Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kábulská univerzita dostala od Slovenska centrum na výučbu o solárnych systémoch

Najväčšiemu európskemu nezávislému výrobcovi slnečných kolektorov, firme THERMO|SOLAR Žiar, sa tento rok podarilo dostať svoje výrobky do krajiny, ktorá nie je na každodennom zozname odberateľov. Afganistan sa tak pridal k exotickým krajinám ako Nepál, Botswana, Omán, Maroko a ďalšie, kde solárne systémy zo Žiaru nad Hronom spoľahlivo pracujú celé roky. Informoval o tom Ján Tomčiak technický pracovník THERMO|SOLARU.


Afganistan je skôr v našich končinách známy v negatívnych súvislostiach. THERMO|SOLAR do tejto exotickej krajiny dodal svoje zariadenia a poskytol svoje služby v rámci projektu „Tréningové stredisko pre obnoviteľnú a čistú energiu v Kábule“. Ten financovala Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) a nositeľom projektu bola spoločnosť ELVOSOLAR, a.s. z Bratislavy. Zámerom projektu je odborná príprava a vyškolenie afganských partnerov projektu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE),“ vysvetlil JánTomčiak, technický pracovník THERMO|SOLARu.

Dodal, že k naplnenie cieľov projektu došlo z časti počas pobytu afganských partnerov na Slovensku v školiacom stredisku THERMO|SOLARU v Žiari nad Hronom a neskôr dodávkou a inštaláciou konkrétnych zariadení priamo v Kábule.

Samotná inštalácia zariadení sa uskutočnila v areáli Kábulskej univerzity, kde sa vytvorilo moderné, plne vybavené školiace centrum, so zameraním na poskytovanie praktického výcviku v oblasti solárnych systémov. Okrem funkčného solárneho zariadenia pre praktické použitie sa dodali a nainštalovali ďalšie demonštračné, výučbové a propagačné materiály. Mimoriadne dôležitou súčasťou je malá fotovoltická elektráreň so špičkovým výkonom 10 kW. Na slávnostnom uvedení školiaceho centra do činnosti koncom novembra sa zúčastnili ministri, vedenie univerzity i slovenskí zástupcovia,“ vymenoval J.Tomčiak.
Poukázal na to, že solárne zariadenia sú pre Afganistan vhodné, pretože tam nie sú dostatočne rozvinuté rozvodné siete energií. Dokážu tak aj v nepriaznivých afganských podmienkach zabezpečiť výrazne pokrytie spotreby tepla a výrobu elektrickej energie v takzvaných ostrovných prevádzkach.

V súčasnosti ploché slnečné kolektory z produkcie THERMO|SOLARU Žiar spoľahlivo a bez akýchkoľvek porúch pracujú dlhé roky v extrémnych horských, púštnych, či mrazivých podmienkach v 50 krajinách celého sveta. V podstate jedinou údržbou je pravidelná výmena nemrznúcej zmesi cca raz za 6-8 rokov tam, kde je to potrebné. Pred niekoľkými rokmi v Chile odolalo cca 300 plochých kolektorov zo Žiaru bez problémov zemetraseniu, ktoré poškodilo mnohé konkurenčné trubicové kolektory v rovnakej lokalite.
 
 
Reklama