Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Proč si místo krbu pořídit raději fotovoltaickou elektrárnu

Při stavbě nebo rekonstrukci domu nepochybně řešíte, jak zajistit co nejlepší energetický štítek. Toho lze docílit adekvátním zateplením pláště budovy, stěn, střechy a podlahy, instalací vhodných oken a dveří zabraňujících únikům tepla, případně pořízením větracího systému s rekuperací. Samozřejmostí by měl být nákup nejúspornějších spotřebičů a zářivek.

Dalším krokem k lepšímu štítku a úsporám je instalace systémů obnovitelných zdrojů energie (OZE) – fotovoltaických panelů, fototermických kolektorů nebo tepelných čerpadel – s nimiž nemovitost získá částečnou energetickou nezávislost. Úspory za ohřev vody a výrobu elektřiny u rodinného domu navíc mohou jít až do desítek tisíc korun ročně.

Instalace OZE nyní nabývají na aktuálnosti nejen kvůli štítkování budov a jejich zhodnocení pro případ budoucího prodeje, ale zejména s ohledem na blížící se rok 2020. Proč je klíčový? V návaznosti na evropskou judikaturu (směrnice Evropského parlamentu a rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov) totiž veškeré novostavby od uvedeného roku budou muset být budovami s téměř nulovou spotřebou energie (tzv. NZEB – Nearly zero-energy buildings).

Jedním z nejvýhodnějších způsobů, jak evropský požadavek splnit, je instalace střešní fotovoltaiky. Její upevnění na střechu není nijak složité, u zapuštěných panelů navíc můžete ušetřit významnou část nákladů na střešní krytinu, protože se panely instalují místo ní. K tomu lze zhruba třetinu až polovinu investice do FVE vykompenzovat státní dotací,“ uvádí Jaroslav Šuvarský, majitel společnosti S-Power, která je v instalacích střešních FVE jedničkou na českém trhu.

(Integrované střešní panely jsou stále populárnější. Na střeše vypadají dobře, u novostaveb navíc ušetří část nákladů za střešní krytinu.)
(Integrované střešní panely jsou stále populárnější. Na střeše vypadají dobře, u novostaveb navíc ušetří část nákladů za střešní krytinu.)

Pokud se obrátíte na S-Power, nemusíte vyřizování dotace vůbec řešit, firma vše obstará za vás. Splníte-li potřebné podmínky, dotační podporu vám zaručí přímo ve smlouvě. Přislíbenou částku díky tomu získáte, i kdyby firma měla doplatit finance ze svého.

Ale zpátky ke štítkování. Samostatnou kapitolou je volba vytápění. Aktuální česká legislativa je nastavena tak, že za energeticky úsporná (a tudíž preferovaná) řešení považuje například vytápění plynem, biomasou, kusovým dřevem nebo dokonce uhlím. Všechny tyto zdroje mají mnohem nižší koeficient Neobnovitelné primární energie (tzv. NPE) než elektřina, takže se z pohledu štítkování budov zdají být vhodnější.

Dnes naštěstí moc lidí černé uhlí jako zdroj tepla nevolí. Často vyhrává plyn, a tam kde není, vítězí navzdory extrémně vysoké hodnotě koeficientu NPE elektřina. Aby se snížil její negativní vliv na energetický štítek budovy, řada majitelů nízkoenergetických a pasivních domů ji kombinuje s krbem, krbovou vložkou nebo nějakou formou topení pomocí biomasy,“ vysvětluje Jaroslav Šuvarský.

Další variantou je tepelné čerpadlo, které k vytápění potřebuje mnohem méně energie než klasický elektrokotel a kombinuje se s podlahovým teplovodním rozvodem. Ani jedno z řešení ale není ideální.

Proč krby nejsou vhodné?

Nízkoenergetické a pasivní domy jsou navrženy tak, aby teplotní ztráty v nich byly zcela minimální. Doslova jakýkoli (i minimální) zdroj tepla tak může velmi rychle vychýlit aktuální teplotu v místnosti. Narůstá už pouhou přítomností několika lidí v místnosti, vlivem vaření i v důsledku slunečního svitu za oknem. Aby bylo možné v takové domácnosti pohodlně fungovat, je potřeba mít možnost teplotu v každé místnosti regulovat, pokud možno co nejrychleji. Oba zmiňované způsoby vytápění však v tomto ohledu selhávají.

(U pasivních a nízkoenergetických domů ovlivňuje vnitřní teplotu každý detail, i sluneční svit za okny. Krb i teplovodní podlahové topení jsou pro takový druh stavby nevhodné. Mnohem efektivnější je kombinace střešních FVE panelů a sálavého elektrického topení.)
(U pasivních a nízkoenergetických domů ovlivňuje vnitřní teplotu každý detail, i sluneční svit za okny. Krb i teplovodní podlahové topení jsou pro takový druh stavby nevhodné. Mnohem efektivnější je kombinace střešních FVE panelů a sálavého elektrického topení.)

Krb vytváří tolik tepla, že by z nízkoenergetické budovy udělal doslova saunu. U teplovodního topení se zase jakákoli změna nastavení projeví nejdříve po několika hodinách, a navíc pořizovací cena je vysoká a náklady do něj vložené se za dobu jeho životnosti nevrátí. Coby nejvhodnější zdroje tepla se proto v nízkoenergetických budovách s tepelnou ztrátou do 5 kW ukazují sálavé zdroje jako např. elektrické infračervené přímotopy, jejichž výkon lze upravovat velmi snadno a s okamžitým efektem (reakční doba do 5 minut).

Problém je, že vyhláška č. 78/2013 Sb implementující evropskou směrnici o energetické náročnosti budov do českého právního řádu, přiřazuje elektrickým topením faktor neobnovitelné primární energie (NPE) v hodnotě 3, což je nejvyšší koeficient v celé Evropě. To se velmi neblaze odráží ve výsledném energetickém štítku budovy. Ten se totiž vypočítává ze tří složek: průměrný součinitel prostupu tepla, hodnocení celkové dodané energie a zmiňovaný faktor NPE.

V reálu to znamená, že například budova s potřebou tepla 10 MWh/rok, která by dle prvních dvou kritérií měla PENB kategorie A, skončí kvůli elektrickému topení v kategorii D (nevyhovující). Měla by tedy zásadní problém projít kolaudací.

Řešení nabízí buď krb (pro řadu budov nevhodný), nebo právě zmiňované fotovoltaické panely. Ty v kombinaci s elektrickým topením zajišťují nejen komfort bydlení, ale vychází výhodně i ekonomicky. Pořizovací náklady na kombinaci fotovoltaiky a elektrického sálavého vytápění, včetně inteligentní regulace pro každou místnost, přijdou při využití dotace u průměrného domu na cca 270 tisíc korun, což odpovídá pořizovací ceně tepelného čerpadla. Kombinace FVE a elektrického topení však v porovnání s čerpadlem nabízí více přidaných hodnot:

  • Sníží se vám účty za energie.
  • Získáte záložní zdroj, který může využít při výpadku energie.
  • Maximálně využijete energii z vlastního zdroje.
  • Komfort vašeho bydlení vzroste, protože dům se díky snadné regulaci topení nebude přehřívat.

FVE a elektrické topení: Jak to může vypadat v praxi

Příkladem, jak může kombinace střešní fotovoltaiky a topení ve formě infra panelů a rohoží efektivně fungovat, může být rodinný dům ve Frenštátě pod Radhoštěm, pro který jsme nedávno dělali projektovou studii,“ uvádí Jaroslav Šuvarský. „Na střechu domu jsme doporučili nejoblíbenější řešení z našeho portfolia – soustavu FVE panelů S-POWER MIDI o výkonu 6 kWp. Elektřina z vlastního zdroje by zvládla pokrýt spotřebu TUV a spotřebičů v domácnosti po většinu roku, dokonce i ve velké části zimních měsíců,“ doplňuje.

Díky tomu, že budova hospodaří s teplem velmi efektivně, nejsou hodnoty spotřeby nijak závratné ani v období zimy, kdy je sálavé topení energeticky nejnáročnější. Velkým plusem je navíc jeho příznivá pořizovací cena. Dům navíc v letních měsících může při vhodně zvoleném tarifu profitovat z prodejů energetických přebytků z FVE do sítě.

(Modelová simulace kombinace elektrického topení a FVE v nízkoenergetickém domě. Hodnoty spotřeby jsou reálné, výroba elektřiny z FVE je odhad vycházející ze statistik S-POWER.)
(Modelová simulace kombinace elektrického topení a FVE v nízkoenergetickém domě. Hodnoty spotřeby jsou reálné, výroba elektřiny z FVE je odhad vycházející ze statistik S-POWER.)

S-Power Energies, s.r.o.
logo S-Power Energies, s.r.o.

Jsme odborníci na zdroje obnovitelné energie pro rodinné domy, bytové domy a komerční budovy. Od roku 2016 jsme po celé České republice úspěšně nainstalovali přes 11 000 střešních fotovoltaik a tepelných čerpadel. Všichni naši odborníci na technologie jsou ...