Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Už rok proudí v českých plynovodech zelený biometan, loni to bylo 718 tisíc m3

Vývoj v energetice ukazuje, že větší využití biometanu bude nutné pro splnění emisních cílů EU, ke kterým se Česká republika zavázala. Jako první v tuzemsku vtláčí do své plynárenské sítě biometan největší domácí distributor zemního plynu, společnost GasNet.


Moderní technologie BS v Rapotíně.

Za první rok to bylo 718 tisíc m3 biometanu, což by pokrylo spotřebu jedné menší obce se stovkami obyvatel. Biometan by do roku 2030 mohl nahradit až 10 % tuzemské spotřeby pro potřeby vytápění i silniční dopravy. Tento moderní obnovitelný zdroj energie vyrábí bioplynová stanice EFG Rapotín BPS v Rapotíně na severní Moravě.

Biometan by mohl do roku 2030 nahradit 10 % tuzemské spotřeby zemního plynu

Bez většího využití biometanu Česká republika nesplní závazné emisní cíle EU. Podle vyjádření odborníků se biometan uplatní i v dalších odvětvích jako například v silniční nákladní dopravě nebo ve vytápění a do roku 2030 by mohl tvořit až 10 % spotřebovaného plynu v České republice.

GasNet má plynárenskou infrastrukturu na biometan připravenou

Biometan se v Rapotíně vyrábí z biologicky rozložitelného odpadu za pomocí nejmodernějších technologií a má celou řadu výhod. Je to obnovitelný zdroj energie, který si můžeme vyrobit v tuzemsku. Pomůže nám výrazně přispět ke snižování emisí, což platí i pro dnes nejvíce diskutovaný CO2.

Další zásadní výhodou je již existující infrastruktura jak pro výrobu bioplynu, ze kterého se biometan vyrábí, tak zařízení pro přepravu, skladování a zejména distribuci plynu z místa výroby do místa spotřeby. Stávající plynárenská soustava skupiny GasNet je tak již dnes bez významných investic připravena na distribuci a využití biometanu.

Celkem se v Rapotíně vtlačilo v roce 2020 do distribuční plynárenské sítě skupiny GasNet 718 tisíc m3 biometanu, což odpovídá celoroční spotřebě jedné menší obce. V průběhu roku 2020 měla produkce biometanu stále stoupající tendenci. Největší měsíční objem vtlačeného plynu byl dosažen v prosinci 2020, kdy bylo do distribuční sítě dodáno více než 100 tisíc m3 biometanu. Z hlediska provozu distribuční soustavy probíhá vtláčení biometanu do plynárenské sítě GasNet bezproblémově.

Více informací
GasNet, s.r.o.
logo GasNet, s.r.o.

GasNet je provozovatel největší plynárenské distribuční soustavy v České republice. Zajišťuje spolehlivé a bezpečné dodávky zemního plynu pro více než 2,3 miliónu zákazníků. GasNet má v tuzemsku zhruba 80% podíl na distribuci zemního plynu a spravuje 65 ...

 
 
Reklama