Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Školení HFVE Studer Innotec + HOME-GRID na brněnském výstavišti

Školení je zaměřené na návrh špičkových hybridních fotovoltaických systémů Studer Innotec Xtender + prezentaci domácího fotovoltaického systému HOME-GRID speciálně navrženého pro dotační program pro domácnosti NZÚ. Účastníci školení získají certifikát o odborném praktickém zaškolení. Firma Solární Panely.CZ, s.r.o. Vás tímto zve na odborné praktické školení 27. - 28. 4. 2016.
Účastníci budou odborně a prakticky zaškoleni a přezkoušeni pro práci s hybridními měniči Studer Innotec série Xtender a zároveň jim budou nabídnuty zvýhodněné podmínky nákupu produktů Studer Innotec, zvýhodněné servisní podmínky a technická podpora + systémový software v českém jazyce včetně uvedení v seznamu odborně vyškolených instalačních firem.

PROGRAM ŠKOLENÍ

HOME-GRID - Vaše vlastní domácí síť


Energetický systém HOME-GRID je ucelené řešení hybridního fotovoltaického systému speciálně navrženého pro dotační program Nová Zelená Úsporám (NZÚ), podoblasti C.3.5 a C.3.6.

Energetické řešení HOME-GRID je založeno na špičkových hybridních měničích Xtender od švýcarského výrobce s dlouhou tradicí Studer Innotec a na zkušenostech mladého českého vývojového týmu, který pro Vás navrhnul, vyvinul a komplexně otestoval tento nový domácí energetický systém.

HOME-GRID umožňuje snížení vlastní energetické závislosti, kdy maximum vlastní vyrobené energie z FV panelů zužitkuje majitel přímo ve vlastním domě. Díky vestavěné plynulé regulací různých energeticky náročných spotřebičů v domácnosti s možností plynule odebírat chybějící elektřinu ze sítě v době nedostatečného záření nebo vybitého akumulátoru nabízí systém nejen zvýšení míry nezávislosti, ale také zachování maximálního komfortu pro uživatele v domě v podobě stabilního, ničím nepřerušovaného a velmi kvalitního elektrického proudu za každé možné situace. Integrovaná funkce záložního zdroje - UPS, zajistí při výpadku distribuční sítě (DS) velmi rychlý přechod do tzv. "ostrovního režimu" způsobem, kdy si toho nevšimne ani běžný uživatel pracující na stolním počítači bez dalšího záložního zdroje.


Například klasický rodinný dům v ČR s FV systémem HOME-GRID a plynovým kotlem nebo elektronickým kotlem na tuhá paliva tak při výpadku sítě dál vesele topí plynem, dřevem, uhlím či peletami a bez problémů tak překoná krátkodobý či dlouhodobý výpadek elektřiny zcela bez povšimnutí obyvatel domu.

Kromě odborného školení bude systém HOME-GRID vidění také v průběhu Stavebních veletrhů 2016 na BVV v Bauerově zámečku (po předchozí telefonické domluvě) ve dnech 20-23.4.2016.

Instalaci energetického systému HOME-GRID bude firma Solární Panely.CZ, s.r.o. nabízet na klíč a nebo přes výhradní partnerskou síť speciálně vyškolených, odborně kvalifikovaných montážních firem.

HOME-GRID se bude nabízet jak ve variantě pro program Nová zelená úsporám, tak jako zcela nezávislé energetické "bezdotační" řešení pro objekty s přípojkou nebo bez přípojky.

Systém HOME-GRID nabízíme specificky nastavený pro legální provoz v ČR. Navrhli jsme ho jako modulární systém, který lze díky mnohaleté stabilní výrobě Xtenderů ve švýcarském Sionu kdykoliv rozšířit. Rozsah výkonů hybridních střídačů Xtender je obrovský a začíná již od 0,5kW! HOME-GRID se tedy hodí díky fukci SmartBoost (sčítání příkonu ze sítě např. 1x16A s výkonem měniče) i do panelákových bytů s možností umístění FV panelů na balkoně. Rodiné domy jsou s HOME-GRIDem omezeny jen velikostí své střechy a fantazíí majitele RD. Nad instalovaný výkon FV panelů 5kWp dodáváme také třífázové verze až do instalovaného výkonu 180kWp a výkonu střídačů 72kVA. HOME-GRID je také dále možné učit dalším fukcím a programům díky nadřazenému řízení výkoným průmyslovým počítačem.


Energetické řešení HOME-GRID tak přináší trend moderních jednofázových inteligentních domácích sítí, které reflektují současné požadavky na chytré řízení aktuální spotřeby v domácnostech, firmách a lehkém průmyslu.


Na rozdíl od ostatních současných na trhu dostupných třífázových hybridních systémů se symetrickým výstupním výkonem, nevyžadují jednofázové FV systémy do budoucna instalaci dražších 3f jističů a přinášejí mnohem lepší míru využitelnosti vyrobené elektřiny z vlastních obnovitelných zdrojů v malých domácích sítích s výkonem do 10kWp. HOME-GRID je také již předem připraven na pomalu se blížící trend snižování hodnoty jističů v domácnostech z důvodu plánovaného navyšování sazeb za rezervovaný příkon. HOME-GRID je totiž založený na unikátní technologii "SmartBoost" měničů Xtender od firmy Studer Innotec, která umožňuje sčítání příkonu z distribuční sítě (AC-In) a výkonu měniče a FV panelů (DC-Bus). Není tedy nutné mít drahý jistič s vysokou hodnotou rezervovaného příkonu. Trendem se naopak stává snižování hodnoty hlavního jističe, protože systém umí v případě potřeby navýšit požadovaný špičkový proud do objektu sečtením proudu ze sítě a z měniče.

Jednofázové domácí sítě postavené na hybridních měničích Studer Innotec série Xtender s instalovaným výkonem do 10kwp přináší domácnostem vyšší míru stability systému, jsou cenově výhodnější než třífázové systémy a jsou taktéž možnou odpovědí odběratelů elektřiny na připravované navyšování cen za hodnoty jističů. U vyšších výkonů nebo na přání je samozřejmě možné instalovat i klasické třífázové FV systémy Studer Innotec, které jsou dnes již standardem od instalovaného výkonu 10kWp a výše.

Bateriové systémy s použitím měničů Studer Innotec Xtender

HOME-GRID Vám dále navíc umožňuje svobodu ve výběru technologie použitých akumulátorů. Měniče Studer Innotec série Xtender totiž umožňují výběr jakékoliv technologie akumulátorů od olověných trakčních, gelových, AGM, Ni-Fe až po nejmodernější akumulátory s integrovaným bateriovým managementem (BMS) na bázi Li-lon nebo LiFePO. Měniče Xtender v současné době pracují s bateriemi BMZ a BYD s integrovaným BMS systémem, které se již na českém trhu prodávají a jsou přímo měniči Studer Innotec Xtender systémově podporovány.

4. průmyslová revoluce v energetice za humny

S rychlým rozvojem obnovitelných zdrojů a současně se rozvíjejícím IT sektorem je tzv. "4.průmyslová revoluce" evidentně za humny. Podle této myšlenky „vzniknou „chytré továrny (domy)“, které budou využívat kyberneticko-fyzikální systémy. Ty převezmou opakující se a jednoduché činnosti, které do té doby vykonávali lidé."

Právě takové komplexní řešení malého domácího energetického systému HOME-GRID založeného na hybridních střídačích Studer Innotec Vám představíme na brněnském výstavišti v Bauerově zámečku.

Chytré řešení akumulace

Na základě dosud získaných zkušeností s akumulací energie, Vám nyní řešení HOME-GRID přináší možnosti využití nejen klasických primárních elektrochemických akumulátorů, také novou možnost využívání a řízení sekundárních "vodních" akumulátorů (zásobník, bazén, jezírko) a dalších typů akumulátorů s vysokou energetickou kapacitou v rámci stejného energetického systému. HOME-GRID tak elegantně řeší problematiku, kterou s sebou přináší skladování energie z proměnlivých a nestabilních obnovitelných zdrojů. V případě, kdy má majitel novostavby možnost ovlivnit návrh topného systému již v samém počátku a pokud je jako tepelný zdroj zvoleno tepelné čerpadlo s lineárním řízením výkonu, slouží vlastní vyrobená elektřina jako vlastní palivo pro tepelné čerpadlo.


Současná verze domácího energetického systému HOME-GRID také obsahuje mnoho vestavěných funkcí pro řízení RD jako jsou: komfortní řízení vytápění a přípravy TUV s prioritou efektivního využívání vlastních obnovitelných zdrojů, komplexní řešení akumulace energie v baterii, zásobníku topné vody nebo bazénu, řízení spotřeby elektřiny na základě předpovědi počasí, funkce semafor, která uživatelům signalizuje aktuální doporučení ve spotřebě vlastní elektřiny, nabíjení elektromobilu a mnoho dalších užitečných automaticky řízených programů.


Proč zrovna systém HOME-GRID? Vyvíjíme si ho již několik let sami pro sebe a proto jsme ho mohli navrhnout zcela specificky pro prostředí ČR. Systém nejenže vyrábí elektřinu z FV panelů, ale také si ji sám 100% spotřebuje. HOME-GRID 1 již zcela opouští myšlenku "jednoho systémového akumulátoru (baterie)" ve FV systému a zavádí znovu tradiční možnost využívání tzv. "sekundárních akumulátorů" jako jsou např. zásobníky tepla a chladu, bazény nebo elektromobily.


Automatické řízení energetických procesů pokrývá již ve standardní verzi běžné programy jako topení, příprava TUV, řízený nákup elektřiny v NT/VT, prioritní využívání obnovitelných zdrojů dle počasí, predikce spotřeby v objektu, funkce semafor - která doporučuje uživatelům vhodný režim spotřeby, řízení jakýchkoliv zásuvek a spotřebičů v domě řídícím signálem přímo po el. vedení a mnoho dalších zajímavých fukcí.

HOME-GRID je jednoduše univerzální a vychytaný systém, který Vám vyřeší komplexně celou domácí energetiku. HOME-GRID jsme postavili na detailech. Od výběru špičkových "transformátorových" švýcarských hybridních měničů Studer Innotec Xtender, přes unikátní, uživatelsky přívětivé, české dotykové mobilní rozhraní, kterým můžete systém ovládat z jakéhokolv místa na světě přes internet. HOME-GRID je již v základu opravdu vychytaný.

Unikátně jsme také vyřešili a otestovali i drobné detaily od řízeného chlazení systému, přes využití předpovědních programů, jednoduché umělé inteligence (AI), která se od uživatelů sama učí, dálkové řízení běžných zásuvek v domě po běžném elektrickém vedení, až po lineární řízení speciálně navržených tepelných čepadel, které několikanásobně zefektivňují výrobu a akumulaci tepelné energie ze vzduchu, země či vody. Vzájemná provázanost výroby z FV panelů a výroby a akumulace elektřiny a tepla je v systému HOME-GRID zcela zásadní a posouvá celé řešení do nové 4. generace moderních fotovoltaických systémů. Věříme, že na rozdíl od jiných současných bateriových systémů se odlišujeme tím, že přinášíme komplexní a vychytané řešení, které se nesoustředí pouze na design ale především na automatické a bezproblémové fungování systému jako celku.


Firma Solární Panely.CZ se na Vás bude těšit na dalších pravidelně pořádaných školeních Studer Innotec pro odborné firmy nebo také v průběhu Stavebních veletrhů 2016 na BVV v Bauerově zámečku (po předchozí telefonické domluvě) ve dnech 20. - 23. 4. 2016 nebo na odborném školení ve dnech 27. - 28.4.2016.