Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Negativní německé zkušenosti s registrem výrobců elektřiny, který zahrnuje i malé FV elektrárny

V Německu byl zřízen registr všech výrobců elektrické energie. Po roce do něj odhadem není příhlášeno okolo 700 tisíc systémů. To by měla být varovná zkušenost pro českého síťového operátora. Zavedením nové povinnosti si u občanů České republiky dobrou pověst nepodpoří a ke sběru dat lze využít i jiné způsoby.

Plnění registru všech německých elektráren postupuje pomalu. Jak oznámila německá agentura, která má na starosti provoz a rozvoj elektrických sítí, od spuštění registru počátkem roku 2019 bylo zaregistrováno pouze 1,1 z odhadovaných 1,8 milionu systémů. Jedná se primárně o solární střechy, ale také o větrné turbíny a další energetická zařízení. Mnoho výrobců je nejasných, pravděpodobně mezi nimi budou statisíce soukromých osob se solárními panely na střeše.

Takzvaný registr kmenových dat trhu s elektřinou má státu poskytnout úplný přehled o tom, kde a kolik energie je generováno. Pozadím je rozšiřování využití obnovitelných energií i s malými výkony, které stát neumí kvantifikovat. Jak tvrdí tvůrci registru, OZE jsou nyní pro elektroenergetiku stále důležitější, a proto je nutné mít o nich přehled v jediném celostátním seznamu. Aby bylo zajištěno, že je elektřina efektivně přepravována a prodávána. Úřad rovněž očekává, že registr sníží byrokracii, protože se zjednodušují požadavky na vykazování trhu s elektřinou a zemním plynem. Seznam považuje za důležitý krok v transformaci energie.

Bez registrace existuje riziko zastavení financování

Čas je zásadní, protože brzy se všichni operátoři budou muset zaregistrovat. „Systémům, které nebudou registrovány na konci ledna, hrozí zastavení výplat dotací,“ uvedl mluvčí regulátora. „Pokud svůj systém zaregistrujete včas, ušetříte si spoustu problémů.“ Agentura odhaduje, že přibližně 300 000 systémů nebude zaregistrováno včas. Jejich provozovatelé od února již nedostanou žádné podpůrné finanční prostředky. Jakmile se však stále zaregistrují, peníze dostanou i zpětně.

Bude registr vytvářet i Česká republika?

Osobně jsem přesvědčen o tom, že již v současnosti mají úředníci možnost většinu informací získat, aniž by museli otravovat každého provozovatele malé fotovoltaické elektrárny atp. přihlašováním se do nějakého dalšího registru. Protože k tomu, aby výrobce mohl pobírat dotaci, musí být napojen na síť, tedy má smlouvu s provozovatelem sítě. Již nyní mu někdo sleduje vlastní spotřebu a přetoky do sítě a podle toho je mu vyplácena v nějaké formě finanční podpora. Takže výrobci jsou registrováni. A ti, co nepobírají dotace, nemají žádný motiv k tomu, aby se do nějakého registru přihlašovali. Navíc jejich velkým motivem je i snaha se od všech takových energetických, ale i byrokratických struktur odpojit.

A co se týká sledování toků elektrické energie po síti? Každý, kdo je připojen na elektrickou síť, má až na výjimečné případy elektroměr. Ti, co jsou současně i výrobci musí mít elektroměr, který měří obousměrně. Legislativa na ochranu konečných spotřebitelů energií předepisuje zvýšit frekvenci a využitelnost dat jim poskytovaných. I proto již někteří dodavatelé elektřiny instalují smart elektroměry, které toho umí opravdu mnoho a zejména okamžitý dálkový přenos dat. Tedy i informace, zda do určitého domu elektřina teče, nebo naopak odtéká. Co může být pro posuzování toků elektřiny na národní úrovni lepší, než masové nasazení takovéto měřicí a informační základny?

Vybudovat celostátní registr s nejvyšší mírou zabezpečení ochrany dat a odpovídající požadavkům na GDPR není zdarma. Stačí si připomenout nedávnou kauzu státní zakázky na e-shop pro prodej dálničních známek. Byť nakonec nebyl plně aplikován výsledek hackathonu, během něhož byl takový systém vyvinut, i vzhledem k potřebné návaznosti na jiné státní systémy, ukázalo se, že existují cesty k levnějším řešením. Než žádat po majitelích fotovoltaických elektráren s výkony okolo jednotek kW, aby se někde registrovali, něco vykazovali, je výhodnější podpořit výměnu komunikace neschopných elektroměrů za komunikace schopné a legislativně si zajistit anonymizovaný sběr dat od těch, kteří již dnes komunikaci s elektroměry řeší.

Doufám, že česká cesta tu německou kopírovat nebude a využije možností, které již současná technika sledování provozu na elektrické síti i v její nízkonapěťové části nabízí. A že se takový postup projeví i v připravované novele energetického zákona, která má konečně upřesnit i postavení tzv. aktivního zákazníka. Tedy toho, který energii nejen spotřebovává, ale v některých okamžicích i dodává k využití druhým.

 
 
Reklama