Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

GasNet pokryje svoji spotřebu zelenou elektřinou od ČEZ ESCO

Společnost GasNet, provozovatel největší plynárenské distribuční soustavy v České republice, se rozhodla pokrýt svou spotřebu elektrické energie v roce 2021 z obnovitelných zdrojů. Dodavatelem tzv. zelené elektřiny se na základě výběrového řízení stala společnost ČEZ ESCO. GasNet svým krokem naplňuje vizi nové značky, která zdůrazňuje orientaci firmy na udržitelnost a moderní technologie.

Nákupem zelené elektřiny přispíváme ke snižování emisí skleníkových plynů. Podporou environmentálně šetrnějších variant výroby elektrické energie naplňujeme naši vizi odpovědného chování vůči životnímu prostředí a společnosti,“ vysvětluje Thomas Merker, člen Management Boardu skupiny GasNet, a dodává: „V rámci elektronické aukce podala nejlepší nabídku společnost ČEZ ESCO, u které navíc přesně víme, odkud a z jakého obnovitelného zdroje vyrobená elektřina pochází.

Elektřina s garancí původu

Na jakém principu záruka původu zelené elektřiny funguje, vysvětluje generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák. „ČEZ je největší výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů v Česku. Vyrábí zelenou elektřinu ve vodních, solárních, větrných nebo biomasových elektrárnách. Zároveň vykupujeme zelenou elektřinu od malých podnikatelů vlastnících obnovitelné zdroje, a umožňujeme jim tak jejich podnikání rozšiřovat. Každá vyrobená jednotka zelené elektřiny má vlastní auditovaný rodný list, takzvaný certifikát původu, který odběrateli zaručuje, že jeho elektřina skutečně pochází z obnovitelných zdrojů. Nákupem 8,5 GWh zelené elektřiny uspoří GasNet zhruba 5 000 tun CO2 oproti běžné elektřině ze zásuvky.

Plyn ekologickým a ekonomickým palivem budoucnosti

Ve snižování emisí hraje a bude hrát důležitou roli také zemní plyn, který GasNet distribuuje na 80 % území ČR. Při spalování zemního plynu nevznikají pevné nespálené částice jako prach a saze, které jsou v současnosti největším problémem čistoty ovzduší v České republice. O výhodách vytápění na zemní plyn se jen během takzvaných kotlíkových dotací přesvědčilo více než 60 000 domácností, které přestaly topit tuhými palivy a přešly právě na environmentálně šetrnější zemní plyn. Rovněž teplárenství čeká postupný odklon od uhlí a zvažuje přechod na zemní plyn. „Jako tuzemský lídr v distribuci jsme připraveni vyjít teplárnám maximálně vstříc a pomoci jim s celým procesem připojení k naší plynárenské síti,“ říká Jan Valenta, Chief Asset Officer skupiny GasNet. Také stlačený zemní plyn (CNG) pomáhá již dnes významně snižovat emise v osobní dopravě. Společnost GasNet vidí ale velký potenciál pro zkapalněný zemní plyn (LNG) v nákladní dopravě. „V oblasti LNG aktivně působíme již delší dobu. V létě jsme otevřeli první mobilní veřejnou samoobslužnou plnicí stanici na LNG v Klecanech u Prahy, spolupracujeme s výrobci nákladních LNG vozů, s dopravci a podíleli jsme se na samotném testování vozů na LNG. Naši aktivní roli v nastartování tuzemského trhu s LNG chceme a budeme rozhodně posilovat a upevňovat i nadále,“ doplňuje Thomas Merker a uzavírá: „Zemní plyn je jednoznačně ekologické a ekonomické palivo. Jsme přesvědčeni, že plyn obecně bude součástí moderní energetiky, ať už ve formě zemního plynu nebo v obnovitelných podobách jako je například biometan, syntetický metan, vodík a podobně.

GasNet v novém: silná, hrdá, sebevědomá a přátelská značka

GasNet představil novou identitu. Více o nové značce naleznete na stránkách www.gasnetvnovem.cz.GasNet, s.r.o.
logo GasNet, s.r.o.

GasNet je provozovatel největší plynárenské distribuční soustavy v České republice. Zajišťuje spolehlivé a bezpečné dodávky zemního plynu pro více než 2,3 miliónu zákazníků. GasNet má v tuzemsku zhruba 80% podíl na distribuci zemního plynu a spravuje 65 ...