Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Lidé chtějí investovat do vlastní výroby elektřiny

S koncem roku 2011 "nazrála" doba k hodnocení dosavadního vývoje v oblasti fotovoltaiky. V této souvislosti přinášíme rozhovor s Pavlem Mertem, marketingovým ředitelem společnosti NELUMBO, zabývající se instalacemi a dodávkami solárních elektráren, který poskytl svůj pohled na současný stav a budoucí vývoj fotovoltaiky.


Na podzim roku 2011 se na trhu začaly objevovat nové FV technologie pro ohřev vody pomocí standardních FV panelů v propojení na bojler. Co soudíte o této technologické novince? Najde uplatnění v českých domácnostech jako nový nebo alternativní systém FV systém na ohřev teplé vody či topení?

Líbí se mi každá nová technologie rozšiřující možnosti uplatnění solární energie. Zaznamenal jsem i tento nový typ zásobníku kombinujícího dvě topné spirály. Hlavním problémem, který dle mého názoru bude bránit jeho širšího uplatnění, je to, že cena fotovoltaického ohřevu vody je zatím výrazně vyšší než cena srovnatelného solárního termálního systému. Pokud by ale pokračoval trend poklesu cen fotovoltaických komponent, má tato technologie šanci.

Rok 2011 byl nesmírně těžký pro většinu českých solárních firem. Jakým způsobem se Vaší firmě podařilo překlenout toto období „solárního útlumu“ v ČR? Expandovali jste na nové FV trhy, nebo jste se přeorientovali na ostrovní/hybridní FVE?

Rok 2011 byl nesmírně těžký i pro nás. Kromě stop stavu ve fotovoltaice jsme řešili i ukončení dotace Zelená úsporám, které přineslo významný pokles trhu s termálními systémy. Snažili jsme se proto expandovat do jiných zemí. Rozeběhli jsme v tomto roce pobočku na Slovensku a v kanadském Torontu.

Ceny solárních panelů v roce 2011 zaznamenaly výrazný cenový propad. Kolik podle Vás (hrubý odhad z pohledu konečného zákazníka) nyní stojí malá domácí střešní FVE na šikmé střeše o výkonu cca 5 kWp při použití kvalitních komponentů?

Poklesy cen všech komponentů se snažíme promítat do cen pro naše zákazníky co nejrychleji. Elektrárnu o výkonu 5 kWp nabízíme v tuto chvíli zhruba za 244 tis. Kč, to je asi 48 tis. Kč za instalovanou kilowattu.

Stop-stav pro připojování nových FVE byl zatím uvolněn pouze v Praze. Povedlo se Vám zde získat nové zakázky na instalaci střešních FVE?

Ano, hned poté, co začalo připojování u PRE, získali jsme nové zákazníky. Je vidět velká chuť lidí investovat do vlastní výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.


Novým trendem v USA je výstavba domů, které standardně budou vybaveny střešní FVE. Kdy si myslíte, že se podobného vývoje dočkáme v ČR?

Na to je těžké odpovědět. Výstavba takových domů potřebuje stabilní prostředí, které tu zatím chybí.

Fotovoltaika se neustále pozitivně vyvíjí v oblasti nových technologií, který jsou účinnější a současně cenově dostupnější. Jak se podle Vás budou vyvíjet ceny solárních panelů v roce 2012? Jakých nových FV technologií se dočkáme v roce 2012?

I v roce 2012 očekáváme pokles cen solárních panelů, i když již neočekáváme tak dramatický pokles, jakého jsme byli svědky v letošním roce. Předpokládáme, že bude pokračovat i trend růstu účinnosti panelů. Hlavní současnou technologickou výzvou vidím v maximalizaci využití výroby pro vlastní spotřebu, a to jak regulací spotřeby, tak i zapojením akumulace energie.

V souvislosti se změnami v legislativě (nový zákon o podpoře OZE) doporučujete svým zákazníkům výstavbu nových malých FVE?

V případě, že se uvolní možnost připojovat nové zdroje, určitě našim zákazníkům doporučujeme výstavbu těchto zdrojů. I pokud započítáme nové výkupní ceny platné v roce 2012 a nárůst sazby DPH, jedná se o investici s výnosem okolo 10%. Je to velmi jistá investice, která navíc přispívá o ochraně životního prostředí.

Kdy se domníváte, že ČEZ a E.ON umožní (podobně jako Pražská energetika) obnovení připojování malých FVE do jejich distribučních sítí?

Domnívám se, že současná situace ČEZ a E.ON je neudržitelná. Přestože se zavázali, že každou žádost budou posuzovat individuálně, paušálně je zamítají obecným zdůvodněním, že součet instalovaného výkonu realizovaných fotovoltaických a větrných elektráren překračuje limit pro spolehlivý provoz elektrizační soustavy České republiky. Pohybují se tím na hraně zákona, domnívám se proto, že budou muset své soustavy otevřít již na začátku příštího roku.

Na závěr – jakou perspektivu má podle Vás fotovoltaika v ČR? A kdy si myslíte, že bude FV v ČR konkurenceschopná ve vztahu ke konvenčním zdrojům elektřiny?


I přes veškeré potíže, se kterými se u nás fotovoltaika potýká, vidím její budoucnost dobře. Domnívám se, že je schopná konkurovat konvenčním zdrojům elektřiny již dnes.
Jako jeden z mála obnovitelných zdrojů umožňuje přenést výrobu elektřiny přímo tam, kde se spotřebovává. Již dnes je cena 1 kWh vyrobené malou střešní elektrárnou okolo 3 Kč. Fotovoltaika má potenciál změnit naši elektrizační soustavu nebývalým způsobem. Snad proto je takovým trnem v oku stávajícím hráčům v tomto odvětví.

 
 
Reklama