Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Fotovoltaické moduly Vitovolt 300

Jaká kritéria rozhodují o volbě fotovoltaického modulu? Poměr ceny k výkonu je základní, ale jsou i další. Na otázku: „Jaká?“, odpovídá firma Viessmann. Všechna plní fotovoltaické moduly Vitovolt 300 a zahrnují i kombinaci fotovoltaická elektrárna - tepelné čerpadlo.

Viessmann - Monokrystalické fotovoltaické moduly v černém designu
Viessmann - Monokrystalické fotovoltaické moduly v černém designu
 • Pozitivní výkonová tolerance výkonu na každý modul až 5 Wp
 • Bezpečnost investice garantuje rozšířená záruka na moduly na 10 let a záruka až 25 let na výkon modulů do minimálně 80 % jmenovitého výkonu ze strany společnosti Viessmann
 • Vysoký stupně účinnosti modulu až 17,5 %
 • Antireflexní sklo zvyšující využití modulů za všech světelných podmínek
 • Zpevněný eloxovaný rám odolnější proti zkrutu
 • Přísný výběr komponentů pro harmonický a kvalitní vzhled
 • Vysoká bezpečnost provozu díky třem bypasovým diodovým můstkům
 • Přezkoušená kvalita Viessmann: každý fotovoltaický modul je podroben optickému a elektrickému testu kvality
 • Rychlá instalace díky systému zásuvného zapojení pro elektrické připojení
 • Optimalizované využití vlastní vyrobené elektrické energie, akumulace získané elektřiny a dodávky solární energie do veřejné sítě
 • Recyklace všech modulů Vitovolt 300 trvalým a efektivním způsobem pomocí standardizovaného procesu s maximálním ohledem na životní prostředí
Obr. Monokrystalické fotovoltaické moduly v černém designu, výkon až do 300 Wp, stupeň účinnosti modulu až 17,5 %.
Obr. Monokrystalické fotovoltaické moduly v černém designu, výkon až do 300 Wp, stupeň účinnosti modulu až 17,5 %.
Obr. Polykrystalické fotovoltaické moduly s 60 články a výkonem až 270 Wp, stupeň účinnosti modulu až 16,8 %.
Obr. Polykrystalické fotovoltaické moduly s 60 články a výkonem až 270 Wp, stupeň účinnosti modulu až 16,8 %.

Fotovoltaické moduly s vysokou výtěžností, bezkompromisní kvalitou a zaručenou bezpečností

Produktový program fotovoltaických modulů Viessmann Vitovolt 300 zahrnuje monokrystalické moduly v černém designu a s výkonem modulu až 285 Wp a polykrystalické moduly se 60 články a výkonem až 270 Wp.

Všechny moduly Vitovolt 300 disponují vysokými hodnotami výkonu, které se opírají o bezkompromisní kvalitu i obsáhlé záruky jak na výrobek, tak jeho dlouhodobý výkon, a jsou podloženy silným a úspěšným tržním postavením firmy Viessmann. Všechny moduly mají výlučně pozitivní toleranci výkonu ve stavu při dodání. To znamená, že se tolerance neuvádí v hodnotách plus – minus okolo jmenovitého výkonu, ale výkon bude vždy minimálně jmenovitý nebo i vyšší až o 5 Wp. Fotovoltaické moduly jsou vhodné k umístění na rodinných a bytových domech i na střechách obchodních a průmyslových objektů.

Atraktivní design

Moduly Vitovolt 300 se liší svým designem a rozměry. Některé moduly mají černě eloxovaný rám, velmi tmavé monokrystalické články a černou tedlarovou fólii. Výsledkem je neobvyklý design a nejvyšší výkonové hodnoty. Zejména při montáži do střechy tak vzniká vynikající solární architektura potvrzující vztah investora k ochraně životního prostředí.

Sladěný montážní systém

Propracované montážní systémy jsou základem pro rychlou a bezpečnou práci i v tak nepříznivých místech, jakou jsou šikmé střechy. Garantují dlouhodobou stabilitu upevnění a co je stále více oceňováno, i dokonale sladěný vzhled. Ať už se jedná o střechy na rodinných domech, bytových domech, penzionech, obchodních nebo průmyslových objektech atp.

Ukládání pro soběstačnost

Systémy ukládání elektrické energie Vitocharge jsou téměř nezávislé na veřejné distribuční síti Vhodně navržené fotovoltaické systémy na rodinných domech mohou pokrýt až celoroční spotřebu čtyřčlenné rodiny. Aby se poměr mezi v domě spotřebovanou elektřinou a fotovoltaicky vyrobenou co nejvíce přiblížil ideálním 100 %, je možné využít ukládání elektrické energie pomocí zařízení Viessmann Vitocharge. Vitocharge podporuje efektivní decentralizovanou dodávku elektrické energie pro vysokou vlastní spotřebu a soběstačnost. Jako jediný výrobce tak firma Viessmann dodává vše z jedné ruky a přibližuje k realitě nezávislost na veřejné distribuční síti.

Výkupní ceny a vlastní spotřeba

Doba, kdy poplatek za výkup solárně vyrobené elektřiny dodané do sítě byl investičně zajímavý i pro malé výrobce je za námi. Náklady na fotovoltaickou výrobu 1 kWh elektřiny jsou obvykle znatelně vyšší než výkupní cena za 1 kWh dodané do elektrické sítě. Proto je vyrobená fotovoltaická energie primárně využívána pro vlastní spotřebu nebo je ukládána do baterií a do distribuční soustavy se odvádí pouze to nejméně nutné množství v domě jinak nevyužitelné energie. Regulace se řídí zákonem o podpoře obnovitelných zdrojů, podle něhož musí veřejný dodavatel energie nespotřebovanou elektřinu ze soukromé výroby odebírat a integrovat do své sítě.

Obr. Základní schéma fotovoltaického systému Viessmann. Všechny komponenty od jednoho dodavatele pro maximální investiční efekt a dlouhodobou záruku výkonu. Lze rozšířit o ukládání elektřiny Vitocharge. ([1] Fotovoltaické zařízení; [2] Fotovoltaický měnič; [3] Fotovoltaický měřič; [4] Spotřebiče; [5] Měřič tepelného čerpadla; [6] Vhodný zdroj tepla, například tepelné čerpadlo Viessmann s regulací Vitotronic 200 (typ WO1C); [7] Měřič odebrané a dodané elektřiny; [8] Veřejná rozvodná síť)
Obr. Základní schéma fotovoltaického systému Viessmann. Všechny komponenty od jednoho dodavatele pro maximální investiční efekt a dlouhodobou záruku výkonu. Lze rozšířit o ukládání elektřiny Vitocharge.
[1] Fotovoltaické zařízení
[2] Fotovoltaický měnič
[3] Fotovoltaický měřič
[4] Spotřebiče
[5] Měřič tepelného čerpadla
[6] Vhodný zdroj tepla, například tepelné čerpadlo Viessmann s regulací Vitotronic 200 (typ WO1C)
[7] Měřič odebrané a dodané elektřiny
[8] Veřejná rozvodná síť

VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.

Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.