Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Slavnostní předvedení nové malé vodní elektrárny Velký Osek

Vodní elektrárna Velký Osek je jedinou elektrárnou této velikosti v ČR, která je postavena na spádu nižším než 2 m. Celkový instalovaný výkon 3 Kaplanových turbín je 900 kW a elektřina bude zásobovat cca 1 000 domácností a ročně se ušetří 4 870 tun emisí CO2.

Dne 6. listopadu 2012 se uskutečnilo za účasti více než 100 hostů z domova a ze zahraničí slavnostní předvedení nové malé vodní elektrárny Velký Osek.
Mezi účastníky tohoto slavnostního předvedení nechyběla celá řada osobností z místní a státní samosprávy, odborníci a partneři z oblasti energetiky a vodního hospodářství a celá řada dalších významných hostů. Tato slavnostní akce proběhla přímo v areálu MVE Velký Osek a její součástí byla individuální prohlídka této malé vodní elektrárny a prezentace generálního dodavatele, investora a především průběhu výstavby a specifikací tohoto díla.

Stavbyvedoucí této stavby Ing. Jaroslav Tlapa poutavě seznámil hosty s projektovou přípravou, samotnou výstavbou a technickými specifikacemi tohoto technicky zajímavého a náročného díla.
Ing. Tlapa zdůraznil především potřebu velmi důkladné přípravy projektové dokumentace vzhledem k předpokládaným podmínkám výstavby a vyzdvihl technickou zvláštnost, že se jedná o jedinou elektrárnu této velikosti v České republice, která je postavena na spádu nižším než 2 m.
Výrazným aspektem samotné výstavby byla minimalizace dopadů výstavby. „Během výstavby této malé vodní elektrárny jsme se snažili co nejvíce minimalizovat dopady výstavby na životní prostředí a život občanů v obcích, které byly dotčeny touto výstavbou,“ uvedl Ing. Tlapa.

Společnost HYDROPOL Project & Management a.s., která by organizátorem této akce, byla zodpovědná za přípravu projektové dokumentace, engineering a generální dodávku stavby „na klíč“. Samotná výstavba proběhla v letech 2011–2012. Projekt byl vybudován s podporou EU/MPO/OPPI, programu EKO-ENERGIE.

Elektrárna je umístěna v bezprostřední blízkosti stávajícího jezu a zdymadla Velký Osek na levém břehu řeky Labe v katastrálním území obce Pňov-Předhradí a využívá hydroenergetického potenciálu ve zdrži tohoto díla.
Celkový instalovaný výkon 3 Kaplanových turbín je 900 kW.
Významným ekologickým aspektem tohoto projektu je fakt, že elektřina z této malé vodní elektrárny bude zásobovat přibližně 1 000 domácností a ročně se ušetří 4 870 tun emisí CO2.
V rámci výstavby tohoto vodního díla byl také vybudován nový rybí přechod, který umožní migraci vodních živočichů okolo strojovny této malé vodní elektrárny.

Specifikace MVE Velký Osek
Generální dodavatelHYDROPOL Project & Management a.s.
Stavební částZakládání staveb
TurbogenerátorGlobal Hydro Energy
ElektroIngea s.r.o.
Harmonogram výstavby2011–2012
Spád1,9 m
Průtok51 m3/s
Turbíny3 × Kaplanova turbína
Instalovaný výkon900 kW
Předpokládaná průměrná roční výroba4 000 MWh
UmístěníMVE Velký Osek je umístěna v bezprostřední blízkosti stávajícího zdymadla Velký Osek na řece Labi
Katastrální územíPňov-Předhradí
Nadmořská výška188,59 m nad mořem
Říční kilometráž911,772 km
Technická zvláštnostJediná elektrárna této velikosti v České republice, která je postavena na spádu nižším než 2 m.
 
 
Reklama