Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Bateriová úložiště firmy AERS mohou pomoci průmyslovým firmám v boji s vysokými cenami elektrické energie

Spojení fotovoltaiky a vysokokapacitních baterií má v průmyslu, zemědělství či službách budoucnost. Všude tady může nahradit zemní plyn a současně lze tento ucelený systém využívat jako nástroj optimalizace spotřeby energie v průběhu dne. Elektrická energie je navíc jediný univerzální energetický zdroj, který může být nejen bezemisní, ale i ze značné části plně obnovitelný.

Poslechněte si audio verzi článku:
Více zajímavých podcastů na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Orientace na chytré velkokapacitní baterie se vyplácí i při nákupu elektrické energie na spotovém trhu

Spotový trh s elektřinou je organizován Operátorem trhu s energiemi (OTE). Na tomto trhu se cena vytváří na základě nabídky a poptávky a v průběhu dne značně kolísá. Ceny rychle reagují, když převyšuje poptávka, cena stoupá a naopak. Výkyv ceny se projeví téměř okamžitě i u zákazníka. Zároveň se obchodují pouze fyzické dodávky, takže spotový trh s elektřinou již ze své podstaty brání vstupu spekulativním obchodníkům. Chytré velkokapacitní baterie přitom umí rozdíly cen v průběhu dne využívat a umožňují elektrickou energii výhodně nakoupit, kvalifikovaně spotřebovat a výhodně prodat. Výsledkem jsou ceny elektrické energie, které jsou výrazně nižší než běžné fixace, nabízené jednotlivými obchodníky.

Na aktivní obchodování na spotovém trhu se připravuje i společnost Fenix Group. Podle slov majitele a předsedy správní rady holdingu Fenix Group Ing. Cyrila Svozila firma letos investuje kolem osmdesáti milionů korun do nového energetického centra ve výrobním závodě Fenix v Jeseníku. Tam už několik let k plné spokojenosti slouží fotovoltaická elektrárna a velkokapacitní bateriové úložiště, letos v areálu firma staví další velké fotovoltaické elektrárny, velké vodní elektrárny a rozšiřuje i kapacitu stávajícího bateriového úložiště. Aktivní využití spotového trhu, které díky fotovoltaice, velkokapacitním bateriím a vlastnímu Battery Management Systému firmy AERS, která je součástí holdingu Fenix Group, umožňuje výrazně snížit náklady na elektrickou energii.
AERS umí dodat průmyslovým závodům originální a v praxi ověřené české velkokapacitní špičkovací stanice SAS

Společnost AERS vyvinula a dodává, kromě bateriových stanic HES s kapacitou až 41 kWh, určených pro domácnosti a menší provozovny, i originální české velkokapacitní špičkovací stanice, určené pro průmyslové aplikace. Její špičkovací stanice typu Battery Energy Storage Systems s kapacitou v řádu stovek kWh jsou osazena bateriemi LiFePo4 a fungují dobře a k plné spokojenosti majitelů několika středně velkých výrobních závodů.

Špičkovací akumulační stanice (SAS) firmy AERS byla v 1. etapě součástí dodávky fotovoltaické elektrárny o výkonu 210 kWp, kterou pro Strojírny Rumburk s.r.o. realizovala v roli generálního dodavatele společnost MATRU spol. s r.o. z Plzně. Instalovaný výkon SAS byl po 1. etapě 200 kW, instalovaná kapacita pak 204 kWh. Ve 2. etapě se kapacita navýšila na současných 408 kWh, výkon FVE přitom zůstal stejný (200 kWp). Cyril Svozil jr., ředitel společnosti AERS s.r.o k tomu říká: „Ve III. etapě se navyšovala kapacita o dalších 582 kWh. Současně si majitel Strojíren Rumburk Ing. Brada rozšířil i stávající fotovoltaickou elektrárnu. Dodávka byla realizována v létě roku 2022 a předána zákazníkovi 31. 7. k testovacímu provozu. Předmětem naší dodávky bylo in-house provedení SAS s kapacitou 582 kWh, které je pomocí řízeného odpojovače napojeno na stávající úložiště SAS (postavené během prvních dvou etap). Záměrem bylo zejména zvětšit stávající FVE a kapacitu existujícího úložiště za účelem ještě větší energetické nezávislosti Strojíren Rumburk, a s tím spojeného špičkování (peak shaving) spotřeby areálu. Zákazník se současně připravuje na spotové obchodování s elektřinou a výstavbu nabíjecích stanic pro elektromobily.

Ing. Aleš Maškovský, ředitel společnosti Matru spol. s r.o., popisuje systém, který ve Strojírnách Rumburk funguje: „Celý systém byl koncipován s ohledem na maximální využitelnost fotovoltaiky spolu s akumulací. Jsou zde náročné podmínky pro výrobu, neboť dochází k častým mikro výpadkům sítě ze strany distributora. To klade vysoké nároky na spolehlivost bateriového úložiště firmy AERS, která byla naší subdodavatelem u tohoto projektu. Bateriový střídač je české výroby ze společnosti Škoda Electric a umožňuje získat zákazníkovi naprostý přehled o stavu úložiště. Zároveň mu dovoluje regulovat čtvrthodinová maxima a přechází velmi rychle do ostrovního provozu, kdykoliv dojde k náhlým narušením dodávek energie ze sítě. Tím je zachráněn výrobní program Strojíren Rumburk a eliminace zmetků, které by jinak díky mikrovýpadkům distribuce vznikaly. Navržená akumulace v tomto stavu dokáže ukládat energii z naší fotovoltaické elektrárny. Náš systém výroby z kanadských solárních panelů řeší hned několik úloh najednou. Dokáže řešit stíny z místního komína, a to téměř bez ztráty výkonu (zastíněný panel/y modifikuje do optimálního provozu), zároveň zohledňuje různé sklony a orientace solárních panelů, tak aby výkon fotovoltaiky byl maximální možný v každém okamžiku a každém ročním období. Toto řešení nám všem dává schopnost nejen získat maximální výkon, ale také maximální možnou účinnost systému s ohledem na vynikající spolupráci bateriového úložiště a námi navržené a realizované fotovoltaiky k celkové spokojenosti zákazníka.

Součástí nabídky je i menší kontejnerové úložiště DES s kapacitou až 328 kWh a výkonem až 300 kW

Toto menší úložiště je osazeno střídačem s výkonem 150 kW a second life články LG Chem s kapacitou 328 kWh (2×164 kWh). Úložiště DES je určeno jako záložní zdroj energie (nejen) pro dobíjení elektromobilů.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Nové kontejnerové řešení SAS s modulární kapacitou od 400 kWh do 600 kWh a výkonem 360 kW

Ve snaze co nejvíce zpřístupnit výhody velkokapacitních bateriových úložišť přišla společnost AERS letos s novým kontejnerovým řešením. Špičkovací stanici lze umístit jak in-house, tedy do technických místností firmy, tak ve verzi kontejneru do exteriéru. Kromě stavební připravenosti na místě (zpevnění prostranství) je pak nutná pouze úprava trafostanice, kam se musí umístit synchronizace špičkovací stanice. Ta je zabudována do 20stopého klimatizovaného lodního kontejneru s hasícím zařízením na bázi vodního aerosolu. Jedno z prvních kontejnerových úložišť s kapacitou 580 kWh a výkonem 360 kW funguje od podzimu 2022 u firmy NAPOS a.s., která má své provozovny v Předměřicích nad Labem a v Hradci Králové a poskytuje komplexí služby v oblasti odpadového hospodářství. Stejně velké kontejnerové úložiště SAS dodala letos firma AERS i společnosti H.Z.C.J. a.s. z Jenče u Prahy.


Srdcem celého kontejneru je střídač, který pro nás vyrábí společnost Škoda Electric a který má výkon 360 kW. Střídač umožňuje plynulý přechod do ostrovního režimu. Kapacita kontejneru je škálovatelná, do standardního 20stopého kontejneru umisťujeme baterie s kapacitou 400 až 600 kWh, ale umíme vyrábět i větší celky. Tento typ kontejnerového průmyslového řešení může být použit univerzálně ve výrobním závodě, nebo případně na čerpacích a dobíjecích stanicích, dealer shopech jako záložní zdroj energie, například pro dobíjení elektromobilů. Naše špičkovací akumulační stanice je unikátní jak technologií, tak i battery management systémem a technologií akumulačních článků. V kontejnerovém řešení používáme pro akumulaci energie akumulační články od společnosti GWL. Díky kvalitě a robustnosti těchto akumulačních článků je GWL jedním z našich klíčových partnerů.“ říká Cyril Svozil jr., ředitel společnosti AERS s.r.o.

Více informací o kontejnerových bateriových stanic od firmy AERS se dozvíte na www.aers.cz.

Přečtěte si také Jak snížit účty za elektřinu pomocí bateriového úložiště Přečíst článek

AERS s.r.o.
logo AERS s.r.o.

AERS se zabývá vývojem, výrobou a podporou distribuce zařízení sloužící k akumulaci elektrické energie s využitím energie získané z distribuční sítě i OZE a řízeným využíváním vlastní spotřeby.