Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dlouhodobá solární akumulace s tepelným čerpadlem země-voda

Výstavba dlouhodobé akumulace solární energie a zapojení této akumulace do stávajícího objektu, který nesplňuje nízkoenergetický nebo pasivní standard a dále nesplňuje ani podmínku nízkoteplotní otopné soustavy. Objekt byl již před realizací dlouhodobé akumulace vytápěn tepelným čerpadlem typu země-voda s horizontálním kolektorem.

Výchozí parametry stávajícího otopného systému objektu

 • Doplnění stávajícího topného systému
 • Tepelné ztráty objektu 13 kW - vyšší než pro objekty pro které je sezónní akumulace doporučována
 • Teplotní spád otopného systému 55/45°C - vyšší než je pro sezónní akumulaci doporučováno
 • Sezónní akumulační nádrž s objemem max. 30 m3

Návrh systému s dlouhodobou solární akumulací

 • Využití solární energie pro zvýšení teploty primárního okruhu stávajícího tepelného čerpadla
  • zvýšení topného faktoru TC
  • omezení vlivu vyššího teplotního spádu otopného systému
  • možnost provozu solárního systému se zisky i při velmi nízkých teplotách solárních kolektorů - tedy s velmi vysokou účinností solárního systému
 • Přímé zapojení solárního systému do otopné soustavy

Změny oproti typickému návrhu

 • Solární systém je přímo zapojen do přípravy TV a přitápění objektu
 • Dlouhodobá akumulace je využita pouze pro ohřev primárního okruhu TC
  • Využití tepelné energie z dlouhodobé akumulace až do teplot cca 5°C
 • Solární systém je přímo zapojen do primárního okruhu TC
  • Možnost ziskového provozu solární systému i při teplotách solárních kolektorů pod 10°C

Potenciál využití kombinovaného systému

 • Ukazuje na široké možnosti využití dlouhodobé akumulace i pro stávající topné systémy s tepelným čerpadlem země-voda
 • Snížení závislosti objemu akumulace na teplotním spádu otopné soustav
 • Nevhodné pro nízkoenergetické až pasivní objekty kvůli nutnosti technologie TC
 • Z dat získaných měřením bude možné posoudit, zda je výhodnější vrt s přímou solární akumulací, či kolektor s nepřímou solární akumulací

REGULUS spol. s r.o.
logo REGULUS spol. s r.o.

Regulus byl založen roku 1992 v Praze a od té doby se podařilo vybudovat stabilní ryze českou firmu, která dnes celkem zaměstnává, i ve svých dceřiných společnostech, téměř 140 kvalifikovaných pracovníků. Jedná se o dynamicky se rozvíjející firmu ...