Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Lidé si přejí energeticky soběstačné Česko s větším podílem obnovitelné energie

Agentura SC&C zpracovala průzkum pro Alianci pro energetickou soběstačnost. Mezi výsledky se objevilo mimo jiné přání 80% lidí na více nebo stejně solárních elektráren na střechách domů.


Martin Sedlák, výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost

Martin Sedlák, výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost dnes ve zprávách ČT 24 komentoval závěry průzkumu, který pro Alianci zpracovala agentura SC&C.

Mimo jiné řekl: "Lidé by podle výsledků průzkumu uvítali více solárních panelů na střechách domů, malých vodních elektráren či tepláren na biomasu doplněné o větrné či bioplynové stanice s postupným útlumem uhelné energetiky i dolů na uhlí nebo uran. Využití potenciálu obnovitelné energetiky pak může pomoci Česku nastartovat moderní ekonomiku nezávislou na uhelné nebo atomové energetice, vytvořit desítky tisíc pracovních míst a srazit znečištění ovzduší."Hlavní výstupy výzkumu názorů veřejnosti:

  • Drtivá většina lidí (přes 80%) chce více nebo stejně solárních elektráren na střechách domů nebo malých vodních elektráren. Přímo 2/3 lidí by pořídilo sluneční elektrárnu na střechu svého domu, 2/3 lidí podporují teplárny na biomasu, větrné elektrárny a bioplynové stanice
  • 60% lidí by uvítalo snížení podílu uhlí v energetice. Celá třetina dotazovaných si také myslí, že by mělo být v Česku méně jaderných zdrojů než dnes
  • Podpora energetické soběstačnosti založená na obnovitelných zdrojích je žádoucí pro dvě třetiny lidí – od osobní úrovně až po úroveň obce, či města. 1/3 našich obyvatel stačí tato soběstačnost na úrovni státu
  • 3/4 lidí podporuje postupný útlum těžby hnědého uhlí oproti masivním vývozům elektřiny (loni Česko exportovalo 17 terawatthodin elektrické energie, tedy pětinu domácí výroby elektřiny)

Tisková zpráva k tomuto průzkumu uvádí i další skutečnosti k obnovitelným zdrojům.

Podrobně k této problematice viz také aktuální článek na TZB-info.

 
 
Reklama