Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Je právě teď poslední šance na fotovoltaickou elektrárnu?

Odpověď, která je rozvedena v článku, zní pravděpodobně ANO. Investice do solární elektrárny přináší výnos výrazně přes 10 %. Pro všechny, kdo přemýšlí o tom, že by si pořídili sluneční elektrárnu, platí jediná rada: Pospěšte si! Na dlouhou dobu to může být poslední šance.

  • Chcete solární elektrárnu? Podejte si žádost o připojení. A podejte ji hned!
  • Přemýšlíte o solární elektrárně, ale ještě jste se nerozhodli? Podejte si žádost o připojení. A podejte ji hned! Rozhodnout se můžete později. Pokud hned žádost nepodáte, již se nebudete mít o čem rozhodovat!
  • Přemýšlíte o solární elektrárně, ale nevíte z čeho ji zaplatit? Podejte si žádost o připojení. A podejte ji hned! Zdroje financování můžete hledat později. Celou elektrárnu lze pokrýt úvěrem, na který elektrárna bez problémů vydělá.

O slunečních elektrárnách bylo napsáno a namluveno v posledních letech mnoho, většinou v negativním světle. Stát nastavil velmi štědré podmínky pro fungování fotovoltaiky a když se změnily v roce 2010 vstupní podmínky – došlo k prudké změně cen fotovoltaických panelů – stát nereagoval. Nemá smysl hledat důvody této nečinnosti, byly již mnohokrát diskutovány. Každopádně svou nečinností stát zavinil nárůst instalovaného výkonu na téměř 2 GW především ve velkých solárních parcích, pochopitelně se zárukami na výkupní ceny na dalších 20 let. Tento problém již nemá dobrá řešení, existují již jen špatná a ještě horší.


Ze zdrojů Nelumbo Energy a.s.

Jak bývá v našich končinách zvykem, z jednoho extrému jsme se přehoupli do extrému druhého. Pro rok 2010 a 2011 byl vyhlášen tak zvaný „stop stav“ a žádné nové instalace nebyly povolovány. Z fotovoltaické technologie se stal veřejný nepřítel. Teprve od začátku letošního roku se začalo znovu připojovat, i když zdaleka ne všude. Jsou v platnosti nové podmínky. Jsou schvalovány pouze elektrárny do výkonu 30 kW, které jsou umístěny na střeše nebo stěně budovy zapsané v katastru nemovitostí. Ne všude se ovšem připojuje. E.ON v tuto chvíli nepřipojuje vůbec, ČEZ pouze někde (zelená místa na mapce) a jediná Pražská energetika připojuje všude.


Zdroj: ČEZ distribuce, a.s.

Blokaci velkých solárních polí lze chválit, přesto si myslím, že je zákon přísný až příliš. Proč nemohu pro elektrárnu použít nevyužitý pozemek nebo pergolu v blízkosti svého rodinného domku? Proč nemohu postavit větší solární elektrárnu v blízkosti firmy, která bez problémů spotřebuje celou její výrobu? Přes tyto výhrady směřuje zákon správným směrem. Přenést výrobu solární elektřiny tam, kde se spotřebuje. V tuto chvíli mají domácnosti i firmy získat možnost jisté dlouhodobé investice na dobu 20 let s výnosem výrazně přes 10%.

Výroba elektřiny ze slunce bývá často označována jako drahá. Možná by bylo pro řadu lidí překvapením, že cena za elektřiny ze solární elektrárny se za dvacetiletou dobu životnosti (moduly mají životnost delší) pohybuje okolo 2,7 Kč/kWh a to včetně nákladů na údržbu. Pokud porovnáme toto číslo s běžnou sazbou D02 od ČEZu, která je 4,83 Kč/kWh, zjistíme, že za „uhelnou“ energii platíme mnohem více. Cena z fotovoltaické elektrárny je navíc stejná po dobu dvaceti let. U konvenční elektřiny si dovoluji tvrdit, že tomu tak nebude. Jediný důvod, proč ještě fotovoltaika potřebuje dotace, je nesoulad výroby a spotřeby. Zatímco solární elektrárna vyrábí především během dne, spotřeba v domácnostech je především večer a v noci. Tento nesoulad vyrovnává v tuto chvíli síť.

Ani dnes nemá zájemce o solární elektrárnu na růžích ustláno. Zatímco instalace elektrárny trvá několik dnů, legislativní proces zabere i 5 měsíců. Největší dílek z časového koláče si ukousne distributor elektřiny. Veliký chaos pak panuje na stavebních úřadech, které nemají vůbec jasno, zda se k malým fotovoltaickým elektrárnám mají vyjadřovat či nikoli.

Pokud chcete elektrárnu připojit letos, a zřejmě je to poslední šance, měli byste požádat o připojení nejpozději do poloviny září!

Od 1. ledna 2013 vstupuje v platnost nový zákon O podporovaných zdrojích energie. Kromě organizačních změn přináší ještě dvě důležitá omezení. První omezení stanovuje maximální výši podpory na 4,5 Kč/kWh. To je u výkupní ceny sešup o 26%! To ovšem není vše. Nový zákon také zjednodušeně říká, že pokud bylo dosaženo výroby elektřiny s daného obnovitelného zdroje uvedené v Národním akčním plánu, nebude podpora elektřiny na daný rok stanovena. Je tam striktní povinnost tuto podporu nestanovit. Podle platného akčního plánu je výroba elektřiny ze slunce pro rok 2015 stanovena na 1 708 GWh. Nová energetická koncepce, která právě prochází připomínkovým řízením, tuto hodnotu zvedá na 1 890 GWh. Vzhledem k tomu, že výroba ze solárních elektráren byla v roce 2011 2 118 GWh, je to vcelku kosmetická úprava. Je pravda, že zákon vstupuje v platnost až od roku 2013 a ERÚ musí vydat nové ceny již v listopadu tohoto roku. Již dnes ale prosakují informace, že pokud by byla výkupní cena vyhlášena, byla by jen okolo 4 Kč/kWh a v průběhu roku by měla ještě klesnout! Zelený bonus, který využívá drtivá většina drobných instalací.

Pokud se energetická koncepce razantně nezmění, může být v roce 2013 nulová podpora.

Nezbývá mi než zopakovat to, co je již v úvodu článku.

Pro všechny, kdo přemýšlí o tom, že by si pořídili sluneční elektrárnu, platí jediná rada: pospěšte si! Na dlouhou dobu to může být poslední šance.

  • Chcete solární elektrárnu? Podejte si žádost o připojení. A podejte ji hned!
  • Přemýšlíte o solární elektrárně, ale ještě jste se nerozhodli? Podejte si žádost o připojení. A podejte ji hned! Rozhodnout se můžete později. Pokud hned žádost nepodáte, již se nebudete mít o čem rozhodovat!
  • Přemýšlíte o solární elektrárně, ale nevíte z čeho ji zaplatit? Podejte si žádost o připojení. A podejte ji hned! Zdroje financování můžete hledat později. Celou elektrárnu lze pokrýt úvěrem, na který elektrárna bez problémů vydělá.

Podání žádosti za Vás zdarma zařídíme.


Ze zdrojů Nelumbo Energy a.s.