Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Slunce do kunratické školy II, vyhodnocení po roce

Přesně před rokem jsme informovali o dokončení fotovoltaické elektrárny na střeše Základní školy v Praze Kunraticích. Stavbu solární elektrárny provedla místní realizační firma SVP solar. Zajímalo nás, jak po roce FV elektrárna funguje a jakých dosahuje ekonomických a energetických výsledků.

Obr. Fotovoltaické panely na střeše
Obr. Stojany s fotovoltaickými panely
Obr. Rozvaděče

Stručně si ji připomeňme. Celkový výkon je 59 kWp. Na střeše je umístěno 256 modulů Schott poly 230 W a 5 invertorů Fronius IG Plus 120. Vyrobenou elektřinu škola využívá a přebytky prodává do sítě PRE. Nepochybujeme o tom, že celé zařízení je také nejlepším příkladem, jak funguje energie ze slunce i pro děti a jejich rodiče. Návštěvníci mohou také ve vstupní aule vidět momentální výkon elektrárny.

Umístění modulů na střeše

Celá solární elektrárna se nachází na střechách nových objektů základní školy. Jedná se o ploché nebo mírně šikmé střechy se sklonem do 5°. Aby se nepoškodila nová fóliová hydroizolace střech, bylo nutné pro umístění fotovoltaických panelů použít nekotvené konstrukce. Byl zvolen konstrukční systém s:box společnosti RW energy GmbH. Jedná se o stojany z pozinkovaného plechu, následně zatížené betonovými bloky. Použitý typ konstrukcí zajišťuje současně stabilitu proti větru, optimální náklon a také přirozené ochlazování zadní strany panelů, což je důležité pro jejich vysoký výkon.

Elektrické zapojení solárních panelů a střídačů

Rozmístění solárních panelů na střechách je provedeno tak, že každá střecha tvoří samostatný systém. Na jižním pavilonu je umístěno celkem 100 fotovoltaických panelů, které jsou připojeny do dvou střídačů. Severní pavilon je pokryt 104 kusy panelů a náleží k němu také dva střídače. Zbylých 52 panelů s jedním střídačem je umístěno na ploché střeše auly. Solární moduly jsou sdružovány do sérií (tzv. stringů) s počtem 10, resp. 13 kusů. Mezi krajními moduly každého stringu a střídačem jsou speciální jednožilové solární kabely, odolné proti povětrnostním vlivům. Na stejnosměrné i střídavé straně jsou u měničů osazeny přepěťové ochrany, zajišťující jejich bezpečnost. Kabely se střídavým napětím jsou následně vedeny v ochranných žlabech po střeše až k požárně utěsněnému prostupu do technické místnosti, kde je umístěn hlavní rozvaděč.

 

Měření vyrobené energie

Graf: Spotřeba elektřiny NT škola
Spotřeba elektřiny NT škola

V rozvaděči je umístěn třífázový elektroměr pro měření vyrobené energie. Na základě tohoto měření jsou uplatňovány tzv. „zelené bonusy“. Vyrobená elektřina je dodávána přímo do vnitřní rozvodné sítě objektu, kde je ihned spotřebovávána. Pouze v okamžiku, kdy je výroba vyšší než spotřeba školy, „přetéká“ vyrobená elektřina do distribuční sítě a je spotřebována v některém ze sousedních objektů. Celková bilance energie spotřebované a naopak dodané do sítě je zaznamenávána čtyřkvadrantovým elektroměrem, který je umístěn místo původního měření.

 

Online monitoring

Obr. Online monitoring

V každém okamžiku je funkce celého systému sledována pomocí monitorovacího zařízení Solarmonitor. Jedná se o český výrobek, který svými funkcemi a příjemným uživatelským prostředím předčí jiná značková zařízení. Systém umí nejen sledovat a zaznamenávat výrobu elektrické energie, ale umí též hlásit případné poruchy např. zasíláním sms zpráv či jiných hlášení. Samozřejmostí je dostupnost přes internet z kteréhokoliv počítače.

Na veřejně přístupné chodbě školy umístila realizační firma LCD obrazovku, na které jsou online zobrazovány okamžité hodnoty výkonu jednotlivých střídačů, vyrobená energie za den, intenzita slunečního záření, teplota panelů a další hodnoty.

Fotovoltaika na škole vyrábí více, než se čekalo

Fotovoltaická elektrárna na střeše základní školy v Praze-Kunraticích vyrobila za 9 měsíců roku 2011 více elektrické energie, než bylo plánováno za celý rok. Při vzpomínce na deštivé letní měsíce se to zdá skoro nemožné, ale je to tak. Monitorovací systém elektrárny nadprůměrné sluneční zisky jasně ukazuje – výsledky si může každý prohlédnout na webové stránce www.svp-solar.cz/fotovoltaika/monitoring-fve.

Pokud tento trend vydrží, tak celková výroba za rok 2011 bude okolo 65 000 kWh, z čehož škola navíc většinu sama spotřebuje. Roční úspora školy díky solárnímu systému bude tedy více než 800 000 Kč. (Zelený bonus = 11,40 Kč/kWh)

Graf: Výroba elektřiny v r. 2011
Výroba elektřiny v r. 2011

Co se týká technického stavu instalace na střechách školy, nebyly shledány žádné poruchy ani opotřebení vlivem provozu či povětrnostních podmínek.

Přesto, že se stát nyní chová k fotovoltaice více než macešsky, tato technologie má svou významnou budoucnost. Jak uvádíme na jiném místě tohoto vydání, nová evropská směrnice EPBD 2010/31 o hospodaření energií v budovách stanovuje uplatnění vyšších energetických standardů a splnění environmentálních požadavků, které mají být postupně realizovány pro nové obytné a veřejné budovy v rámci energetických opatření v jednotlivých členských zemích EU do roku 2020.

Nové solární technologie se blíží tzv. grid parity, což znamená, že efektivita vyrobené energie bude stejná nebo dokonce vyšší než ze stabilních zdrojů včetně jádra.

V sousedních zemích bychom takových staveb našli už stovky. Kunratická škola je zářnou a příkladnou výjimkou, a protože zmíněnou směrnici naše příslušné ministerstvo teprve studuje, uplyne hodně vody, než se technologie obnovitelných zdrojů stanou samozřejmostí.

 
 
Reklama