Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Projekt Slnečná energia pre hendikepované deti v Srbsku

Solárny systém v Subotici slávnostne odovzdali do prevádzky

V srbskej Subotici v domove pre hendikepované deti 1. 10. 2011 slávnostne uviedli do trvalej prevádzky solárny systém na prípravu teplej vody, ktorý je súčasťou oficiálnej slovenskej pomoci zahraničiu Slovak Aid pre Balkán. Všetky tri solárne systémy majú spolu 148 slnečných kolektorov s plochou 296 m2. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Milan Novák.

Celkovo v rámci projektu „Slnečná energia pre hendikepované deti v Srbsku“ dodal najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov – firma THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom, slnečné kolektory pre tri detské domovy pre hendikepované deti v Subotici, Kragujevaci a Stamnici. Všetky tri solárne systémy majú spolu 148 slnečných kolektorov s plochou 296 m2 a vyžiadali si náklady 179 105 €.


„Montáž systémov bola dokončená v lete a odvtedy bežala skúšobná prevádzka. Všetky tri solárne systémy sú prostredníctvom internetového pripojenia riadiacich systémov prepojené priamo na Slovensko. Centrála THERMO|SOLARU v Žiari nad Hronom má všetky tieto zariadenia neustále pod kontrolou a aj po uvedení do trvalej prevádzky budú ešte celý rok monitorované a vyhodnocované. Projekt pomoci hendikepovaným deťom je darom Slovenskej republiky, má významné sociálne a ekonomické dopady a okrem toho aj významný prínos pre životné prostredie. Nainštalované slnečné kolektory ročne znížia emisie CO2 približne o 120 ton. Celkové náklady projektu Slnko pre hendikepované deti Srbska boli 179 105 €, z toho Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) prispela sumou 160 663 € a THERMO|SOLAR 18 442 €“, konštatoval M. Novák.

Dodal, že partnerom projektu zo srbskej strany je Ministerstvo práce a sociálnych vecí, čo dodalo celému projektu patričný punc. V réžii THERMO|SOLARU šlo už o tretiu realizáciu projektu v rámci oficiálnej slovenskej pomoci zahraničiu Slovak Aid pre Balkán, ale prvú práve pre hendikepované deti. Plánované ročné energetické zisky v detských domovoch sú: Subotica: 52 MWh/rok, Kragujevac: 20 MWh/rok, Stamnica: 92 MWh/rok.

Kragujevac
Kragujevac
Stamnica
Stamnica

THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom sa už zúčastnil na dvoch podobných projektoch v Srbsku aj v Čiernej Hore. Pred dvomi rokmi inštaloval dva zaujímavé solárne systémy na ohrev teplej vody v severosrbskom meste Zreňanin v provincii Vojvodina. Jeden z nich s počtom 200 kusov slnečných kolektorov TS 300 využíva Všeobecná nemocnica Zreňanin a druhý pozostávajúci zo 72 kusov týchto kolektorov je v prevádzke v stredoškolskom internáte. Obidva boli zrealizované v rámci programu Slovak AID – Slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci na jeseň 2009 s 20percentným finančným prispením THERMO|SOLARU Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom.

Subotica
Subotica

Koncom roku 2007 firma po ročnej skúšobnej prevádzke odovzdala do trvalej prevádzky solárny systém na prípravu OPV v Klinickom centre v meste Podgorica v Čiernej Hore. V rámci Slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci Slovak Aid tam pripravuje 81 kolektorov HELIOSTAR 300 v letnom období 12 až 15 tisíc litrov teplej vody denne, pre Detskú nemocnicu.

THERMO|SOLAR je najväčším výrobcom slnečných kolektorov v postkomunistickej Európe. Podľa štatistických hodnotení švajčiarskej banky Sarasin a nemeckého odborného časopisu Sonne Wind und Wärme patrí spoločnosť THERMO|SOLAR do prvej desiatky najväčších európskych výrobcov termických slnečných kolektorov. Ojedinelý je však rozsah výroby, pretože v jednom výrobnom závode v Žiari nad Hronom má firma nielen montáž slnečných kolektorov, ale aj výrobu selektívnych konverzných vrstiev, lisovňu kolektorových vaní a výrobu podporných konštrukcií na kolektory. Silnou stránkou spoločnosti je aj výskum a vývoj realizovaný vlastnými silami alebo v kooperácii so slovenskými univerzitami prípadne zahraničnými inštitúciami.