provedení se dvěma větvemi zvyšuje svou účinnost pomocí automatického odlučování vzduchu v integrované odvzdušňovací láhvi.

Verze ZR PV EU21 je ve spojení s fotovoltaickým panelem EU21 energeticky soběstačná: Je vybavena velmi účinným stejnosměrným čerpadlem a je přímo zásobována a řízena energií ze slunce.

TacoSol Circ ER

TacoSol Circ ER
TacoSol Circ ER

Popis

 • k připojení připravená solární stanice (jedna větev) s vyvažovacím ventilem TacoSetter Inline 130
 • na vyžádání v nabídce také s bezpečnostní jednotkou

Výhody

 • kontrola funkce a hydraulické vyvažování bez měřicích zařízení, diagramů nebo převodových tabulek díky TacoSetter Inline 130 s glykolovou stupnicí
 • podstatné ulehčení procesu napouštění i vypouštění sestavy víceúčelovým kulovým kohoutem
 • vestavěná zpětná klapka zabraňuje nesprávné cirkulaci
 • jednoduchá výměna čerpadla (bez vypouštění pomocí uzávěrů před a za čerpadlem)
 • bezpečná obsluha a minimální údržba

Funkce

 • v kombinaci se solárním regulátorem je pomocí stanice kolektorem ohřátá kapalina dopravována přes tepelný výměník do zásobníku topné resp. pitné vody
 • pomocí vestavěné vyvažovací armatury lze průtokové množství seřídit na výkon kolektoru resp. výměníku tepla a kontrolovat
 • měření průtoku této vyvažovací armatury spočívá na principu plováku se zpětnou pružinou
 • průtokoměr je vestavěn do čerpadlové skupiny
 • regulace se provádí přímo nastavovacím šroubem průtokoměru, hodnota průtoku se odečítá na spodní hraně plováku

TacoSol Circ ER – rozměry
1 vnější závit ISO 228, G 1" (potrubí ke kolektoru)
2 vnější závit ISO 228, G 1" (potrubí od zásobníku)
3 vnější závit ISO 228, G ¾" (potrubí k expanzi)

Vybavení

 • vestavěný vyvažovací ventil TacoSetter Inline 130 s přímým zobrazením nastaveného množství průtoku v l/min; stupnice kalibrovaná pro glykolové směsi υ = 2,3 mm/s
 • uzavírací kulový ventil s vestavěnou zpětnou kovovou klapkou
 • alternativně lze obdržet s pojistnou jednotkou
 • oběhová čerpadla: viz přehled typů
 • solární teploměr s rozsahem 0–160 °C; montáž v ochranné trubici
 • upevňovací materiál

Technické údaje

 • provozní teplota TB max: 110 °C
 • provozní tlak PB max: 8 bar
 • přepouštěcí tlak pojistného ventilu: 6 bar
 • závit dle DIN 2999/ISO 7 a ISO 228
 • přesnost měření TacoSetter Inline 130: ±10 % (nejvyšší nominální hodnoty)
 • hodnota kVS a rozsah měření: viz technický list

Materiál

 • pouzdro armatury: mosaz
 • vnitřní součástky: nerez ocel, mosaz, plasty
 • měřící trubice: borosilikát
 • těsnicí O kroužky: EPDM
 • plochá těsnění: s vysokou tepelnou odolností pro solární zařízení
 • izolační pouzdro pěnový PP

Průtoková média

 • vodní směsi s běžnými antikorozními a nemrznoucími aditivy
 • otopná voda
 • chladicí voda

TacoSol Circ ER – přehled typů

Solární stanice zpátečka (jedna větev)

komplet s TacoSetter Inline 130, čerpadlem, izolací
zpátečka TB max: 110 °C, PB max: 8 bar

Obj. č.DNGkVS1)
[m3/h]
Rozsah2)
[l/min]
Čerpadlo
270.1006.000201" ploché1,51,5–6WILO ST 20/6-3
270.1016.000201" ploché3,34–16WILO ST 20/6-3
270.1028.000201" ploché3,58–28WILO ST 20/6-3
 

Solární stanice pro zpátečku (jedna větev)
provedení s velmi efektivním čerpadlem

komplet s TacoSetter Inline 130, velmi efektivním čerpadlem, izolací
zpátečka TB max: 110 °C, PB max: 8 bar

Obj. č.DNGkVS1)
[m3/h]
Rozsah2)
[l/min]
Čerpadlo
270.8006.000201" ploché1,51,5–6GF PM 15-85
270.8016.000201" ploché3,34–16GF PM 15-85
270.8028.000201" ploché3,58–28GF PM 15-85
 

Solární stanice zpátečka (jedna větev) s pojistnou jednotkou

komplet s TacoSetter Inline 130, čerpadlem, izolací, manometrem (rozsah 0–10 bar), pojistný ventil, napouštěcí a vypouštěcí ventil
zpátečka TB max: 110 °C, PB max: 8 bar

Obj. č.DNGkVS1)
[m3/h]
Rozsah2)
[l/min]
Čerpadlo
270.1006.345201" ploché1,51,5–6WILO ST 20/6-3
270.1016.345201" ploché3,34–16WILO ST 20/6-3
270.1028.345201" ploché3,58–28WILO ST 20/6-3
 

Solární stanice zpátečka (jedna větev) s pojistnou jednotkou
provedení s velmi efektivním čerpadlem

komplet s TacoSetter Inline 130, velmi efektivním čerpadlem, izolací, manometrem (rozsah 0–10 bar), pojistný ventil, napouštěcí a vypouštěcí ventil
zpátečka TB max: 110 °C, PB max: 8 bar

Obj. č.DNGkVS1)
[m3/h]
Rozsah2)
[l/min]
Čerpadlo
270.8006.345201" ploché1,51,5–6GF PM 15-85
270.8016.345201" ploché3,34–16GF PM 15-85
270.8028.345201" ploché3,58–28GF PM 15-85
1) kVS [m3/h] při υ = 1 mm2/s
2) měřící stupnice na směs voda/glykol s viskozitou υ = 2,3 mm2/s
 

TacoSol Circ ZR

TacoSol Circ ZR
TacoSol Circ ZR

Popis

 • solární stanice s  dvěmi větvemi připravená k připojení, se zabudovaným vyvažovacím ventilem TacoSetter Inline 130, pojistnou sadou a odvzdušňovací jednotkou

Výhody

 • kontrola funkce a hydraulické vyvažování bez měřicích zařízení, diagramů nebo tabulek pomocí TacoSetter Inline 130 s glykolovou stupnicí
 • stálé automatické odvzdušňování
 • podstatné ulehčení procesu napouštění a vypouštění sestavy pomocí víceúčelového kulového kohoutu
 • vestavená zpětná klapka brání nesprávné cirkulaci
 • jednoduchá výměna čerpadla (pomocí uzávěru před a za čerpadlem)
 • solární okruh lze rozdělit na dva půlokruhy

Funkce

 • v kombinaci se solárním regulátorem je dopravována kolektorem ohřátá solární kapalina pomocí solární stanice přes tepelný výměník do zásobníku topné, popř. pitné vody
 • pomocí vestavěné vyvažovací armatury lze průtokové množství seřídit na výkon kolektoru resp. výměníku tepla a kontrolovat
 • měření průtoku této vyvažovací armatury spočívá na principu plováku unášeného proti tlaku zpětné pružiny
 • průtokoměr je integrován do čerpadlové skupiny
 • regulace se provádí přímo nastavovacím šroubem průtokoměru; hodnota průtoku se odečítá na spodní hraně plováku

Vybavení

 • vestavěný vyvažovací ventil TacoSetter Inline 130 s přímým zobrazením nastaveného množství průtoku v l/min; stupnice kalibrovaná na glykolové směsi υ = 2,3 mm/s
 • uzavírací kulový kohout s pojistným ventilem a kovovou zpětnou klapkou na přívodu a zpátečce
 • oběhová čerpadla: viz přehled typů
 • odvzdušňovacílahev s odvzdušňovacím ventilem
 • solární teploměr s rozsahem 0–160 °C na přívodu
 • manometr
 • upevňovací materiál

TacoSol Circ ZR – rozměry
1 vnější závit ISO 228, G 1" (potrubí od kolektoru)
2 vnější závit ISO 228, G 1" (potrubí ke kolektoru)
3 vnější závit ISO 228, G 1" (potrubí k zásobníku)
4 vnější závit ISO 228, G 1" (potrubí od zásobníku)
5 vnější závit ISO 228, G ¾" (potrubík expanzní nádobě)
6 vnitřní závit DIN 2999 / ISO 7, Rp ¾" (potrubí od vypouštěcího pojistného ventilu)

Technické údaje

 • provozní teplota:
  přívod (strana odvzdušňování): TB max: 160 °C
  zpátečka (strana čerpadla): TB max: 110 °C
 • provozní tlak PB max: 8 bar
 • přepouštěcí tlak pojistného ventilu: 6 bar (možno 8 bar)
 • závit dle DIN 2999/ISO 7 a ISO 228
 • přesnost měření TacoSetter Inline 130: ±10 % (od nejvyšší nominální hodnoty)
 • hodnota kVS a rozsah měření: viz technický list

Materiál

 • pouzdro armatury: mosaz
 • vnitřní části: nerez ocel, mosaz, plast
 • nádoba odlučovače vzduchu: černá lakovaná ocel
 • měřící trubice: borosilikát
 • těsnicí O kroužky: EPDM
 • plochá těsnění: s vysokou tepelnou odolností pro solární zařízení
 • izolační pouzdro: pěnový PP

Průtoková média

 • viz TacoSol Circ ER

TacoSol Circ ZR – přehled typů

Solární stanice přívod-zpátečka (dvě větve), provedení s krytem

komplet s odvzdušňovačem, TacoSetter Inline 130, čerpadlem, izolací a pojistnou jednotkou; TB max přívod: 160 °C / zpátečka: 110 °C; PB max: 8 bar, přepouštěcí tlak pojistného ventilu: 6 bar

Obj. č.DNGkVS1)
[m3/h]
kVS2)
[m3/h]
Rozsah3)
[l/min]
Čerpadlo
270.1506.000201" ploché1,561,5–6WILO ST 20/6-3
270.1516.000201" ploché3,364–16WILO ST 20/6-3
270.1528.000201" ploché3,568–28WILO ST 20/6-3
 

Solární stanice přívod-zpátečka (dvě větve), provedení s vložným pouzdrem na regulátor

komplet s odvzdušňovačem, TacoSetter Inline 130, čerpadlem, izolací a pojistnou jednotkou; TB max přívod: 160 °C / zpátečka: 110 °C; PB max: 8 bar, přepouštěcí tlak pojistného ventilu: 6 bar

Obj. č.DNGkVS1)
[m3/h]
kVS2)
[m3/h]
Rozsah3)
[l/min]
Čerpadlo
270.1506.356201" ploché1,561,5–6WILO ST 20/6-3
270.1516.356201" ploché3,364–16WILO ST 20/6-3
270.1528.356201" ploché3,568–28WILO ST 20/6-3
 

Solární stanice přívod-zpátečka (dvě větve), účinné čerpadlo, provedení s uzavíracím krytem

komplet s odvzdušňovačem, TacoSetter Inline 130, čerpadlem HE, izolací a pojistnou jednotkou; TB max: přívod: 160 °C / zpátečka: 110 °C, PB max: 8 bar, přepouštěcí tlak pojistného ventilu 6 bar

Obj. č.DNGkVS1)
[m3/h]
kVS2)
[m3/h]
Rozsah3)
[l/min]
Čerpadlo
270.8506.000201" ploché1,561,5–6GF 15-85
270.8516.000201" ploché3,364–16GF 15-85
270.8528.000201" ploché3,568–28GF 15-85
1) kVS [m3/h] při υ = 1 mm2/s na zpátečce (strana čerpadla)
2) kVS [m3/h] při υ = 1 mm2/s na přívodu (strana odvzdušňování)
3) stupnice pro směs voda/glykol s υ = 2,3 mm2/s

Další varianty na vyžádání

 

TacoSol Circ ZR PV EU21

TacoSol Circ ZR PV EU21
TacoSol Circ ZR PV EU21

Popis

 • solární stanice připravená k napojení pro dvě větve s integrovaným vyvažovacím ventilem TacoSetter Inline 130, pojistnou sadou a odvzdušňovací jednotkou
 • soběstačná regulace výkonu vysoce účinného čerpadla na stejnosměrný proud pomocí přídavného fotovoltaického panelu

Výhody

 • soběstačný provoz solární stanice díky volitelně doplnitelnému fotovoltaickému panelu EU21
 • úspora síťové přípojky pro elektrické komponenty solární stanice
 • kontrola funkce a hydraulické vyvažování bez měřicích zařízení, diagramů nebo tabulek díky TacoSetter Inline s glykolovou stupnicí
 • průběžné automatické odvzdušňování
 • značné ulehčení procesu napouštění a vypouštění sestavy pomocí víceúčelového kulového kohoutu
 • integrovaná zpětná klapka zabrání chybné cirkulaci
 • přívod (strana odvzdušňování): 160 °C
 • jednoduchá výměna čerpadla (možnost uzavření před a za čerpadlem)
 • solární okruh lze rozdělit na dva půlokruhy

Funkce

 • intenzita slunečního záření přímo řídí výkon čerpadla v závislosti na napětí generovaném na fotovoltaickém panelu
 • v čerpadle zabudované teplotní čidlo reguluje popř. přerušuje průtok podle teploty na zpátečce
 • v kolektoru ohřátá solární kapalina je dopravována pomocí solární stanice přes tepelný výměník do zásobníku topné, popř. pitné vody
 • pomocí integrovaných vyvažovacích armatur lze průtokové množství seřídit na výkon kolektoru resp.výměníku tepla a kontrolovat
 • měření průtoku této vyvažovací armatury spočívá na principu plováku unášeného protékajícím médiem
 • měřidlo průtoku je integrováno do čerpadlové skupiny
 • regulace se provádí přímo pomocí seřizovacího šroubu měřidla průtoku; hodnota průtoku se odečítá na spodní hraně plováku

TacoSol Circ ZR PV EU21 – rozměry
1 vnější závit ISO 228, G 1" (potrubí od kolektoru)
2 vnější závit ISO 228, G 1" (porubí ke kolektoru)
3 vnější závit ISO 228, G 1" (potrubí k zásobníku)
4 vnější závit ISO 228, G 1" (potrubí od zásobníku)
5 vnější závit ISO 228, G ¾" (potrubí expanzní nádoby)
6 vnitřní závit DIN 2999 / ISO 7, Rp ¾" (vypouštěcí potrubí pojistného ventilu)

Vybavení

 • integrovaný vyvažovací ventil TacoSetter Inline 130 s přímým zobrazením nastaveného množství průtoku v l/min; zobrazení stupnice kalibrované pro glykolové směsi υ = 2,3 mm/s
 • uzavírací kulový kohout s pojistným ventilem a kovovou zpětnou klapkou na přívodu a zpátečce
 • oběhové čerpadlo: HE Laing D5 Solar
 • odvzdušňovací nádoba s odvzdušňovacím ventilem
 • solární teploměr s rozsahem 0–160 °C na přívodu a zpátečce namontován v ochranné trubici
 • manometr
 • upevňovací materiál

Technické údaje

 • provozní teplota TB max:
  přívod (strana odvzdušňování): 160 °C
  zpátečka (strana čerpadla): 95 °C
 • provozní tlak PB max: 8 bar
 • přepouštěcí tlak pojistného ventilu: 6 bar (alternativně 8 bar)
 • závit dle DIN 2999/ISO 7 a ISO 228
 • přesnost měření TacoSetter Inline 130: ±10 % (od nejvyšší nominální hodnoty)
 • hodnota kVS a rozsah měření: viz technický list

Materiál

 • pouzdro armatury: mosaz
 • vnitřní části: nerez ocel, mosaz, plast
 • nádoba odvzdušňovače: ocel černá, lakovaná
 • průhledová trubice: borosilikát
 • těsnicí O kroužky: EPDM
 • plochá těsnění: s vysokou tepelnou odolností pro solární zařízení
 • izolační pouzdro: pěnový EPP

Průtoková média

 • viz TacoSol Circ ER

TacoSol Circ ZR PV EU21 – přehled typů

Solární stanice s přívodem a zpátečkou (dvě větve)

komplet s odvzdušňovačem, TacoSetter Inline 130, vysoce účinným čerpadlem se stejnosměrným proudem, izolací, pojistnou sadou
TB max: přivaděč: 160 °C / zpátečka: 95 °C, PB max: 8 bar, přepouštěcí tlak pojistného ventilu 6 bar

Obj. č.DNGkVS1)
[m3/h]
kVS2)
[m3/h]
Rozsah3)
[l/min]
Čerpadlo
270.7506.000201" ploché1,561,5–6Laing D5 Solar
270.7516.000201" ploché3,364–16Laing D5 Solar
1) kVS [m3/h] při υ = 1 mm2/s na zpátečce (na straně čerpadla)
2) kVS [m3/h] při υ = 1 mm2/s na přívodu (na straně odvzdušňování)
3) stupnice pro směs voda/glykol s υ = 2,3 mm2/s
Taconova Group AG
logo Taconova Group AG

Dovozce techniky Taconova Group AG - hydraulické vyvažovaní, rozdělovače a termoregulace, směšování, separace plynů, měření průtoku, solární ohřev, zónové ventily, kulové servokohouty, předávací stanice na nabíjení zásobníků a přípravu teplé vody.