opravné prostředky ze zákona 406, když nelze povinnosti splnit
principy referenčních hodnot
kombinace zdrojů a systémů, regulace a monitoring
argumentace pro opatření
registrace
Energetická náročnost budov od 2022
prezenčně středa 1.12.2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Solární systémy Reflex - Špičková kvalita za rozumné peníze

Firma Reflex CZ si za dobu svého působení na českém trhu vybudovala pověst dodavatele spolehlivých expanzních a odplyňovacích systémů, nepřímotopných ohřívačů teplé vody, akumulačních zásobníků, deskových výměníků tepla a samozřejmě i solárních systémů.

Vždy jsou na prvním místě požadavky zákazníka a vhodné technické řešení kompletních systémů, nikoliv jen prodej jednotlivých dílů. Úspěch tohoto způsobu prodeje dokazuje i to, že výrobky značky Reflex jsou k dostání ve většině odborných velkoobchodů po celé republice.

V oblasti solární techniky došlo v loňském roce k velkým změnám výrobního programu, kdy byly obměněny všechny základní komponenty solárního systému. Namísto starých kolektorů FSC 24 a RSK 25 jsou nyní dodávány kolektory RSK II 25, které inovativním způsobem řeší neduhy obvykle nabízených deskových solárních kolektorů.

Pomocí technologie zploštělých trubek a zmenšením rozteče mezi trubkami byl výrazně zlepšen přestup tepla z absorbéru do teplonosné látky a tím zvýšena účinnost kolektoru. Parametry kolektorů RSK II dosahují špičkových hodnot, kolektory se tak řadí k nejlepším výrobkům na trhu. V této kategorii obzvláště vynikne jejich nízká cena.


Obr.: Reflex RSK II

Původní hydraulické zapojení ve tvaru U bylo z důvodu zmenšení tlakové ztráty nahrazeno zapojením ve tvaru 2H doplněním sběrače a rozdělovače ve spodní části kolektoru. Plocha kolektoru se mírně zvětšila na 2,5 m2. Pro menší aplikace a pro využití i omezených míst na střeše byl doplněn do nabídky kolektor RSK II 21, který je až na plochu 2,1 m2 zcela totožný s větším typem RSK II 25.


Obr.: Technologie zploštělých trubek

Veškeré připojení a propojení kolektorů je provedeno přes svěrné šroubení bez dalších těsnění, což zaručuje těsnost spoje i po letech provozu.


Obr.: Účinnost kolektorů RSK II v závislosti na rozdílu teplot absorbéru a vzduchu

Další skupinu tvoří kolektory s vakuovými průtočnými trubicemi, mezi které patří nový typ Reflex RVT II 21. Absorbér uvnitř trubice je tvořen měděným plechem se selektivním povrchem TiNOX. Plech je přivařen na koaxiální měděné trubky, kterými proudí teplonosná látka. V podstatě se jedná o deskový kolektor umístěný ve vakuu, který dosahuje vysokých účinností (optická účinnost 83,6 %) i při horších klimatických podmínkách.


Obr.: Reflex RVT II

Pro návrhy solárních systémů je na internetových stránkách www.reflexcz.cz ke stažení návrhový simulační program Reflex Solar 2.01. Program je se svým jednoduchým ovládáním určen pro projektanty, montážní firmy i pro konečné uživatele, ovšem přesností a detailností výpočtů se plně vyrovná placeným simulačním softwarům.


Obr.: Program Reflex Solar

Výstupem z programu je nejen potřebný počet kolektorů pro dané místo a orientaci střechy, ale i podrobná energetická bilance solárního systému pro jednotlivé spotřebiče. Ta vychází z dlouhodobých meteorologických dat pro daná místa v České republice. Množství získané energie se samozřejmě může z roku na rok měnit, ovšem několikaletý průměr odpovídá výstupům simulačního programu. Výsledky je možné uložit v textové a grafické podobě ve formátu .pdf a dále použít pro investora nebo jako přílohu k technické zprávě. Pro projektanty jsou k dispozici přesné údaje o průtoku a tlakových ztrátách zvoleného systému.

Pro zjednodušení specifikace materiálu jsou připraveny solární pakety za velice výhodné ceny - např. dva kolektory RSK II 21, zásobník TV 200 litrů včetně veškerých hlavních komponent za 50.000,- Kč bez DPH. Při započtení dotace z programu Zelená úsporám ve výši 55.000,- Kč tak zákazník zaplatí navíc pouze potrubí, armatury a montáž. Nejběžnější paket vhodný pro čtyřčlennou rodinu se dvěma většími kolektory RSK II 25 a 300-litrovým bivalentním zásobníkem potom vyjde na 59.000,- Kč bez DPH.


Obr.: Solární pakety Reflex

Pro bližší informace, konzultace a návrhy solárních systémů kontaktujte firmu Reflex CZ na telefonním čísle 800 733 539 (800 REFLEX), nebo e-mailem reflex@reflexcz.cz.


REFLEX CZ, s. r. o.
logo REFLEX CZ, s. r. o.

Značka Reflex je v mnoha zemích světa známá svými zařízeními na udržování tlaku v topných soustavách a systémech pitné a užitkové vody. Expanzní nádoby a systémy - vše od malých soustav v rodinných domcích až po velké soustavy zásobování teplem. Doplňovací ...