Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Seminář Akumulace a fotovoltaika ve stavbách – již 24. 1. v Brně

Asociace AKU-BAT pořádá seminář na téma akumulace a fotovoltaika ve stavbách. Tentokrát se uskuteční 24. 1. v Brně v prostorách VUT Brno.

Seminář je určen architektům, projektantům TZB, bytovým a průmyslovým developerům, učitelům na odborných SŠ, správcům nemovitostí, zástupcům bytových družstev, starostům obcí a dalším zájemcům o toto téma.

Seminář je rozdělen na tři tematické okruhy. V prvním se účastníci dozví, jaká je stávající legislativa a co můžou očekávat za změny v blízké budoucnosti. V této sekci budou rovněž představeny aktuální i připravované dotační tituly v gesci Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

Druhá část semináře je zaměřena především na fotovoltaiku. O tom, kdy dává fotovoltaická elektrárna smysl, jak počítat náklady na její pořízení, o technických aspektech instalace fotovoltaiky na střechy, montážních systémech nebo energy managementu objektů a dalších tématech přednáší přední odborníci ze soukromé i akademické sféry.

Závěrečný odpolední blok je věnován akumulaci. Přednášející budou rozebírat, kdy je vhodné přemýšlet o úložišti energie, jak vybrat vhodný typ a proč má vůbec smysl. Účastníkům představí i reálné případové studie, ekonomický rozbor a představí dnešní technologické možnosti baterií. V neposlední řadě se debata zaměří i na základy plánování, elektroinstalaci a bezpečnostní podmínky.

Program a přihláška

Přednášející:

  • Jan Fousek, AKU-BAT,
  • Michal Klečka, GWL/Amvolt,
  • Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti,
  • Zdeněk Tříska, Solar Global,
  • Petr Gaman, PATRIC,
  • Pavel Hrzina, ČVUT FEL,
  • Jakub Hrbek, SFŽP,
  • Ondřej Tomšej, MPO,
  • Ivan Trup, Microstep Invest.

Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ sdružuje nejvýznamnější subjekty aktivní v oblasti akumulace energie. Podporujeme spolupráci našich členů v celém spektru služeb, od využití akumulace v průmyslu, energetice či jako prvku flexibility, přes e-mobilitu až po rozvoj vodíkových technologií a další.

Rozmanitost členské základny spolku předurčuje náš komplexní pohled na akumulaci jako celek. Aktivně se podílíme na tvorbě nových zákonů a nastavování podmínek nových dotačních titulů. Máme nejaktuálnější informace o probíhajících i chystaných legislativních změnách nejen v ČR, ale i v EU, které sdílíme s naší členskou základnou. Úzce spolupracujeme se Solární asociací a dalšími oborovými spolky. Jsme zakládajícím členem Svazu moderní energetiky. Jan Fousek, ředitel Asociace AKU-BAT CZ, je součástí představenstva obou těchto institucí.