Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Systémy zásobování kotlů FRÖLING peletami

Velkou výhodou kotlů na pelety Fröling je jejich variabilita systémů zásobování kotle peletami, který není řešen tradičně, kdy přímo v kotly je umístěn zásobník, do kterého se manuálně doplňují pelety.

Firma Fröling tuto problematiku řeší sofistikovaněji, kdy v kotly je umístěn pouze malý (mezi)zásobník s výdrží pelet 1 až 2 dny, při vyčerpání pelet si kotel automaticky tento zásobník doplní z extérního skladu pelet, prostřednictvím integrovaného sacího (pneumatického) systému v kotly. Bezespornou výhodou tohoto systému je neomezená individualita výstavby externího skladu pelet a jeho dopravníkový systém dle potřeby objektu, kde je instalován kotel, např. objem skladu, velikost a tvar skladu, plnění a umístění skladu, dopravní systém pelet, atd. Externí sklad pelet je obvykle dimenzován v rodinných domech a menších objektech, tak aby zásoba vydržela na celou topnou sezónu. Tento článek ukazuje možné varianty externích skladů pelet a jejich dopravní systémy pro kotle Fröling.

Fröling má dlouholeté zkušenosti s navrhováním skladovacích a dopravních systémů pelet. Zda požadovaný systém je velký nebo malý, nabízíme robustní systémy pro všechny požadavky, které splňují nejvyšší standardy. Dopravní systémy Fröling zaručují tichý a účinný provoz, lze je snadno sestavit a jsou vysoce flexibilní.

Univerzální dopravní a skladovací systém


Tento systém se snadno instaluje a je velmi flexibilní. Univerzální dopravní a skladovací systém je určen pro ty situace, kdy sklad není vedle kotelny, a pelety mají být dopravovány přes značnou vzdálenost. Poloha sacích sond může být upravena tak, aby odpovídala optimálním podmínkám skladu. Pelety do skladu jsou většinou dopravovány cisternou na pelety přes plnící příruby osazeny v obvodové konstrukci.

Sací sonda na pelety
Sací sonda na pelety
Plnící příruby pelet do skladu
Plnící příruby pelet do skladu

RS4/RS8 dopravní a skladovací systém


Nový RS4/RS8 dopravní a skladovací systém pro větší prostor ve vašem skladovacím prostoru. Díky tomu, že sací sondy jsou flexibilní, pokud jde o umístění, je možné optimálně využít každý tvar místnosti.

Pravidlo: osazení jedné sací sondy pro každý 1 m2 úložného prostoru pelet.

Lze zvolit 4 nebo 8 sacích sond, kdy ve stanovených cyklech dochází k automatickému sání pelet, to vše je řízeno kotlem na pelety. Nastane-li však, že sací sonda nečekaně selže (ucpe se), je plně automaticky obrácen přívod vzduchu (zpětné profouknutí).

Výhody:

  • snadná montáž
  • žádné šikmé stěny
  • větší objem skladových prostor (až o 30 %)
  • automatické přepínání mezi jednotlivými sondami
  • automatické profouknutí
  • bezúdržbový systém
Rozdělovač sacích sond RS
Rozdělovač sacích sond RS
Sací sonda RS na pelety
Sací sonda RS na pelety
Rozmístění sacích sonda RS
Rozmístění sacích sonda RS

Šnekový dopravní a skladový systém

Systém je ideálním řešením pro obdélníkové místnosti s odběrem pelet v čele místnosti. Vodorovně a nízko položený dopravní šnek znamená, že prostor v místnosti je optimálně využit a je zaručeno úplné vyprázdnění skladu. V kombinaci se sacím systémem od Frölingu, také umožňuje flexibilní instalaci kotle.
1-2-3 šnekový dopravní a skladový systém

Velmi velké skladovací prostory jsou obecně požadovány při vyšších potřebách tepla v případě systémů instalovaných ve velkých budovách. 1-2-3 šnekový dopravní a skladový systém Fröling je ideálním řešením pro takovéto situace. V závislosti na velikosti skaldu jsou osazeny dva nebo tři dopravní šneky umístěny navzájem rovnoběžně a začleněny do dodávky paliva sacího systému. Automaticky jsou přepínány šnekové dopravníky dle potřeby v závislosti na sacím systému v předem daném cyklu, což zajišťuje, že sklad se vyprázdní rovnoměrně.

Systém se silem Bag

Systém je flexibilní a jednoduchý způsob ukládání pelet. Existují i další výhody použití sila Bag. Je to snadná montáž a uložení. Je prachotěsný s ochranou před vnikem vlhkosti. Silo je nepromokavé a odolné UV záření, proto lze silo instalovat do venkovních prostor.
Podzemní systém se zásobní nádrží

Pokud nemáte úložný prostor v interiéru, pak podzemní nádrž je dobrou alternativou. Podzemní nádrž je zakopána venku a dopravuje pelety ke kotly prostřednictvím sacího potrubí. Sací trubky musí být vedeny uvnitř duté trouby z podzemní nádrže do budovy. Plnění probíhá prostřednictvím plnících přírub umístěných nad nádrží pelet.

Systém „krtek“


Tento systém se snadno instaluje a umožňuje plné využití skladových prostor. Systém „krtek“ čerpá pelety z vrchního povrchu uskladněných pelet, je tak zajištěna optimální dodávky paliva do kotle. „Krtek“ se automaticky přesunuje do každého rohu skladu, tak aby ho co nejefektivněji vyprázdnil. Systém může být vybaven ručními zvedáky podstropních závěsů „krtka“ nebo modulem Comfort. Modul Comfort je automatický systém zvedací podstropní závěsy „krtka“.

Nový systém E3 je jednoduchý systém čerpání pelet založený na osvědčeném systému „krtek“. Sklad lze optimálně vyprázdnit, aniž by někde zůstávaly zachyceny pelety. „Krtek“ E3 dodává pelety dle ročního požadavku až několik set tun pelet za rok, pro kotle cca. 15 až 300 kW. Typická kapacita skladu je asi až 40 tun pelet nebo 60 m3 objemu skaldu v různých tvarech – od obdélníkových až po čtvercové sklady.

Systém krtek
Systém „krtek“
Systém krtek E3
Systém „krtek“ E3

Systém zásobníku CUBE


Systém určený pro instalaci v suchých místnostech pro manuální plnění (pelety v pytlích) s kapacitou 330 kg pelet (22x15 kg pytle) nebo 500 kg pelet (33x15 kg pytle). Systém CUBE doporučujeme jako dočasné řešení, obvykle než je zbudováno plnohodnotné silo na pelety.

Konstrukce CUBE:

  • pozinkovaná základní deska s výškově nastavitelnými nohami
  • robustní kartonové opláštění
  • pozinkovaný kovový rám s krytem
  • vestavěná sací sonda

Výše uvedené systémy skladování a dopravy pelet je možné využít pro kotle Fröling na pelety PE1 Pellet a P4 Pellet, dále pro kombinované kotle SP DUAL compact a SP DUAL. Rovněž je možné je dodat pro kotle T4 a TX.

Obchodně-technický zástupce Fröling po osobní konzultaci navrhne nejvhodnější systém řešení skladu pelet a dopravy pelet ke kotli.

Video dopravní a skladovací systémy Fröling:

Video systém „krtek“ Fröling:

Video systém „krtek“ E3 Fröling:

S WHG s.r.o. - kotle Fröling pro ČR a SR
logo S WHG s.r.o. - kotle Fröling pro ČR a SR

Fröling = automatické kotle na biomasu pro spalování dřeva, pelet, štěpky a odpadu z truhlářské výroby (piliny, hobliny, apod.). Veškeré kotle Fröling splňují emisní třídu 5. Kotelny na biomasu 5 až 5000 kW, mobilní kontejnerové provedení 5 až 2000 kW. ...