Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Veřejnost podporuje obnovitelné zdroje energie

Výsledky dotazníkového průzkumu společnosti SC&C

Nový dotazníkový průzkum společnosti SC&C boří mýtus, že Češi jsou proti obnovitelným zdrojům energie. Tři čtvrtiny lidí navíc preferují útlum těžby hnědého uhlí před masivními exporty elektřiny.

V polovině května provedla společnost SC&C dotazníkový výzkum veřejného mínění zaměřený na vnímaní energetiky a energetické nezávislosti. Výzkumu se účastnilo 1084 respondentů z celé České republiky s přiměřeným zastoupením podle pohlaví, věku, vzdělání a zaměstnání. Výzkum byl proveden na zakázku Aliance pro energetickou soběstačnost, o. s.

Z výzkumu vyplývá, že zhruba tři čtvrtiny respondentů si uvědomují výhody obnovitelných zdrojů energie, viz obrázek 1, třetina z nich se však domnívá, že jsou vynuceny Evropskou unií a ohrožují náš těžký průmysl. Zhruba polovina všech dotázaných však podporuje obnovitelné zdroje bez vážnějších výhrad. Výjimkou jsou například velké fotovolaické elekrárny na zemědělské půdě.


Obrázek 1: Názorová skladba respondentů

Při podrobnějším pohledu se ukazuje jednoznačná podpora pro další rozvoj malých vodních elektráren, fotovoltaických panelů na střechách budov a tepláren na biomasu, viz obrázek 2. Méně jednoznačný je postoj u větrých elektráren a bioplynových stanic, zastánci však výrazně převažují nad odpůrci. Zcela opačné jsou postoje respondentů ve vztahu k uhelným a jaderným elektrárnám a dolům, ale i k velkým fotovoltaickým parkům zemi. Pouze u plynových elektráren zastánci mírně převažují nad odpůrci.


Obrázek 2: Podpora jednotlivých zdrojů energie

Dvě třetiny dotazovaných podporují energetickou soběstačnost na nižší než státní úrovni, viz obrázek 3. U zbývající třetiny není zřejmé zda energetickou soběstačnost podporují, alespoň na národní úrovni, nebo jsou zcela proti.


Obrázek 3: Podpora energetické soběstačnosti

Někteří respondenti již fotovoltaiku na střeše svého domu mají, většina ostatních by si ji pořídila, viz obrázek 4 vlevo. Pro ostatní je hlavním důvodem pro odmítnutí finanční náročnost investice.


Obrázek 4: Názory na fotovoltaické panely a těžbu uhlí

V případě uhelných dolů by naprostá většina respondentů preferovala jejich útlum i za cenu snížení exportu elektřiny.

Další informace k průzkumu ze zpravodajství ČT

 
 
Reklama