Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Moderní biomasové centrální kotelny

Výsledek spolupráce společnosti Fröling a Ivory Energy

Moderní kotelny na dřevní biomasu financované a provozované společností IVORY Energy využívající špičkové rakouské kotle Fröling přináší školám, nemocnicím, bytovým domům, ale i celým obcím nejen podstatné snížení nákladů na výrobu tepla a ohřev teplé užitkové vody, ale i zlepšení kvality ovzduší v lokalitě.

Dnes je v České republice vytápěno okolo 4,1 milionu domácností. Hlavními zdroji tepla pro vytápění těchto domácnosti jsou teplárny (především uhelné) a zdroje na zemní plyn, kde každý z nich zaujímá zhruba jednu třetinu pokrytí výroby tepla. Zbývající třetinu zaujímají především zdroje na elektřinu a tuhá paliva (hlavně uhlí a dřevo).

Podíl a dodávka tepla pro byty v roce 2015 podle paliv (zdroj: http://www.tscr.cz/)
Podíl a dodávka tepla pro byty v roce 2015 podle paliv
(zdroj: http://www.tscr.cz/)
 

S ohledem na samotné palivo na výrobu tepla pro vytápění domácností je dnes nejvíce používáno uhlí s 56% podílem následující zemním plynem s 34% podílem, samotná biomasa zaujímá pouhý podíl 6,1 %. Je patrné, že vytápění biomasou je jen zlomkem z celkového podílu paliv. Proto je vhodné zamyslet se nad využitím biomasy jako zdroje tepla nejen pro rodinné domy, ale taktéž pro bytové domy či celá sídliště. Jedním z příkladů může být vybudování efektivního centrálního zdroje na dřevní pelety na sídlišti v Novém Kníně.

Centrální kotelna na pelety Nový Knín

Sídliště v Novém Kníně
Sídliště v Novém Kníně
Stávající kotle na LTO
Stávající kotle na LTO

Cílem projektu bylo efektivní a ekologické řešení výroby tepla a přípravy teplé užitkové vody na místním sídlišti, které spočívalo ve vytvoření jednoho centrálního zdroje tepla na dřevní biomasu, konkrétně dřevní pelety a nahrazení stávajícího systému dvou domovních kotelen na LTO. Kotle na LTO byly již nevyhovující dnešním standardům a především na hraně vlastní životnosti. Cena za teplo byla velmi vysoká. Proto bylo nutné uvažovat o výměně zastaralých kotlů za nové efektivnější a ekologičtější.

Nedostatek finančních prostředků bránil obyvatelům sídliště v rozsáhlé modernizaci tepelné soustavy a dosažení kýžených úspor. Společnost IVORY Energy, a.s., která je držitelem licence na výrobu a distribuci tepla, oslovila obyvatele s nabídkou financovat rekonstrukci kotelny a zajistit nejen její provoz, ale i dodávku paliva prostřednictvím sesterské společnosti CDP IVORY.

V první řadě bylo nutné navrhnout nový zdroj tepla, tak aby byl použitelný v dané aplikaci (prostor ve stávající kotelně a přístup do ní) a zároveň byl přívětivější k životnímu prostředí více než doposud používaný zdroj tepla na LTO (nafta). S ohledem na tyto požadavky se nejvhodnějším zdrojem tepla jevila biomasa (dřevní pelety – přístup do kotelny). A proto se investor této akce rozhodl pro zdroj tepla na dřevní pelety, konkrétně kotle Fröling, rakouského výrobce kotlů na biomasu s více jak 50letou zkušeností v tomto oboru, který na tuto akci doporučil kotel na spalování dřevních pelet a štěpky FRÖLING T4. Potřebný výkon zdrojů tepla byl rozložen do kaskády tří kotlů T4 (2×150 kW a 1×110 kW). Rozložení výkonu bylo zvoleno s ohledem na výkonovou řadu, na rozložení záloh při odstávce některého z kotlů, ale také na dispozice pro osazení kotlů (suterén bytového objektu).

 

Kotel FRÖLING T4

Kotel FRÖLING T4
Kotel FRÖLING T4
 • spalování dřevní štěpky, dřevních pelet, pilin, hoblin a truhlářského odpadu
 • kotel o výkonu 24, 30, 40, 50, 60, 75, 90, 110, 130 a 150 kW
 • plně automatický kotel – nový model kompaktního kotle pro rodinné domy, provozovny a centrální kotelny
 • řízení spalovacího procesu (Lambda-sonda)
 • recirkulace spalin – vyšší teploty (např. spalování dřevotřísky)
 • protipožární rotační klapka
 • možnost spalování odpadu z dřevovýroby (i 100% podíl piliny a hoblin)
 • ekvitermní regulace 2 až 18 topných okruhů
 • kotle splňují emisní třídu 5 a Ekodesign
 • účinnost kotlů až 94 %
 • alternativa při větších výkonech (až 1000 kW) FRÖLING TX, TM či LAMBDAMAT
 • více informací
Automatický pružinový podavač
Automatický pružinový podavač

Kotle jsou zásobovány peletami automatickými pružinovými podavači z vedlejšího skladu pelet. Pelety do skladu jsou dopravovány přes pneumatický dopravník vyústěný na vnější fasádě kotelny, na který se dle požadavku na pelety napojuje zásobovací cisterna s peletami. Nové kotle byly napojeny na stávající otopný systém. Nově byla do otopné soustavy umístěna akumulační nádrž k zajištění optimálního chodu nových kotlů a ke zvýšení jejich sezónní účinnosti.

Celá montáž trvala 6 týdnů do zahájení zkušebního provozu před otopnou sezónou. Obyvatelé sídliště takřka nic nepoznali, za celou dobu došlo pouze ke třem půl denním výpadkům ohřevu teplé vody.

Nová kotelna na biomasu (dřevní pelety) splňuje veškeré dnešní standardy (vyhlášky a normy) a bude přispívat k lepšímu ovzduší na sídlišti v Novém Kníně. Nyní je cena tepla levnější o více než 20 %.

Nové kotle FRÖLING T4 (2×150 kW a 1×110 kW)Nové kotle FRÖLING T4 (2×150 kW a 1×110 kW)Nové kotle FRÖLING T4 (2×150 kW a 1×110 kW)

Biomasová miniteplárna na pelety Hostomice – Zátor

Cíle tohoto projektu byly v podstatě identické jako v předchozím případě, ovšem s tím rozdílem, že v domově pro seniory v Hostomicích – Zátoru byla rekonstruována dožívající koksová kotelna, která zajišťovala výrobu tepla a ohřev TV. I zde byly největší překážkou finance, které v rámci své komplexní nabídky opět pokryla společnost IVORY Energy, a.s., včetně následného provozu a zajištění dodávky paliva.

Oproti předchozímu projektu se musel investor vypořádat se specifickou situací: požadavek pro zanechání stávající technologie, špatný přístup do stávající kotelny, celkově špatnou dispozici v kotelně. Což znemožnilo umístění nového zdroje tepla do stávající kotelny. Z tohoto důvodu se investor rozhodl o umístění kontejnerové kotelny na biomasu (dřevní pelety) nedaleko objektu.

I zde se ukázalo jako nejvýhodnější využití kotlů FRÖLING pro spalování dřevních pelet a štěpky typ FRÖLING T4. Potřebný výkon zdrojů tepla byl rozložen do kaskády dvou kotlů T4 (1×150 kW a 1×110 kW). Rozložení výkonu bylo zvoleno jak s ohledem na výkonovou řadu, tak především na rozložení záloh při odstávce některého z kotlů.

Kontejnerová kotelna
Kontejnerová kotelna

Biomasová kontejnerová kotelna se skládá ze dvou ISO kontejnerů postavených na sebe. Kotle jsou umístěny ve spodním kontejneru společně se zařízením kotelny. Kotle jsou zásobovány peletami automatickým šnekovým podavačem ze skladu pelet v horním kontejneru. Pelety do skladu jsou dopravovány přes pneumatický dopravník vyústěný nad zemí, na který se dle požadavku na pelety napojuje zásobovací cisterna s peletami.

Nové kotle byly napojeny na stávající otopný systém. I zde byla do otopné soustavy umístěna akumulační nádrž k zajištění optimálního chodu nových kotlů a ke zvýšení jejich sezónní účinnosti.

Biomasová miniteplárna na dřevní pelety splňuje veškeré dnešní standardy (vyhlášky a normy), navíc byla vzhledově upravena, aby lépe zapadla do okolního prostředí.

Celkově tento projekt přinesl provozovateli domova pro seniory nejen úsporu nákladů na vytápění, ale také zvýšil tepelný komfort a pohodu klientů zařízení, nemluvě o pozitivním dopadu na kvalitu ovzduší v lokalitě.

ISO kontejnery
ISO kontejnery
Umístění kotlů T4 v kontejneru
Umístění kotlů T4 v kontejneru

Provozovatel tepelných zdrojů – společnost IVORY Energy, a.s.

 • Alternativní dodavatel tepelné energie
 • Spolehlivý partner pro management tepelného hospodářství
 • Poskytovatel služeb v souladu s licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) pro zařízení při výrobě a rozvodu tepelné energie
 • Dlouhodobé dodávky tepelné energie
 • Použití nejmodernější teplárenské technologie FRÖLING
 • Snížení finančních nákladů za odběr tepla u většiny klientů
 • Dálkový monitoring a nepřetržitý on-line servis
 • Ekologicky příznivý způsob vytápění a ohřevu TV dřevními peletami
 • Služby zaměřené na školy, nemocnice, úřady, horské hotely, bytové domy apod.
 • Instalace a kompletní financování relevantní teplárenské technologie ZDARMA
 • Posouzení technické proveditelnosti a návrh obchodního modelu ZDARMA
 • Nezávislost na neustále se zvyšujících cenách ostatních paliv
 • Platíte pouze za odebrané teplo
 • Vstupní surovina z tuzemských zdrojů, bez vlivu kurzových pohybů

Dodavatel kotlů a zařízení Fröling – S WHG s.r.o.

Kotle Fröling dodává pro Českou a Slovenskou republiku firma S WHG s.r.o., která zajišťuje i realizaci kotelen od prvotního návrhu až po realizaci a následný servis. Fröling vyrábí kotle až do výkonu 1000 kW.

Využijte aktuální dotační programy a kontaktujte firmu S WHG s.r.o.: www.froling.cz. Pomůžeme Vám s kompletním vyřízením dotace:

 • vyplnění a podání žádostí
 • vypracování PENB
 • zajistíme energetického specialistu na posouzení vhodného „mikro“ energetické opatření
 • zajišťujeme odbornou montáž v souladu s profesní kvalifikací – „Montáž kotlů na biomasu“
 • v případě zájmu zajistíme i financování na míru
Těšíme se na Vaši návštěvu v našich SHOWROOMECH nebo na setkání přímo u Vás.

Rádi bychom Vás také pozvali na blížící se veletrhy:
AQUA-THERM Praha 2016, 1. až 4. 3. 2016 Výstaviště PVA EXPO Praha, hala 3 – stánek 302,
TECHAGRO Brno 2016, 3. až 7. 4. 2016 Výstaviště BVV v Brně, stánek na volné ploše Z1 před pavilonem Z,
kde bude na našich stánkách k vidění i kotel T4.

S WHG s.r.o. - kotle Fröling pro ČR a SR
logo S WHG s.r.o. - kotle Fröling pro ČR a SR

Fröling = automatické kotle na biomasu pro spalování dřeva, pelet, štěpky a odpadu z truhlářské výroby (piliny, hobliny, apod.). Veškeré kotle Fröling splňují emisní třídu 5. Kotelny na biomasu 5 až 5000 kW, mobilní kontejnerové provedení 5 až 2000 kW. ...