Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Bytový dům s fotovoltaikou, kde elektřinu sdílí celé SVJ s 19 domácnostmi

Názornou ukázkou komunitního sdílení energie je projekt fotovoltaické elektrárny se 40 panely na střeše staršího bytového domu v Lubech u Chebu v Karlovarském kraji, na němž úzce spolupracovaly společnosti DZD Solar (fotovoltaická divize DZ Dražice) a Enado.

Od ledna letošního roku je výrazně jednodušší vyrábět a zejména sdílet elektřinu z obnovitelných zdrojů v rámci bytového domu: jednotlivé domácnosti ji totiž mohou odebírat i za předpokladu, že s tím některý z vlastníků nesouhlasí a výslovně si přeje zůstat u svého dodavatele energie (což dříve mohlo přechod na elektřinu z obnovitelných zdrojů zcela zablokovat1). Novela vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, kterou schválil Energetický regulační úřad, se tak stala prvním krokem na cestě k legislativnímu ukotvení pravidel české komunitní energetiky. Názornou ukázkou komunitního sdílení energie je projekt fotovoltaické elektrárny na střeše staršího bytového domu v Lubech u Chebu v Karlovarském kraji, na němž úzce spolupracovaly společnosti DZD Solar (fotovoltaická divize DZ Dražice) a Enado. Díky efektivní komunikaci mezi jednotlivými členy SVJ je zde všech 19 domácností napájeno ekologickou elektřinou vyrobenou 40 fotovoltaickými panely o instalovaném výkonu 20 kWp. Její přebytky navíc systém ukládá do baterií nebo je využívá k ohřevu vody.


Fotovoltaický systém pro panelový dům v Lubech u Chebu, na který dodala fotovoltaické komponenty divize DZD Solar, se skládá z 40 fotovoltaických panelů Longi LR5 o instalovaném výkonu 20 kWp (stanoveném na základě dosavadní spotřeby energie v domě), dvou střídačů Dražice IN.Hybrid Compact 10.0K o výkonu 20 kW a bateriového úložiště Dražice Trinity DZD-BAT H 23.0 o kapacitě 23,2 kWh. Za jeho instalací stojí firma Enado, která také zajistila veškerou administrativu spojenou s čerpáním státní dotace z programu Nová zelená úsporám a uzavřela dohodu s distributorem o připojení k síti, sdílení energie a výkupu jejích přebytků. Rozdělení vyrobené elektřiny mezi vlastníky jednotlivých bytů (dle tzv. alokačního klíče) a rozúčtování nákladů probíhá na základě zásad komunitního sdílení energie, s nimiž souhlasili všichni členové SVJ.

Zdejší domácnosti uváděly jako svou hlavní motivaci k instalaci fotovoltaické elektrárny rychlou návratnost celkové investice, podpořenou dotacemi, a energetickou soběstačnost. Díky fotovoltaice jsou obyvatelé panelového domu nezávislí na značně turbulentním trhu s energiemi – svou elektřinu totiž vyrábějí, využívají a skladují sami,“ vysvětluje Mikuláš Bindzar, technický ředitel Enado, a dodává: „Celá realizace (od podpisu smlouvy až po zprovoznění systému) trvala pouhé dva měsíce. To bylo možné i díky bezproblémovému jednání s divizí DZD Solar, která nám dodala své fotovoltaické komponenty.

Bateriové články Dražice Trinity B58
Bateriové články Dražice Trinity B58

DZD Solar je fotovoltaickou divizí společnosti DZ Dražice, která je největším českým výrobcem ohřívačů vody a dodavatelem švédských a italských tepelných čerpadel NIBE a Argo iM. Na trh již dodala přes 3 000 fotovoltaických systémů, mezi jejichž komponenty patří například monokrystalické solární panely s half-cut technologií od výrobců Longi, Recom, Jolywood a Axitec, fotovoltaické střídače, bateriové systémy, regulační jednotky, optimizéry nebo wallboxy.

Rozvoj komunitní energetiky považujeme za velmi důležitou součást celkového energetického mixu v České republice. Využívá totiž obnovitelné zdroje, přispívá ke snížení závislosti na fosilních palivech a zvyšuje soběstačnost celého energetického společenství. Rádi se proto podílíme na podobných projektech, jako bylo dodání komponent pro střešní fotovoltaickou elektrárnu v Lubech u Chebu, která zásobuje elektřinou všechny bytové jednotky i společné prostory ve starším panelovém domě. Celý systém je postavený na co největším využití přebytků, jež zbytečně nepřetékají do distribuční soustavy. V zázemí se nacházejí dva střídače, které mění energii vyrobenou 40 fotovoltaickými panely na střídavý proud: tak dochází k pokrytí spotřeby elektřiny v reálném čase. Vzniklé přebytky se nejprve ukládají do bateriového úložiště a následně se s nimi ohřívá voda v bojlerech. Teprve poté se posílají do sítě,“ dodává Luboš Vrbata, vedoucí DZD Solar. „Realizace tohoto typu stále nejsou v České republice příliš obvyklé – a my věříme, že jich bude přibývat. Zkušenost z Lubů totiž ukazuje, že poptávku po ekologických nízkoenergetických řešeních lze bez problémů uspokojit i u starších domů. Navíc dnes velmi výhodně s využitím státní dotace Nová zelená úsporám. A že se lze na realizaci dohodnout i v rámci SVJ, jakkoli se to zpočátku může zdát obtížné,“ uzavírá Luboš Vrbata.


1 Dosud mohly bytové domy využívat elektřinu z fotovoltaických panelů na střeše pouze pro společné prostory, nebo sdružit všechny byty do jednoho odběrného místa. Při takovém sdružení odběrných míst ale zákazníci například přicházeli o možnost zvolit si rozdílné dodavatele elektřiny: https://www.fbadvokati.cz/cs/clanky/8913-domacnosti-v-bytovych-domech-budou-vyrabet-a-sdilet-elektrinu-od-1-ledna-snadneji


DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.
logo DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.

Značka DZ Dražice, která existuje již od roku 1956, je Vaší zárukou kvality, výkonu a hodnoty ohřívače vody. Základem filosofie společnosti DZ Dražice je spokojenost zákazníků s našimi ohřívači vody. Právě tato spokojenost patří mezi hlavní důvody věrnosti ...