Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Fotovoltaika a úložiště elektrické energie - největší témata konference Nekonvenční zdroje elektrické energie

Jednoznačný závěr má letos konference v oblasti výrazného posunu směrem k nejrůznějším typům úložišť elektrické energie a stále narůstající zájem o chytré sítě (smart grids). Nejdiskutovanějším tématem letošního roku byla fotovoltaika, a také úložiště elektrické energie.

33. ročník mezinárodní konference Nekonvenční zdroje elektrické energie úspěšně proběhla jarním termínu!

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně a Česká elektrotechnická společnost uspořádali již 33. ročník mezinárodní konference NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE (NZEE). Letošní ročník se konal od 21. 5. do 23. 5. 2011.

Letošní ročník hodnotí celý organizační výbor jako velmi vydařený. „Dokonce se o našem konání dozvěděla i celostátní média. Zažili jsme pět minut slávy - živý rozhovor pro celostátní rádio (CR2),“ dodává s úsměvem, doc. Ing. Petr Bača, Ph.D., hlavní organizátor konference.

Největší přínos mezinárodní konference je v setkání široké odborné veřejnosti a konfrontaci různých pohledů na problematiku obnovitelných zdrojů elektrické energie ať již z hlediska výkonové elektrotechniky, kybernetiky, elektrochemie nebo dalších vědních oborů. Jednoznačný závěr má letos konference v oblasti výrazného posunu směrem k nejrůznějším typům úložišť elektrické energie a stále narůstající zájem o chytré sítě (smart grids). Nejdiskutovanějším tématem letošního roku byla fotovoltaika, a také úložiště elektrické energie.

Největší osobnosti letošní konference byl jednoznačně slovenský účastník Marek Slávik (DITECH SGK, a.s.), kterého považuje odborná komise konference za chodící encyklopedií a svým neuvěřitelně širokým záběrem vědomostí udivoval přítomné.

A jak probíhala celá letošní konference? „Na konferenci se podařilo prakticky vše, i když drobné problémy se jistě vyskytly, aktivní účastníci s příspěvky nenajížděli tak, jak měli a proto jsme museli měnit program. Perlička: Jeden z přednášejících si spletl datum a přijel o den později,“ dodává Bača.

Celá konference se nesla ve velmi přátelském duchu a na vysoké odborné úrovni. „Domnívám se, že odborná úroveň příspěvků byla na vysoké úrovni a pokud byly nějaké nejasnosti či pochybení, odborníci v roli posluchačů doplnili a uvedli na pravou míru nejnovější poznatky z dané problematiky,“ představuje kvalitní odbornost konference jeden z účastníků.

Doprovodný program byl dán hlasováním účastníků, v anketě zvítězil Dalešický pivovar a jaderná elektrárna Dukovany. „Myslím, že obě exkurze se setkali s úspěchem, i když mé srdce technika bylo především uneseno v jaderné elektrárně,“ dodává Bača.

„Letošní rok jsme se opět posunuli v oblasti publikace vybraných příspěvků. V rámci konání konference vyjdou speciální čísla partnerských recenzovaných časopisů Electroscope, Elektrorevue a TZB-Info ve kterých budou publikované vybrané příspěvky. Tyto časopisy patří do recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a příspěvky v nich jsou hodnoceny v rámci RIV“ komentuje doc. Ing. Petr Bača, Ph. D., z Ústavu elektrotechnologie FEKT VUT v Brně.

Představení konference mohou zájemci najít na oficiálních stránkách konference www.nzee.cz. Vybrané příspěvky a sborník konference lze získat na vyžádání.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
logo Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

První elektrotechnické disciplíny byly na technické univerzitě VUT poprvé již v roce 1905. Od roku 1959, kdy byla založena samostatná fakulta energetiky, která se později transformovala na Fakultu elektrotechnickou, úspěšně dokončilo inženýrské studium na ...