Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Schüco Energy Manager - komplexní řízení vlastní solární energie

Řídicí jednotka Schüco Energy Manager přináší rodinným domům benefit v podobě inteligentního řízení využití vlastní energie vyprodukované ze slunce. Jednotka sama vyhodnotí, kdy je ekonomicky nejvýhodnější energii čerpat v domácnosti přes integrovaný měnič, uchovat v bateriích nebo prodat do veřejné sítě.

Přidaná hodnota energie získané ze slunečného záření je nesporná. Mezi klíčová kritéria, která ji vyzdvihují nad ostatní typy energií, především pak nad energii získanou z fosilních paliv, patří hledisko ekonomické a ekologické. Není proto divu, že je této oblasti věnovaná stále vyšší pozornost jak ze strany výrobců solárních technologií, konkurenčních subjektů, politiků, ale i koncových uživatelů, komerčních a soukromých. Celá řada zainteresovaných subjektů tak jistě ve dnech 13.–15. června 2012 zavítala do nového mnichovského Trade Fair Center, kde proběhl další ročník světově nejvýznamnějšího solárního veletrhu vůbec InterSolar Europe 2012.

Mezi vystavovateli již tradičně nechyběla firma Schüco International KG, výrobce solárních řešení a systémů pro opláštění budov. Stánek číslo 310 s plochou přes 700 m2 v hale B3 upozornil na nové příležitosti a trendy v oblasti hospodaření s energií, a to jak z pohledu obchodních partnerů, tak koncových uživatelů. Zdůrazněny byly aspekty ekonomické a ekologické. Firma Schüco apeluje na možnost výroby vlastní energie ze slunce, která je ve srovnání s energií z fosilních paliv nejen ekologická, ale zároveň také levnější. Řešení nabízí komerčním subjektům, pro které si připravila novinku v podobě montážního systému tenkovrstvých fotovoltaických modulů na ploché střechy i trapézové konstrukce Schüco MSE 100 flat-roof. Velkou zajímavostí je rovněž modulární systém pro zastřešení parkovacích stání aut Schüco Solar Carport (tzv. solární garáž), který je využitelný především na velkých parkovacích plochách (parkoviště obchodních center apod.).

Schüco Energy Manager – novinka prvně představená na veletrhu InterSolar 2012

Schüco Energy Manager

Ani nabídka systémových řešení orientovaných na soukromé bydlení nebyla ošizena. Představme si blíže Schüco Energy Manager. Tato řídicí jednotka přináší obrovský benefit v podobě inteligentního řízení využití vlastní energie vyprodukované ze slunce, a to především díky možnosti jejího uchování a čerpání v průběhu večera, kdy slunce nesvítí, či druhý den. Jednotka Energy Manager sama vyhodnotí, kdy je ekonomicky nejvýhodnější energii čerpat v domácnosti přes integrovaný měnič, uchovat v bateriích jednotky nebo prodat do veřejné sítě.

V každé průměrné domácnosti totiž zpravidla dochází k tomu, že z celkové doby, kdy je sluneční energie v průběhu dne vyráběna, je přímo využito množství energie odpovídající pouze 30 % tohoto času. Řídicí jednotka Energy Manager celý proces zásadně vylepšuje možností uchování zbývající energie, kterou nelze spotřebovat přímo. Slouží k tomu vysoce výkonné baterie založené na lithium-ionto-grafitové technologii. Uloženou energii lze vyčerpat v průběhu noci či druhý den ráno. Jako příklad do budoucna uveďme rodinný domek s Schüco fotovoltaickou instalací 5,5 kWP, který bude schopen si sám zajistit až 80 % roční spotřebovávané energie. Benefitem jsou významná nezávislost na externích dodavatelích, přispění k ochraně životního prostředí a především také finanční úspory, neboť vlastní sluneční energie je za neustále se zvyšujících cen dodávek externí elektrické energie velmi výhodná.

2 typy řídicích jednotek, každá s jinou kapacitou zásobníku

Schüco Energy Manager ilustrace

Do budoucna se firma Schüco chystá nabídnout dva druhy řídicích jednotek s různými zásobovacími kapacitami. Schüco Energy Manager SPE 4000 LT 50 s akumulací na 4 kWh je ideální pro rodinné domky. Při průměrné roční energetické spotřebě čtyřčlenné domácnosti s fotovoltaickou instalací 5,5 kWP a kapacitou zásobníku až 4500 kWh bude podíl spotřeby vlastní elektrické energie 55 %. První prodeje jednotek v České republice jsou naplánovány na prosinec 2012.

Druhý model – Schüco Energy Manager SPE 8000 LT 50 s kapacitou baterií 8 kWh – lze využít pro napájení dalších elektrických spotřebičů environmentálně smýšlejících domácností, například tepelného čerpadla nebo elektromotorů. U tohoto typu instalace pak dochází až k 80% využití vlastní vyprodukované energie. Uvedení na trh je směřováno na příští rok.

Pohodlné ovládání a vyhledávání dat

Díky inteligentnímu softwaru, kterým je řídicí jednotka vybavena, mají provozovatelé/majitelé systému přístup k aktuálním údajům, jakými jsou výkon, spotřeba energie, stav baterie, v podstatě nepřetržitě a odkudkoli přes počítač, tablet či chytrý telefon. Potřebné aktualizace softwaru se provádějí rovněž snadno, stačí on-line připojení.

Svým obchodním partnerům firma Schüco navíc brzy nabídne speciálně navržený portál Schüco Energy Manager, doplněný o poradenskou aplikaci Schüco Energy Manager App, která bude zdarma sloužit k vyhodnocení plánovaných projektů. Dle jednoduchých vstupních parametrů bude možné přibližně vyhodnotit očekávané přínosy fotovoltaické instalace Schüco v kombinaci s řídicí jednotkou Energy Manager. Aplikace by měla být od konce června k dispozici na App Store a Play Store.

Pro více informací navštivte www.schueco.cz.

O společnosti Schüco „Zelené technologie pro modrou planetu“

Schüco International KG, světová jednička v oblasti opláštění budov, na celém světě vyvíjí a prodává kompletní systémy z hliníku, plastu a oceli, stejně tak jako solární systémy. Nabízí širokou nabídku pro všechny obory opláštění budov, jak pro velké objekty, tak i pro bytovou výstavbu. Do sortimentu firmy patří systémy pro okna, dveře, fasády, zimní zahrady a solární technika. Filosofie firmy je založena na inteligentních systémech, širokém spektru technologií a materiálů, výrazné orientaci na zákazníka a rozsáhlém servisu. Produkty společnosti propojují oblast automatizace, bezpečnosti a nadčasového designu. Schüco dbá na ochranu životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj a je zastáncem principu Energie3: energii nejen šetřit a vyrábět, ale také rozvádět a využívat. Díky nabídce kompletních systémů řešení Schüco spolupracuje s architekty, investory a partnerskými společnostmi ve více než 75 zemích světa. Společnost zaměstnává přes 5 200 zaměstnanců a spolupracuje s více než 12 000 partnerskými firmami. Výše obratu v roce 2010 dosáhla hodnoty 2,38 miliardy eur. Kompletní informace o firmě naleznete na: www.schueco.cz.

 
 
Reklama