Národní akční plány zemí EU - výroba elektřiny z OZE

Datum: 18.4.2011  |  Autor: Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.  |  Recenzent: Ing. Edvard Sequens, Calla

Hlavní rozdíl oproti instalovanému výkonu je ve většině Národních akčních plánů pro obnovitelné zdroje (NREAP) v případě výroby elektřiny z biomasy. Řada států neuvádí ve svých NREAP instalovaný výkon zdrojů na biomasu, zatímco údaj o výrobě elektřiny z biomasy uváděn je. V České republice například takový údaj uvést nelze, protože biomasa je většinou využívána ke spolužalování v uhelných elektrárnách, přičemž podíl přidávané biomasy nemusí být stabilní.

Obecně je v grafech dobře patrný výrazný rozdíl v poměru jednotlivých položek ve srovnání s údaji pro instalovaný výkon. Zvýrazňuje se podíl regulujících zdrojů - biomasy a vodní energie. Naproti tomu klesá podíl neregulujících zdrojů - větru a fotovoltaiky.

Optimální mix OZE je kromě politických priorit otázkou dostupnosti jednotlivých zdrojů. Například fotovoltaiku je možno instalovat v místě spotřeby, čímž se sníží ztráty v přenosové soustavě. Výroba větrných elektráren je vyšší v zimě, kdy je vyšší i spotřeba energie. Biomasu, bioplyn a vodní energii je možno (alespoň částečně) využít k regulaci výroby a vyrovnávání energetické bilance. Z tohoto pohledu je pozitivní, že řada států uvažuje o využití biomasy výhradně v teplárenském režimu.

Reálný vývoj se s největší pravděpodobností bude lišit od uvedených plánů. Největší rozdíly lze očekávat u fotovoltaiky, u níž vzhledem k silné konkurenci klesají investiční náklady tak rychle, že již v současnosti nebo v následujících dvou letech klesne v některých státech cena elektřiny z fotovoltaiky pod cenu elektřiny pro domácnosti. Výhodou je rovněž ve srovnání s jinými zdroji snadná realizace zejména malých výkonových jednotek na budovách.

Stručné komentáře k některým NREAP jsou uvedeny v předchozí části. Zde jsou uvedeny ve vybraných případech pouze očekávané změny zejména v souvislosti s výrazným poklesem investičních nákladů fotovoltaických elektráren v předchozích dvou letech. Synergické vazby využívající výhod jednotlivých OZE ve vzájemné kombinaci jsou zmíněny u NREAP Dánska, kde jsou již v současnosti využívány (viz dále).

Roční využití výkonu je u moderních strojů vyšší, stejně tak se předpokládá vyšší využití výkonu u elektráren instalovaných na moři. Roční výroba elektřiny z větru proto v Dánsku poroste, přestože instalovaný výkon bude klesat. Výrazný nárůst je v Dánsku plánován i u kombinované výroby elektřiny a tepla a výroby elektřiny z biomasy.

Dánsko již v současnosti využívá výhody synergických vazeb mezi jednotlivými OZE. Řada obcí provozuje větrné elektrárny a zároveň teplárny na biomasu, jejichž výkon je dimenzován na potřebu tepla dané obce. V době, kdy je nadbytek elektřiny z větrných elektráren, jsou tyto teplárny odstavovány a teplá voda pro CZT je ohřívána elektricky. Snižuje se tím spotřeba biomasy a zároveň se efektivně využije elektřina z větrných elektráren v době, kdy by bylo obtížné ji uplatnit na trhu.

V Itálii bylo nedávno zrušeno omezení instalovaného výkonu fotovoltaiky. Není však jisté, co bude následovat. Může dojít k podobnému vývoji jako ve Španělsku nebo České republice - po krátkém boomu v podstatě zastavení rozvoje, nebo bude regulace zvládnuta podobně jako v Německu, kde sice instalovaný výkon v loňském roce rostl rychleji, než bylo plánováno, rozdíl však byl ještě přijatelný.

Výkupní ceny elektřiny z fotovoltaických elektráren jsou v Německu nejnižší v celé EU, přesto budou letos pravděpodobně opět mimořádně sníženy. Navzdory tomu je do roku 2020 plánován výrazný nárůst výroby, protože se očekává, že fotovoltaické elektrárny dosáhnou v Německu parity s cenou elektřiny pro domácnosti možná již v příštím roce a následně budou instalovány bez podpory.

 
English Synopsis

National Renewable Energy Action Plans (NREAP) of each EU countries in graphical and tabelar forms. Part two - RES electricity production. According to the NREAPs, the share of renewable energy sources in electricity consumption is predicted to increase to 34.3% in 2020.

 

Hodnotit:  

Datum: 18.4.2011
Autor: Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.   všechny články autora
Recenzent: Ing. Edvard Sequens, CallaSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (2 příspěvky, poslední 20.07.2012 11:50)


Témata 2018

Slunce v domě on-line

Stav nabití BAT:--- %
Roční soběstačnost:--- %

Partneři - Obnovitelná energie

logo HOTJET
logo FENIX
logo VIESSMANN

Spolupracujeme

logo Česká peleta

Doporučujeme

 
 

Aktuální články na ESTAV.czPražští radní podpořili zbourání Libeňského mostu, schválit záměr musí zastupitelstvoProč se bránit výskytu tepelných mostů? Mohou způsobit i plísně. Jsou i další důvodyPardubice dojednaly odkup pozemků pro autobusový terminálVystrojený vrt kolektorem je jednou z nejdůležitějších částí systému XI.