Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Povinné zkoušky pro topenáře, revize kotlů a centrální databáze kvalifikovaných instalatérů

Síť autorizovaných zkušeben v národní asociaci Česká peleta již proškolila a prozkoušela přes 1250 topenářů a instalatérů z oborů kotle na biomasu, kamna na biomasu, tepelná čerpadla, solární termické systémy a fotovoltaické systémy. Nejobsáhlejší databáze a vyhledávací systém www.topenaridotace.cz již obsahuje přes 2500 záznamů. Každý si zde může přehledně nelézt svého montážníka pro dotované instalace vytápění nebo revize a kontroly kotlů.

WWW.TOPENARIDOTACE.CZ – co nabízíme:

  • Možnost získání osvědčení o absolvování profesní zkoušky ze všech typů OZE
  • Školení formou přípravného kurzu pro zkoušky z profesních kvalifikací
  • Školení ke kotlíkovým dotacím, resp. zelené úsporám
  • Služby energetických specialistů
  • Zařazení do centrální databáze s vyhledavačem www.topenaridotace.cz
  • Výrazné slevy na 3. a další zkoušky z jiných kvalifikací u jedné osoby
  • Slevy, vouchery a poukázky do topenářských firem a velkoobchodů na odběr zařízení
  • Spolupráce pro výrobce a dodavatele na produktová školení a kvalifikační zkoušky
  • Pro výrobce kotlů: zveřejnění seznamu topenářů pro kontroly a revize kotlů

Počátkem roku 2015 začala platit nová povinnost pro topenáře dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, která ve zkratce zavádí toto: Pokud jsem montážník jakýchkoliv energetických zdrojů, které využívají obnovitelnou energii, a montuji tato zařízení pořízená z veřejných prostředků nebo dotací, musím projít speciálními profesními zkouškami pro daný druh zdroje: pro kotle na biomasu, kamna na biomasu, tepelná čerpadla, fototermické a fotovoltaické systémy.

Česká peleta je jediná organizace v České republice, která má autorizace a zkušebny pro veškeré zkoušky týkající se montáže kotlů a ostatních zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie. Řada renomovaných firem zde provádí vlastní produktová školení a zpřístupňuje tak svým montážníkům zkoušky z profesních kvalifikací, bez kterých se dnes topenářské firmy neobejdou.

Centrální seznam topenářů a instalatérů s vyhledáváním

Na www.topenaridotace.cz lze jednoduše vyhledávat ve vašem okolí
Na www.topenaridotace.cz lze jednoduše vyhledávat ve vašem okolí
Výsledek hledání – topenář s kvalifikacemi a kontrolami kotlů
Výsledek hledání – topenář s kvalifikacemi a kontrolami kotlů
Kontroly kotlů – výsledek hledání revizních techniků ATMOS okolo Prahy
Kontroly kotlů – výsledek hledání revizních techniků ATMOS okolo Prahy

Jak vyhledat kvalifikovaného topenáře nebo instalatéra ve svém okolí?
Jak se přihlásit na zkoušky?
Kde získat informace o zkouškách?

Na tyto otázky dává odpovědi centrální seznam držitelů profesních kvalifikací na adrese www.topenaridotace.cz. Zde najdete jednoduchý vyhledávač montážníků pro dotované kotle, kamna, tepelná čerpadla nebo solární panely ve vašem okolí. Další funkcí je vyhledávání topenářů pro kontroly kotlů na pevná paliva – tato povinnost pro majitele kotlů platí od 1. ledna 2017.

Topenáři se zde mají možnost také na zkoušky z profesních kvalifikací přihlásit. Minimálně jednou do měsíce vyhlašujeme zkoušky pro každý typ energetických zdrojů.

Povinné zkoušky pro montážníky www.topenaridotace.cz
Povinné zkoušky pro montážníky www.topenaridotace.cz

Na webu lze také objednat službu energetické specialisty pro vypracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) nebo návrh mikro-energetických opatření pro kotlíkové dotace.

 

Průběh zkoušek z profesních kvalifikací

Osvědčení o získání profesní kvalifikace
Osvědčení o získání profesní kvalifikace

Každá profesní zkouška se skládá z praktické části, písemného testu a ústní zkoušky. Trvání kompletní zkoušky pro jednu profesní kvalifikaci je obvykle celodenní a trvá 6 až 8 hodin podle druhu profesní kvalifikace.

Ve zkušebně České pelety probíhají komplexní zkoušky z profesních kvalifikací na kotle na biomasu, teplovodní kamna na biomasu, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy. Uchazeč zde kromě vlastní zkoušky také projde školením a je seznámen s novinkami v oboru a s aktuálními podmínkami kotlíkových dotací nebo nové zelené úsporám. Toto školení je pro uchazeče dobrovolné, samotná Národní soustava kvalifikací tuto část nevyžaduje. Výstupem při úspěšném absolvování zkoušky je vydání státního osvědčení o absolvování zkoušky a řada přidaných bonusů.

Obecně se dá říci, že pokud má uchazeč dostatečnou praxi v oboru a není vyloženým nováčkem, má vysokou pravděpodobnost na úspěšné absolvování kompletní zkoušky. Příprava na zkoušku může spočívat např. v prostudování základních norem vztažených k příslušné kvalifikaci, seznámení se s nejčastějšími typy zapojení zdrojů do tepelné soustavy, vysvětlení standardních servisních úkonů a v orientaci v bezpečnostních prvcích z hlediska správného provozu tepelné soustavy.

Zkušebna pro všechny typy profesních kvalifikací
Zkušebna pro všechny typy profesních kvalifikací

Více informací a přihlášky na zkoušky: www.topenaridotace.cz


Česká peleta, z.s.p.o.
logo Česká peleta, z.s.p.o.

Národní asociace Klastr Česká peleta zastupuje na českém a slovenském trhu stovku firem. Jsou jimi výrobci a prodejci kotlů a kamen na dřevo a dřevní pelety, výrobci a distributoři pelet, briket, dřeva a štěpky. Je poskytovatelem mezinárodní certifikace ...