Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Novinka – pneumatická doprava pelet

Firma ATMOS uvedla na trh nový produkt - pneumatickou dopravu pelet ATMOS APS 250.

Pneumatická doprava pelet ATMOS APS 250
Pneumatická doprava pelet ATMOS APS 250

Pneumatická doprava pelet APS 250 je kompaktní zařízení sloužící k pohodlnému zásobování kotle peletami z velkého zásobníku umístěného mimo kotelnu. Zásobníku, který je vytvořen z volných skladovacích prostorů v domě nebo mimo vytápěný objekt. Jako zásobník se velmi často také používá textilní silo, které umožňí jednoduchou a rychlou instalaci.

Pneumatická doprava pelet se skládá z vyrovnávací nádrže o objemu 250 l, speciálního odlučovacího zásobníku se zabudovaným sacím ventilátorem a rotačního snímače hladiny pelet.

Vše je řízeno elektronickou regulací AC21 a AC19 s displejem pro zobrazování aktuálního stavu a činnosti.

Kompaktní pneumatická doprava pelet ATMOS APS 250 s vyrovnávacím zásobníkem je určena pro výkony kotlů od 5 do 80 kW.


Pneumatická doprava oboustranná

Speciální hadice pro propojení mezi sacím ventilátorem a zásobníkem (např. ATZ). Potřebná délka hadice je vždy dvojnásobkem vzdálenosti mezi velkým zásobníkem (např. ATZ) a pneumatickým podavačem.

Hadice je dodávána v délkách – 6,25 m, 12,5 m a 25 m. Cena je za jeden metr hadice.

 

Ukázka zásobníku s vícebodovým nasáváním pelet pneumatickou dopravou ATMOS APS 250

Kotelna se 2 sondami
Kotelna se 2 sondami
Kotelna se 2 sondami
Kotelna se 2 sondami

Popis:

Kotelna s pneumatickou dopravou pelet ATMOS APS 250 (vyrovnávací nádrž o objemu 250 l, speciální odlučovací zásobník se zabudovaným sacím ventilátorem a rotační snímač hladiny pelet) v kombinaci s vícebodovým nasáváním pelet z velkého zásobníku pelet (sila). Dvouokruhový rozdělovač umožňující přepínání mezi dvěma pneumatickými sondami umístěnými na dně velkého zásobníku pelet. Pneumatická doprava umožňuje automaticky doplňovat vyrovnávací zásobník o objemu 250 l v kotelně z velkého sila, které je umístěno uvnitř anebo mimo objekt.

Tento systém je určen pro pohodlné doplňování pelet o průměru 5 až 10 mm ze sila vzdáleného max. 15 m (délka potrubí 2× 15 m) a s převýšením max. 6 m.

Určeno pro výkony kotlů od 5 do 80 kW. Příkon pneumatické dopravy pelet je 1590 W. Zařízení neběží trvale, ale pouze v případě vyprázdnění vyrovnávacího zásobníku pelet u kotle.

Pneumatická doprava pelet ATMOS APS 250
Rozdělovač pneumatické dopravy – 2 okruhy
2× pneumatická sonda (H0511)

Kotelna s venkovním silem
Kotelna s venkovním silem
 

Příslušenství pro pneumatickou dopravu pelet

Pneumatická sonda

Pneumatická sonda

– je určena pro vícebodové nasávání pelet ze zásobníku s rovným (šikmým) dnem

 

Rozdělovač pneumatické dopravy – 2 okruhy

Rozdělovač pneumatické dopravy – 2 okruhy

– je určen pro pneumatickou dopravu pelet při použití dvou pneumatických sond (H0511) v zásobníku s rovným (šikmým) dnem. Slouží k přehození (změně) nasávacího místa v zásobníku.

Při větším počtu sond je možné rozdělovače řadit vedle sebe.

 

Rozdělovač pneumatické dopravy – 3 okruhy

Rozdělovač pneumatické dopravy – 3 okruhy

– je určen pro pneumatickou dopravu pelet při použití tří pneumatických sond v zásobníku s rovným (šikmým) dnem. Slouží k přehození (změně) nasávacího místa v zásobníku.

Při větším počtu sond je možné rozdělovače řadit vedle sebe.


ATMOS, JAROSLAV CANKAŘ a SYN
logo ATMOS, JAROSLAV CANKAŘ a SYN

Teplovodní zplynovací kotle na dřevo a uhlí, od výkonu 15 až 100 KW, automatické kotle na pelety. Kotle jsou oceněny známkou EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK. Akumulace tepla. Ekonomika provozu.