Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Britský ministr průmyslu výrazně pro obnovitelné zdroje

Projev britského ministra pro energetiku a klimatickou změnu na konferenci RenewableUK

Chris Huhne ve svém projevu vyhlásil vedoucí roli obnovitelných zdrojů energie v tom, co nazval "třetí průmyslová revoluce". Kritizoval "hnidopichy a bručouny, kteří stále omílají fráze o nevhodnosti obnovitelných zdrojů energie – bezbožnou alianci klimaskeptiků a inženýrských teoretiků..."

Úvod

Jsem rád, že mohu být zde, na konferenci RenewableUK.

Toto místo je velmi vhodné. Manchester byl tlukoucím srdcem průmyslové revoluce, byl prvním průmyslovým městem na světě, byl zde postaven první umělý kanál a první železniční stanice.

Byly zde položeny základy pro naši prosperitu. Motory, které táhly mimořádný britský hospodářský růst byly vyrobeny zde – od žentouru k parnímu stroji.

Nemohli jsme si vybrat lepší místo pro diskusi o jejich moderních ekvivalentech.

Revoluce

Obnovitelné zdroje energie přinesou třetí průmyslovou revoluci. Její dopad bude stejně hluboký jakou předchozích dvou. Dnes tvrdím jediné: tato revoluce již začala.

Od východních ostrůvků až po ostrov Wight na západě, po celém území Británie. Nové firmy vytvářejí nová pracovní místa, přinášejí technologie, které poskytnou energii pro naši budoucnost.

Když se snažíme vybřednout z recese zpět k prosperitě, obnovitelné zdroje energie mohou ukázat cestu.

Dnes se chci podívat, jaký přínos mají pro naše hospodářství obnovitelné zdroje již v současnosti. Na investice, které vyvolávají, na práci, kterou přinášejí, na růst, který vytvářejí.

A podívám se, co můžeme udělat, abychom podpořili tento růst a udrželi tato pracovní místa.

Ale nejdříve se chci zaměřit na hnidopichy a bručouny, kteří stále omílají fráze o nevhodnosti obnovitelných zdrojů energie – bezbožnou alianci klimaskeptiků a inženýrských teoretiků, kteří prodávají britskou vynalézavost pod cenou.

„Obnovitelné zdroje jsou příliš drahé,“ křičí. „Nemohou dodávat energii ve větším měřítku.“

„Jsou nehospodárné, nespolehlivé a nežádoucí.“

Je čas tyto mýty vyvrátit.

Peníze

Začněme u nejzávažnějšího: že jsou obnovitelné zdroje drahé, že by nemohly existovat bez veřejné podpory, že jsou drženy pouze vládními penězi.

V loňském roce celosvětové investice do obnovitelných zdrojů vzrostly o 32 % na 211 miliard dolarů. Z toho 142 mld. byly nové finanční investice, které nezahrnují státní a firemní investice do výzkumu a vývoje.

Obnovitelné zdroje ukrajují velký a rostoucí podíl nových investic v oblasti energetiky.

Jistě, část těchto investic je přitahována veřejnou podporou. Na druhou stranu celosvětové dotace na fosilní paliva přesahují podporu obnovitelných zdrojů pětinásobně.

My podporujeme obnovitelné zdroje s cílem urychlit jejich rozvoj a snížit náklady. Přitom jsme již zaznamenali několik významných úspěchů: například náklady na solární energii vytrvale padají.

V současnosti vydá průměrná domácnost na podporu obnovitelných zdrojů méně než šesták denně. Avšak desetiletí nedostatečných investic do energetické efektivnosti a závislost na fosilních palivech nás stojí mnohem, mnohem více.

Kolem poloviny nákladů průměrné domácnosti připadá na elektřinu a plyn. Tyto náklady jsou velmi proměnlivé, a jak Ofgem (britský protějšek Energetického regulačního úřadu, pozn. překl.) jasně ukázal, rostoucí ceny plynu jsou hlavním důvodem růstu nákladů domácností v posledních osmi letech (podobně v ČR, viz ceny energií, pozn. red.).

To je důvod, proč potřebujeme flexibilní energetické portfolio.

A to je důvod, na kterém se hroutí protiargument klimaskeptiků. „Zapomeňte na větrné farmy,“ říkají. „Břidlicový plyn bude náš spasitel. Můžeme se vzdát všeho ostatního.“

Nevěřím, že vláda je schopna vybrat vítěze (viz obrázek z článku, pozn. red.). Pokud snad věříte, odkazuji vás na předpověď Ministerstva průmyslu a obchodu, které v roce 2004 odhadovalo cenu ropy v roce 2010 na 23 dolarů za barel. V loňském roce mé vlastní ministerstvo prognózovalo cenu ropy na 80 dolarů za barel. V současnosti je ropa Brent obchodována za 110 dolarů za barel.

Připoutání naší ekonomiky k jedinému zdroji energie je riskantní byznys.

Máme pouze omezené znalosti o břidlicovém plynu; nevíme, nakolik bude ekonomicky nebo ekologicky jeho těžba udržitelná, ani kdy bude zahájena. V nejlepším případě to bude trvat roky.

Nekonvenční plyn dosud v Británii nerozsvítil jedinou místnost, neuvařil jedinou večeři.

Avšak ti, kdo se nejhlasitěji dožadují „realistické“ energetické politiky, by klidně připřáhli náš vagón výhradně k břidlicím. Břidlicový plyn může být významný. Je to vzrušující. Jenže stále víme velmi málo na to, abychom si na něj vsadili. Tváří v tvář této nejistotě děláme to, co každý rozumný investor se svými investičními prostředky – rozdělujeme riziko, máme portfolio.

Výkonová kapacita

Druhý omyl je, že obnovitelné zdroje nemohou spolehlivě dodávat energii, případně ne v dostatečné kapacitě.

Jenže již dnes pokrývají obnovitelné zdroje více než 10 GW naší kapacity. To je dost na napájení šesti milionů domácností.

A s každým dalším rokem obnovitelné zdroje ukrajují další procento z celkové elektrárenské kapacity.

V roce 2007 bylo z obnovitelných zdrojů 5 % světové elektřiny. V roce 2008 to bylo 6 %. V roce 2009 7 %. V loňském roce již 8 %. A tento podíl stále roste. Více než třetina nových kapacit v loňském roce byly obnovitelné zdroje jiné než vodní elektrárny. Závěr je jasný: když budujeme nové elektrárny, stále častěji se jedná o obnovitelné zdroje.

Ve skutečnosti mohou obnovitelné zdroje bezpečnost naší energetiky zvýšit – ne snížit. Podle Mezinárodní agentury pro energii obnovitelné zdroje zvyšují rozmanitost zdrojů elektřiny, v důsledku je energetický systém pružnější – a odolnější proti šokům.

Jistě, výroba některých obnovitelných zdrojů je proměnlivá v závislosti na počasí. Výbor pro změnu klimatu však odhaduje, že i při podílu 65 % obnovitelných zdrojů v roce 2030 mohou být náklady na vyrovnání výroby a spotřeby pouhá jedna pence na kilowatthodinu.

Koneckonců biomasa je plně regulovatelná. A poskytování zálohy pro proměnlivé obnovitelné zdroje prostě není tak drahé. Každodenně se naše spotřeba houpe od 40 GW v minimu do 80 GW v maximu. Špičkové zdroje jsou již dlouho součástí našeho energetického mixu. V opačném případě by rychlovarné konvice v době přestávky přenosu Královské svatby způsobily blackout (spotřeba v Británii se skokově zvýšila o 2400 MW, ještě více – o 2800 MW se zvýšila spotřeba po skončení penaltového rozstřelu v semifinálovém zápasu Británie – Německo na Mistrovství světa v roce 1990, pozn. překl.).

Každý rok obnovitelné zdroje přilákají více investic a dodávají více energie. Získávají rovněž vyšší podporu. Národní cíle v podílu obnovitelných zdrojů (například NREAP v EU, pozn. překl.) má v současnosti 119 států, což je ve srovnání s 55 před pouhými šesti lety výrazný pokrok.

Přitažlivost

Tím se dostávám ke třetí mylné představě o obnovitelných zdrojích: že jsou nežádoucí.

Začátkem tohoto roku se Ipsos MORI (firma provádějící průzkumy trhu, pozn. red.) dotázala tisíce dospělých ve Velké Británii, který zdroj energie preferují. S výrazným rozdílem lidé upřednostňují obnovitelné zdroje.

Solární energii hodnotilo 88 % dotázaných pozitivně (82 % větrnou, 76 % vodní, 57 % biomasu).

Z konvenčních zdrojů se na nejvyšší pozici umístil zemní plyn s 56 %.

Novou větrnou farmu ve svém regionu by podpořilo 73 % dotázaných, zatímco novou uhelnou elektrárnu pouze 21 %.

Když se propracujete za titulky článků v novinách, zjistíte, že podpora obnovitelných zdrojů je silná – a stále roste.

A stejné je to s jejich přínosem pro naše hospodářství.

Ekonomika

Obnovitelné zdroje energie přinášejí ve Velké Británii pracovní místa, investice a růst.

A čísla skutečně začínají narůstat.

V předchozím finančním roce vzniklo v nízkouhlíkovém sektoru 4500 nových pracovních míst, což představuje 4,3 %.

Nízkouhlíkové zboží a služby nabízí ve Velké Británii 51 600 firem. Export dosahuje v současnosti 11,3 miliardy liber, o 3,9 % více.

Na Vánoce budeme mít 5 GW instalovaného výkonu v biomase, a o Velikonocích 5 GW v pozemních (onshore) větrných farmách. Jen v posledních sedmi měsících byly oznámeny plánované investice v rozsahu 1,69 miliardy liber a 9500 nových pracovních míst.

Jenom zde na Severozápadě více než 950 pracovních míst: 340 míst v Centru pro obnovitelné zdroje energie firmy Siemens, jen pár mil odsud; až 600 v příštím desetiletí u Cammell Laird; tři nové projekty Farmgen v Cumbrii se stovkami pracovních míst.

To je jasná realita zeleného růstu. V době, kdy ve zprávách převládají zavírání a řezy, průmysl budoucnosti vytváří nová pracovní místa podobně jako v době oživení po velké krizi v letech 1929 až 1931. Jsou to nová a inovativní odvětví, která rostou nejrychleji.

Obnovitelná energie se rozvíjí v celé Velké Británii.

Na druhé straně Pennines, v Yorkshire, 2250 pracovních míst - 130 milionů liber v biomase v zařízení Real Ventures, trvale zaměstná až 285 lidí.

A na Severovýchodě více než 1400 pracovních míst - TAG Energy Solutions nabízí až o 400 pracovních míst v továrně na turbíny Billingham.

Směrem na sever, jeden z klenotů naší koruny energie z obnovitelných zdrojů - 160 milionů liber na nové investice a více než 420 pracovních míst ve Skotsku.

Přes Irské moře, 450 pracovních míst v přístavu Belfast díky DONG Energy a její větrné farmě Duddon Sands na moři; 1400 pracovních míst ve Walesu.

V srdci Anglie, 100 pracovních míst v East Midlands - a 50 ve West, 120 v East Anglia.

Dva tisíce a dvě stě pracovních míst na Jihovýchodě, díky 172 milionům liber - od Vestas, Green Home Company, a dalších. A v Tilbury, první britské uhelné elektrárně, která byla kompletně převedena na biomasu, zachránily živobytí.

Po celé Británii, od průmyslových center k nejsevernějším končinám, nové energetické technologie vytvářejí pracovní místa a růst ve chvíli, kdy je potřebujeme nejvíce.

Kapitalizují naše geografické, fyzické a lidské výhody; Skotské výzkumné a přírodní zdroje, námořní odborné znalosti z průlivu Solent, výroba na Severovýchodě, technologický rozvoj v M4 koridoru.

Obnovitelná energetika nemá jen potenciál přivést britskou ekonomiku zpátky k životu – tento proces již začal.

Naším úkolem v současnosti je umožnit jí skutečný rozvoj. Jak? Stanovením jasných a koherentních cílů. A použitím regulace a cílené podpory, která ji nastartuje.

Cíle

Na konci tohoto desetiletí musíme snížit své emise CO2 o 34 % ve srovnání s rokem 1990. O deset let později musí být poloviční (ve Velké Británii je toto dáno zákonem, pozn. překl.).

K dosažení našeho EU cíle v podílu energie z obnovitelných zdrojů musíme v roce 2020 vyrábět 30 % naší elektřiny z obnovitelných zdrojů. Znamená to čtyřikrát vyšší využití – obrátit se zády k našemu dědictví, které nás řadí mezi hlupáky ve třídě, na 25. místo z 27 států EU.

Růst takového rozsahu nebude snadný. Bude vyžadovat obtížná rozhodnutí, jasné myšlení a přesně zacílenou podporu.

A každý má svou roli.

Průmysl se musí zaměřit na argumentaci pro obnovitelné zdroje. Spolupracovat s komunitami – a odpovídat na jejich kritiku tím, že nabídne obnovitelné zdroje způsobem, který ušetří peníze i CO2.

Vláda musí prolomit bariéry, které brání vytváření těchto nových řešení, překonat překážky ve financování, plánování a budování, aby se pozvedl rozvoj obnovitelných zdrojů.

A společně musíme odvádět lepší práci v komunikaci. Znamená to přitáhnout k jednání komunity, které mohou z rozvoje profitovat, a investory, kteří dosud nevidí příslib, který obnovitelná energetika dává.

Musíme zajistit, aby mlčící většina nebyla překřičena hlasitou menšinou – těmi, kteří se staví proti obnovitelným zdrojům ve všech formách.

Znamená to zajistit, aby komunity, na jejichž území jsou obnovitelné zdroje umístěny, z toho profitovaly přímo. K tomuto směřují naše návrhy na udržení rychlosti rozvoje oboru. Proto jsme rádi podpořili Protocol on Community Benefits předložený RenewableUK.

Moje dnešní výzva pro vás je: Jen tak dál. Pokračujte v rozvoji a propagujte nové způsoby odměňování těch obcí, které jsou rozvojem nejvíce dotčeny.

Příležitosti

Protože, jak ukazuje zpráva, kterou jste dnes publikovali, příležitosti jsou příliš velké, než aby bylo možno je ignorovat.

Celosvětově bylo vloženo do zelených stimulačních programů přes půl bilionu dolarů. Do roku 2020 budeme muset vydat stokrát více, abychom splnili své cíle v ochraně klimatu.

Musíme být realističtí. Tlak na veřejné finance znamená, že nemůžeme podporovat vše na takové úrovni, na jaké bychom chtěli.

Proto musíme zajistit, abychom vysílali jasné tržní signály: vydávat veřejné finance inteligentně a prolamovat bariéry, které brání růstu.

Naše výchozí pozice je jednoduchá. Máme odpovědnost vůči daňovým poplatníkům, abychom zajistili co nejvíce uhlíkově a nákladově efektivní elektřiny.

Revize

To je důvod, proč Renewables Obligation Banding Review pečlivě prostudovala, kolik dotací různé technologie potřebují.

V případě nových technologií, které nutně potřebují podporu, aby se dostaly na trh – kde mohou výrazně narůst a zároveň v průběhu času snižovat náklady – podporu zvyšujeme.

Kde jsou investoři na hraně, poskytneme krátkodobý impuls, který potřebují. Proto projekty využívající energii moře s výkonem do 30 MW obdrží podle našeho plánu 5 ROC („zelených“ certifikátů, pozn. překl.) za každou vyrobenou megawatthodinu (ostatní OZE dostávají 1 až 2 ROC/MWh, pozn. red.).

Kde tržní cena klesá – například u větrných farem na pevnině (onshore) – konzultujeme snížení podpory.

U větrných elektráren na moři (offshore) jsme v Akčním plánu pro obnovitelné zdroje (NREAP) nastavili naše ambice vysoko. A protože máme zájem o výrazný nárůst využití do roku 2020, chceme vidět pokles nákladů.

Proto se snažíme napomáhat spolupráci investorů s developery, například prostřednictvím konference investorů offshore větrných elektráren.

A náš dnešní host, Andrew Jamieson, propůjčil svůj talent Pracovní skupině pro snižování nákladů offshore větrných elektráren, která se poprvé sešla minulý týden.

V případě biomasy bude naše podpora více zaměřena na levnější přechodové technologie. Například konverze elektrárny z uhlí na biomasu využívá existující aktiva a pomáhá budovat dodavatelský řetězec.

Celkově budou nové podmínky znamenat nižší dopad na účty spotřebitelů, než kdybychom zůstali u stávajícího uspořádání.

V součtu naše nízkouhlíkové a energeticky efektivní politiky sníží náklady domácností ve srovnání se situací, že bychom nedělali nic.

Samozřejmě, toto je konzultace. Chceme slyšet názory z oboru i mimo něj. Věřím, že nebudete proti směřování vpřed.

Trhy

Náš přístup k obnovitelným zdrojům musí podporovat investice a přinést spotřebitelům protihodnotu za jejich peníze.

Děláme tři věci, abychom pomohli.

Zaprvé používáme politiky k vytváření nových trhů, které budou podporovat nové investice – jako například Green Deal, náš bezprecedentní program energetické efektivnosti, který přinese pracovní místa, růst a příležitosti po celé zemi.

Nebo jako první na světě Podpora obnovitelného tepla, která vytvoří zcela nový trh s obnovitelným teplem. Nejen pro velké průmyslové instalace, ale i pro domácnosti a drobné firmy.

Očekáváme, že zelené kapitálové investice do tepla vzrostou na 7,5 miliard liber v roce 2020, což vytvoří 150 000 pracovních míst ve výrobě, dodavatelském řetězci a instalačních firmách.

Takže první věc, kterou děláme, je vytváření nových trhů; druhá je, aby stávající trhy fungovaly lépe.

To je důvod, proč jsme v létě zveřejnili naše plány na reformu trhu s elektřinou, která zajistí zajištěné dodávky nízkouhlíkové a cenově dostupné elektřiny.

Naslouchali jsme odvětví obnovitelných zdrojů při přípravě reformy. Proto v nejbližší budoucnosti podporujeme model contract for difference (CfD) přizpůsobený jednotlivým obnovitelným zdrojům a nikoli aukce.

Na přelomu roku zveřejníme technickou aktualizaci institucionálního rámce a kapacitní mechanismus, a plánujeme poskytnout rovněž více informací o samotném CfD.

Vypracujeme rovněž postupný přechod z ROC (zelených certifikátů) na nový režim.

Nabídkou jistoty a průhlednosti zajistíme rozsah investic, jaký potřebujeme. A přitažením nových investorů rovněž zvýšíme konkurenci na energetickém trhu ve Velké Británii.

Výhody

Naše třetí priorita je využití výhod nízkouhlíkové revoluce. Znamená to zajistit, aby čistší technologie byly vyvíjeny a vyráběny zde.

Máme kvetoucí sektor nízkouhlíkového zboží a služeb, který, zdá se, prosperuje i v těžkých časech.

Jenže Čína je světovou jedničkou ve výrobě fotovoltaických panelů; Německo v navrhování energeticky efektivních budov.

Nemáme jinou možnost, než začít podporovat nízkouhlíkovou výrobu zde v Británii – a budovat zelený dodavatelský řetězec: zajistit si zisky a odborné znalosti a vytvořit export, který udrží konkurenceschopnost Británie.

Ano, změna klimatu je katastrofa způsobená člověkem. Ano, podíl Velké Británie na celosvětových emisích CO2 je pouhá 2 %. Ale pokud dnes pochopíme příležitost, naše podniky a ekonomika se na řešení mohou podílet mnohem více než dvěma procenty.

Nebudeme zachraňovat naši ekonomiku tím, že se otočíme zády k obnovitelným zdrojům.

Toto je již desítky let v jádru politiky Liberálních demokratů, je to něco, co místopředseda vlády, ministr průmyslu i ministr financí instinktivně chápou.

Jenže toto přesahuje kteroukoli stranu. Vím, že předseda vlády souhlasí, což je důvod, proč věnuje tolik úsilí, aby zajistil výrobu offshore větrných elektráren v Británii. Je to něco, co vím, že chápe i můj předchůdce Ed Miliband.

Je to tento třístranný konsensus, který způsobuje, že Británie je dobré místo pro investice.

Nebylo tomu tak vždy. Není nic menšího než národní ostuda, že v roce 1980 Velká Británie přenechala vedoucí postavení ve vývoji větrných elektráren Dánsku, protože vláda odmítla podpořit toto odvětví.

Je to chyba a já jsem odhodlán zajistit, aby ji tato koaliční vláda neopakovala. To je důvod, proč v poslední konzultaci k ROC jsem vyslal jasný signál směrem k průmyslu přílivových a příbojových elektráren – chceme, aby Velká Británie byla nejlepším místem na světě pro investice, nasazení a komercializaci těchto technologií.

Chci vás dnes ujistit, že tato vláda se rozhodla, že budeme největší trh v Evropě pro větrnou energii na moři.

Máme již více instalací větrných elektráren než kdekoli jinde na světě a jsme odhodláni zůstat v čele.

To je důvod, proč jsme vyčlenili 200 milionů liber na rozvoj nízkouhlíkových technologií, včetně 60 milionů na podporu nových velkých výrobních projektů na anglickém pobřeží.

Budeme tím nejlepším místem pro investice do námořní energetiky a nejrychleji rostoucí zemí v EU, pokud jde o nasazení obnovitelných zdrojů.

To je důvod, proč Green Investment Bank byla kapitalizována třemi miliardami liber, aby pomohla uvolnit investice soukromého sektoru na potřebné úrovni. Vůbec poprvé se Británie připojí k ostatním předním vyspělým ekonomikám v tom, že bude mít veřejnou rozvojovou banku zaměřenou na klíčové ekonomické cíle.

Výzkum

A to je rovněž důvod, proč budeme nadále podporovat výzkum a inovace – nejen prostřednictvím mého ministerstva, ale i prostřednictvím ministerstev obchodu a dopravy.

Financujeme rovněž Offshore Wind Accelerator, partnerství mezi Carbon Trust a předními developery, jehož cílem je demonstrovat novou generaci velkokapacitní výroby cenově přijatelné energie. Mohu dnes s potěšením oznámit, že projekt financovaný prostřednictvím Akcelerátoru byl úspěšně instalován konsorciem SMart Wind s finanční podporou DONG Energy.

Tento druh inovace sníží náklady na offshore větrné elektrárny rychleji.

Proto jsme vyčlenili v následujících čtyřech letech celkem 30 000 000 liber k financování inovací, které snižují náklady na větrné elektrárny na moři. A jako součást tohoto projektu bude naše první výzva s alokací až 5 mil. liber zaměřena na nové komponenty offshore větrných systémů. Očekávám, že bude vyhlášena co nejdříve.

Zároveň jsme alokovali až 20 milionů liber na podporu první realizace využití energie moře v komerčním rozsahu.

Úzce spolupracujeme s organizacemi jako je Energy Technologies Institute, který právě oznámil plán investovat až 25 mil. liber do demonstračního projektu plovoucí offshore větrné elektrárny. Tím se otevřou nové oblasti pobřeží Velké Británie a přispěje se ke snížení nákladů na výrobu energie.

Nefinanční

Takto prolamujeme ekonomické bariéry od struktury energetického trhu až po financování výzkumu. Ale zaměřujeme se i na nefinanční překážky.

Reformujeme systém plánování, abychom zajistili, že už nikdy nebude brzdou udržitelného rozvoje.

Národní politické prohlášení pro energii deklarovalo veřejný zájem na vybudování nové infrastruktury pro obnovitelné zdroje energie. Zavedli jsme zrychlený povolovací proces. Rozpustíme Plánovací komisi pro infrastrukturu a vrátíme rozhodování o základní energetické infrastruktuře demokraticky voleným ministrům.

Více než 1000 stran zákonů pro územní plánování v Anglii je nahrazováno průhlednějším a efektivnějším Národním rámcem pro plánování. Vláda bude konzultovat opatření pro „záruky plánování“.

Pracujeme rovněž na lepším připojování k síti. Byl zaveden režim connect-and-manage, který již funguje (umožňuje připojit elektrárnu a dodávat elektřinu dříve, než je dobudována kompletní infrastruktura, pozn. překl.). Distribuční společnosti nyní plánují mnohem dále do budoucnosti a efektivněji do plánování zapojují ostatní účastníky. Ve výsledku to pomáhá elektrizační soustavě fungovat jako prostředník a ne jako překážka rozvoje obnovitelných zdrojů.

Před několika měsíci jsme publikovali UK Renewable Energy Roadmap – kde poprvé deklarujeme, že budeme překonávat překážky rozvoje.

Je to komplexní akční plán urychlení britského rozvoje a využití obnovitelné energie.

Závěr

V mnoha ohledech může Británie vznést nárok, že je kolébkou obnovitelné energie.

Je tím myšleno, že první zařízení využívající příliv stálo nad řekou Fleet v Londýně. Bílé útesy Doveru hleděly na přílivový mlýn, který je zaznamenán v Domesday Book (soupis majetku na územích dobytých Normany z roku 1086, pozn. překl.).

A před 130 lety jsme jako první na světě připojili veřejný zdroj elektřiny v Godalmingu v Surrey.

Nepálil uhlí ani plyn.

Ne, zmíněná elektrárna byl generátor Siemens poháněný 100% čistou, obnovitelnou energií: vodním mlýnem na River Wey.

Když Velká Británie začala svou cestu k elektrifikaci, obnovitelná energie byla tou budoucností.

Ale nakonec jsme zvolili jinou cestu. Tentokrát to však bude jiné.

Nebudeme věnovat pozornost odpůrcům nebo popíračům zelené energetiky.

S více než 200 miliardami liber v hodnotě energetické infrastruktury potřebné na konci dekády, se jedná o zlatou šanci uskutečnit zelenější budoucnost.

Zájemci si mohou přečíst originální text projevu nebo zhlédnout videozáznam.

Chris Huhne 3. 2. 2012 odstoupil poté, co byl obviněn z maření výkonu spravedlnosti (údajně v roce 2003, když byl přistižen při překročení rychlosti, požádal „osobu blízkou“, aby na sebe vzala tři trestné body, protože už měl devět a přišel by o řidičský průkaz). Jeho nástupce Edward Davey se však již vyjádřil, že bude ve vizi zelené energetiky nastolené svým předchůdcem pokračovat.

English Synopsis
British Secretary of State for Energy and Climate Change speech on RenewableUK conference

Secretary of State for Energy and Climate Change, Chris Huhne, proclaimed: "Renewable energy technologies will deliver a third industrial revolution." He criticised "faultfinders and curmudgeons who hold forth on the impossibility of renewables – the unholy alliance of climate sceptics and armchair engineers who are selling Britain’s ingenuity short."