Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

JUNKERS Tipy pro topenáře (X) - Příprava teplé vody se solární podporou

Příprava teplé vody se solární podporou má požadavky na místa připojení zásobníku, stratifikační zásobník, cirkulaci, pitnou vodu.

6.1 Solární stratifikační zásobník

Všeobecně

Stejně jako všechny solární zásobníky Junkers je i stratifikační zásobník o obsahu 210 l jednotky ZBS 22/210 S-3 MA vybaven dvěma výměníky tepla. Spodní výměník tepla vestavěný do zásobníku je určen pro připojení na solární zařízení a je vyroben z oceli. Výměníky tepla a nádrže zásobníku jsou na straně pitné vody chráněny smaltovou vrstvou. Potrubí pitné vody je kompletně vyrobené z nerezové oceli.

Pokud by energie získaná ze solárních kolektorů někdy nepostačovala, je možnost dohřát teplou vodu prostřednictvím druhého otopného registru (deskový výměník tepla) namontovaného na zásobníku pomocí topného zařízení. Druhý otopný registr slouží pouze k dohřátí teplé vody.

Ze stratifikačního zásobníku je solárně předehřátá pitná voda odebírána nabíjecím čerpadlem stratifikačního zásobníku. Předehřátá pitná voda je vedena deskovým výměníkem tepla a na principu protisměrného proudění dohřívána otopnou vodou na nastavenou teplotu. Teplá voda je ve stratifikačním zásobníku ukládána shora dolů do vrstev. Dojde-li k dosažení nastavené teploty zásobníku, čidlo teploty zásobníku přednost teplé vody opět vypne.

Přípojka do solární části

V zájmu co nejplynulejšího a nejrovnoměrnějšího nabíjení zásobníku je u solárního výměníku tepla připojení vstupu otopné vody nahoře a zpátečky dole. Tím solární část podpoří výměník tepla jednorázového ohřevu při plynulém vrstvení tepla v zásobníku.

Omezení průtoku

Pro co nejlepší využití kapacity zásobníku doporučujeme přiškrtit přítok studené vody do zásobníku na následující průtok: ZBS 22/210 S-3 MA = 12 l/min.

Trvalý výkon teplé vody

Trvalé výkony uvedené v technických údajích se vztahují k výstupní teplotě vytápění 75 °C, výtokové teplotě 45 °C a vstupní teplotě studené vody 10 °C při maximálním nabíjecím výkonu (výkon zdroje tepla nejméně tak vysoký jako výkon výhřevné plochy zásobníku).

Snížení udaného množství oběhové otopné vody popř. nabíjecího výkonu nebo teploty na výstupu má za následek snížení trvalého výkonu i výkonového ukazatele (NL).

Cirkulační potrubí

Solární stratifikační zásobník je opatřen vlastním připojením cirkulačního okruhu. Protože však cirkulace ruší rozvrstvení teplot v zásobníku, nelze ji v souvislosti se solárními zásobníky doporučit.

Cirkulace je povolena s ohledem na ztráty ochlazováním jen jedním časově a/nebo dle teploty řízeným cirkulačním čerpadlem. Často postačuje jedno 10- nebo 20minutové zapnutí cirkulačního čerpadla krátce před vstáváním. Během zbytku dne zůstává obsah potrubí častým čerpáním teplé vody dostatečně teplý.

Je nutné instalovat vhodný zpětný ventil. Nastaví-li se teplota zásobníku na solárním regulátoru na více než 60 °C, je nutné vzhledem k nebezpečí opaření namontovat do potrubí teplé vody termostatický směšovač TWM.

V sadě příslušenství pro optimalizaci solárního zisku č. 1336 jsou obsaženy jak směšovač pitné vody, tak i komponenty pro cirkulaci (tři zamezovače zpětného proudění, tři T-kusy a dvě hadice) (cirkulační čerpadlo je na straně stavby).

TWM je třeba nastavit max. na 60 °C.

Technické údaje

Zařízení CerapurModul-Solar je předmontovaná kompaktní kondenzační jednotka připravená k připojení, skládající se z:

  • kondenzačního přístroje
  • bivalentního zásobníku teplé vody se stratifikační technologií
  • membránové expanzní nádoby o obsahu 12 l (vytápění)
  • membránové expanzní nádoby o obsahu 18 l (solární část)
  Jednotka ZBS 22/210 S-3 MA
Užitný objem I 204
Solární podíl I 154
Přenosový výkon při oběhu 1300 l/h, tV = 90 °C, tSp = 45 °C kW  
Tlaková ztráta výměníku tepla při průtoku
- 0,5 m3/h
- 1,0 m3/h
- 1,5 m3/h
mbar 9
37
83
Teplota výstupní vody °C 40 - 70
Maximální průtok l/min 12
Specifický průtok podle normy EN 625 l/min 25,4
Pohotovostní spotřeba energie (24 h) podle DIN 4753 část 81) kWh/d 2,22
Maximální provozní tlak bar 10
Maximální. trvalý výkon při:
- tV = 75 °C a tSp = 45 °C
podle DIN 4708
- tV = 75 °C a tSp = 60 °C
l/h 686
475
Min. doba ohřevu tK = 10 °C na tSp = 60 °C s tV = 75 °C Min. 16
Výkonový ukazatel2) NL podle DIN 4708 ¨při tV = 75 °C
(maximální nabíjecí výkon zásobníku)
- 2,4
Celková hmotnost (bez obalu) kg 166

Tab. 20
1) Normovaná srovnávací hodnota, ztráty v rozvodu mimo stratifikační zásobník nejsou zohledněny.
2) Výkonový ukazatel NL udává počet plně zásobovaných bytů s 3,5 osobami, jednou normální koupací vanou a dvěma dalšími odběrnými místy. NL byl vypočten podle DIN 4708 při tSp = 60 °C, tZ = 45 °C , tK = 10 °C a při maximálně přenositelném výkonu.

tV = náběhová teplota topné vody
tSp = teplota zásobníku
tK = vstupní teplota studené vody

Požadavky na pitnou vodu

Při celkové tvrdosti pitné vody od 15 °dH do 20 °dH doporučujeme omezit teplotu zásobníku na solárním regulátoru max. na 55 °C. Alternativně lze použít i zařízení na úpravu vody.

V důsledku přívodu solárního tepla mohou tepoty v zásobníku stoupnout výrazně nad 60 °C. Má-li přiváděná voda vyšší obsah vápníku, budou v zásobníku přítomné vápenné usazeniny.

Abyste se vyhnuli nutnosti časté údržby u směšovače pitné vody, doporučujeme od tvrdosti vody 20 °dH provozovat jednotku CerapurModul-Solar bez sady pro optimalizaci solárního zisku.


PROJEKČNÍ PODKLADY JUNKERS
Plynová stacionární kondenzační jednotka CerapurModul (4,2 MB)