Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Univerzální měřicí přístroj pro revize elektrických instalací a fotovoltaických elektráren

Eurotest PV

Rychlý nárůst počtu fotovoltaických elektráren v posledních několika letech vytvořil novou oblast elektrických zařízení se specifickými požadavky na jejich údržbu a zajištění bezpečného provozu. Díky nastaveným parametrům výkupních cen elektřiny vyráběné těmito elektrárnami a rychlému a razantnímu poklesu cen fotovoltaických panelů, vzniklo v krátké době velké množství větších či menších elektráren sestavených z různě drahých a tedy i různě kvalitních komponent. Tyto komponenty, především pak fotovoltaické panely, ztrácí časem účinnost a množství jimi vyrobené energie klesá. Výrobci levnějších panelů také mnohdy uvádí lepší technické parametry a životnost svých výrobků, než je skutečnost. Zisk majitele fotovoltaické elektrárny je ovšem značně závislý na množství vyrobené elektřiny, a je proto v jeho vlastním zájmu, aby stav panelů a dalších částí elektrárny sledoval a zajistil co největší efektivitu výroby energie.

Fotovoltaická elektrárna také, jako každé elektrické zařízení, vyžaduje provádění pravidelných revizí. Ty mají zajistit nejen její bezpečný provoz, ale mají i předejít možným závadám způsobujícím odstávku elektrárny. Hlavní škodou totiž nebývá oprava vadné části elektrárny, ale především finanční ztráta z nevyrobené energie, která narůstá každým dnem, po který elektrárna není v provozu.

Přístroj Eurotest PV
Přístroj Eurotest PV

Společnost ILLKO proto uvádí na trh měřicí přístroj EUROTEST PV, který je určen pro měření a revize AC elektrických instalací nízkého napětí a DC fotovoltaických (PV) systémů dle normy ČSN EN 62446.

Z hlavních technických parametrů přístroje lze jmenovat:

  • Měření na DC straně PV instalace: napětí, proud, výkon, energie, napětí na prázdno, zkratový proud, I-V křivka PV modulů
  • Měření na AC straně PV instalace: napětí, proud, kmitočet, výkon, energie, účiník, harmonické zkreslení, účinnost PV modulů, invertoru, PV systému
  • Měření PV – další vlastnosti: výpočet STC hodnot, účinnosti, grafické zobrazení I-V křivky modulů, dva kanály proudu i napětí pro současné měření DC i AC strany invertoru, měření intenzity ozáření a teploty PV modulů
  • Elektrické instalace: všechna měření nutná pro revize – izolační odpor, impedance smyčky/sítě, proudové chrániče, zemní odpor, spojitost, sled fází, napětí, proud, výkon,…
  • Paměť pro uložení asi 1800 výsledků měření nebo 500 I-V křivek; komunikace s PC, rozhraní RS 232 i USB

Měřicí zařízení je tvořeno vlastním měřicím přístrojem a tzv. vzdálenou jednotkou umožňující synchronizaci měření teploty a ozáření panelů s měřením jejich elektrických parametrů. Na základě těchto měření lze pak zjistit, které panely pracují s nižší účinností, a je třeba provést jejich údržbu.

Součástí příslušenství je i software EuroLink PRO, pomocí kterého lze přenést výsledky měření do PC a vyhodnotit stav jednotlivých částí elektrárny.


Příklad vyhodnocení špatné účinnosti panelu vlivem zastínění
Příklad vyhodnocení špatné účinnosti panelu vlivem zastínění

Přístroj Eurotest PV a příslušenství k němu je navrženo tak, aby celé měřicí zařízení bylo univerzálně využitelné jak pro revize elektrických instalací a fotovoltaických elektráren z hlediska bezpečnosti jejich provozu, tak i pro posouzení stavu jednotlivých částí elektrárny z hlediska účinnosti při produkování elektrické energie. A právě toto využití přístroje bude jistě zajímat majitele slunečních elektráren především, neboť pokud budou některé části elektrárny pracovat s nižší účinností, bude to pro ně znamenat nezanedbatelné finanční ztráty.

Výrobce přístrojů a autorizovaný dovozce produktů společnosti METREL do ČR:

ILLKO, s.r.o.
Masarykova 2226
678 01 Blansko
Tel.: 516 417 355
E-mail: illko@illko.cz
www.illko.cz