Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Evropské dny Slunce

v České republice podruhé

Šéfredaktor časopisu All for Power svolává energetiky do "poslední bitvy" proti obnovitelným zdrojům. Předsedkyně Energetického regulačního úřadu chce podporu OZE zcela zastavit. Mohou obnovitelné zdroje, a solární energie zvlášť, fungovat bez dotací?

Stejně jako v loňském roce, i letos začínají Evropské dny Slunce v České republice slavnostním zahájením 2. května v 11:00 hodin ve foyer Národního divadla. Stejně jako loni, i letos převzal čestnou záštitu ředitel divadla PhDr. Ondřej Černý. A stejně jako loni je hlavním mediálním partnerem odborný portál TZB-info. Oproti loňskému roku se však obsah akcí výrazně přesunul k propagaci solárního ohřevu teplé vody, přestože generálním sponzorem je firma Schott Solar, která ve Valašském Meziříčí vyrábí fotovoltaické panely pro export do Německa a dalších evropských zemí.

Dny Slunce jsou celoevropskou aktivitou s více než desetiletou tradicí, jejíž původ lze nalézt v sousedním Rakousku. V loňském roce bylo uspořádáno celkem 8000 akcí v 19 státech. V České republice proběhlo v 10 městech a obcích celkem přes 30 akcí, jichž se zúčastnilo téměř 2000 zájemců.

Z odborného hlediska bude v letošním roce jednou z nejvýznamnějších akcí Česká fotovoltaická konference. Vedle toho jsou pro zájemce z řad odborné i laické veřejnosti připraveny již na čtyři desítky akcí, další akce na seznamu průběžně přibývají. například:

 • Semináře a přednášky na ČVUT - výzkum i praktické využití tepla ze slunenčího záření pro odbornou i laickou veřejnost
 • Využití obnovitelných zdrojů energie - série odborných seminářů firmy REGULUS
 • Energetické provozy Národního divadla - série exkurzí seznamujících s výsledky energetických úspor dosažených metodou EPC, kdy úsporná opatření zainvestuje dodavatel
 • Dny Slunce v Kroměříži - přednáška, akce pro školky a školy, expozice na náměstí
 • Komunity na cestě ke 100% krytí energetických potřeb z OZE - zejména pro starosty a zástupce obcí
 • Dny otevřených dveří - například na meteorologické stanici Maruška nebo ve firmách JH Solar a ABQ solar
 • výlet elektrolodí, výstava solárních technologií u Národního divadla a řada dalších akcí

Seznam všech akcí letošního ročníku je dostupný na webových stránkách projektu, a je průběžně doplňován. Máte-li zájem uspořádat vlastní akci, můžete si ji po jednoduché registraci sami zadat zde.


Ze slavnostního zahájení loňského ročníku ve foyer Národního divadla

Národní divadlo získalo v roce 2010 ocenění Česká sluneční cena za opatření v rámci energetického managementu.

Evropské dny Slunce v České republice zahajují v napjaté atmosféře. Pokračuje masivní mediální kampaň proti obnovitelným zdrojům energie postavená na skutečnosti, že díky nezájmu politiků byla výkupní cena elektřiny z fotovoltaických elektráren snížena opožděně, což vedlo k neřízenému boomu fotovoltaiky. Šéfredaktor časopisu All for Power dokonce svolává energetiky do "poslední bitvy" proti obnovitelným zdrojům.

Blíží se hlasování o nové verzi zákona o podporovaných zdrojích energie. Poslanci rozhodnou, zda přehlasují nepochopitelné prezidentské veto. Nový zákon totiž rozvoj obnovitelných zdrojů ve srovnání s původním zákonem výrazně omezuje. Předsedkyně Energetického regulačního úřadu však již předem vyhlásila, že od roku 2014 zruší podporu všech nových výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů, ačkoli jí to ani současná ani nová verze zákona nedovoluje. Ve vztahu k fotovoltaice prudce změnila názor, už nehodlá podporovat ani malé fotovoltaické elektrárny na střechách a fasádách budov.

Závěry tzv. Pačesovy komise z roku 2008 byly překonány - investiční náklady fotovoltaických elektráren jsou sotva poloviční oproti tomu, co komise předpokládala; naproti tomu investiční náklady nových jaderných elektráren stavěných v Evropě se vyšplhaly na dvojnásobek původně předpokládaných hodnot. Modely, na nichž byly postaveny závěry Pačesovy komise, je nutno přepracovat. V nové komisi však vysoce převažují zastánci jaderné energetiky včetně předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, jehož nezávislost je tím zpochybněna. Závěry takové komise lze celkem snadno předvídat.

Zdá se Vám divné, že v této situaci má někdo odvahu propagovat využívání energie ze slunečního záření?

Stačí si uvědomit, že přímo ze slunečního záření lze vyrábět kromě elektřiny i teplo. Zastavení dotačního programu Zelená úsporám však způsobilo prudký pokles zájmu o solární ohřev teplé vody. Nový program je sice slibován, hurá-stop systém však likviduje především malé instalační firmy.

Kromě toho všechny ostatní v ČR využívané obnovitelné zdroje vznikají v důsledku přeměn energie, která k nám proudí ze Slunce. I samotnou elektřinu lze vyrábět jak v nenáviděných fotovoltaických parcích, jejichž dotování nás bude stát kolem 20 miliard korun ročně, tak v malých systémech na střechách a fasádách rodinných domů, které prokazatelně snižují ztráty v sítích a, i kdyby byly dotovány, zvýšily by cenu elektřiny o jeden haléř i v případě, že se jich nainstaluje kolem 200 MWp ročně. Pravděpodobnější jsou však poloviční přírůstky. Vždyť od roku 2006 se takových systémů nainstalovalo dohromady nějakých 80 MWp.

Dotace jsou přitom nutné jen v některých případech. Investiční náklady malých fotovoltaických systémů klesly natolik, že při 15leté návratnosti je cena jimi vyrobené elektřiny v mnoha případech nižší, než cena elektřiny ze sítě. Vedle toho je celá řada možností, v nichž je fotovoltaika konkurenceschopná i bez dotací. Například energie získaná z ropných paliv ve spalovacích motorech je pětkrát dražší, než elektřina z fotovoltaického panelu.

To jsou některá z témat, jimž se bude věnovat i 7. ročník České fotovoltaické konference, která se letos uskuteční 3. května v rámci Evropských dnů Slunce. Konference je již tradičně pořádána v Brně.


Vedle České fotovoltaické konference jsou pro zájemce z řad odborné i laické veřejnosti připraveny již na čtyři desítky akcí, další akce na seznamu průběžně přibývají. například:

 • Semináře a přednášky na ČVUT - výzkum i praktické využití tepla ze slunenčího záření pro odbornou i laickou veřejnost
 • Využití obnovitelných zdrojů energie - série odborných seminářů firmy REGULUS
 • Energetické provozy Národního divadla - série exkurzí seznamujících s výsledky energetických úspor dosažených metodou EPC, kdy úsporná opatření zainvestuje dodavatel
 • Dny Slunce v Kroměříži - přednáška, akce pro školky a školy, expozice na náměstí
 • Komunity na cestě ke 100% krytí energetických potřeb z OZE - zejména pro starosty a zástupce obcí
 • Dny otevřených dveří - například na meteorologické stanici Maruška nebo ve firmách JH Solar a ABQ solar
 • výlet elektrolodí, výstava solárních technologií u Národního divadla a řada dalších akcí

Seznam všech akcí letošního ročníku je dostupný na webových stránkách projektu, a je průběžně doplňován. Máte-li zájem uspořádat vlastní akci, můžete si ji po jednoduché registraci sami zadat zde.


Ze slavnostního zahájení loňského ročníku ve foyer Národního divadla
 
 
Reklama