Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jaromír Sum: Vakuové kolektory jsou výrazně výhodnější i pro ohřev TUV

Rozhovor s Jaromírem Sumem, jehož jméno určitě znají všichni, kdo se v Československu zajímali o využití sluneční energie. Kroměřížský patriot neztratil nic ze své vitality ani ve své sedmdesátce. Tu oslaví 4. dubna a celý kolektiv portálu TZB-info mu k jubileu srdečně blahopřeje.

TZB-info: Kdy jste se poprvé dostal ke sluneční energii?

Jaromír Sum: Bylo to v době naftové krize v 70. letech. Bylo to velice zajímavé, protože v nějakém novinovém časopise jsem viděl malý článek "I Slunce dokáže topit". V té době to byla jakási motivace k tomu, že jsem o tom začal přemýšlet. Bylo to tedy v letech 1973-74. V roce 1975 jsme na toto téma svolali do Kroměříže takovou první konferenci, kde se sešla řada významných lidí. Vzpomínám např. na Dr. Vlacha, nebo tehdy mladého inženýra Milana Ogouna - všichni přiletěli letadlem na letiště do Holešova. Trvalo to skoro týden, bylo nás asi padesát a bylo to takové první setkání zájemců o alternativní zdroj. Ještě dnes si vzpomínám, jaká tam byla skvělá atmosféra. Ta začala již na letišti. Měli jsme tehdy s kolegou takový skvělý nápad. Vzali jsme na letiště láhev slivovice a jak z letadla vysedali tehdejší odborné kapacity, dostal každý skleničku slivovice. Ta dokázala ihned smazat bariéry a navodit přátelskou atmosféru. Tam je tedy datum, kdy jsem se poprvé dotkl sluneční energie.

TZB-info: Máte v této oblasti nějaký životní vzor?

Jaromír Sum: Pana Milana Ogouna - je to nejenom, že umí a ví, ale je to také vzor skromnosti, pokornosti. Celých třicet roků, co se známe a i když jsem již v té době měl firmu, mi nikdy neřekl o nějakou odměnu. V této době je to vůbec nemyslitelné, setkat se s člověkem, který v první řadě nemyslí na peníze.

TZB-info: Založil jste firmu EKOSOLARIS, která byla prvním průkopníkem využití solární energie v ČR. Jak se dnes díváte na toto svoje dítě, které se už osamostatnilo?

Jaromír Sum: Já jsem dozrál do věku, kdy už mě nehoní velký byznys a nehoní mě někdo - konkurent velký či malý - ale považuji tuto firmu za zasazený strom. Já to beru jako jeden z prvních stromů, ale těch stromů předtím bylo trochu víc. Vlastně to Slunce začalo v Okresním podniku služeb v těch 70. letech. Pak jsem ale začal být politicky málo spolehlivý, tak jsem musel odejít a začal jsem to sluníčko dělat v JZD. Při první příležitosti, již v roce 1988, jsem začal uvažovat o osamostatnění a pak v roce 1990 byla založena firma EKOSOLARIS - bez koruny, jenom srdce na dlani.

TZB-info: Když byste měl stručně zhodnotit vývoj využívání solární energie. Co považujete v této oblasti za nejperspektivnější pro příštích deset let?

Jaromír Sum: Myslím si, že pro příštích deset let bude zajímavý nástup fotovoltaiky. Řekl to i doc. Karel Brož při včerejším milém setkání "staré gardy" tady na Pragothermu. Já ale předpovídám i obrovský rozvoj fototermické přeměny. Už to, že účinnost je daleko vyšší než fotovoltaiky a využití této technologie je obrovsky široké. Jednotlivé komponenty musí jít ve vývoji a v technologii podstatně dál. Pokud nebudou mít firmy další vývoj a nebudou chtít jenom peníze na svou práci, pak se neuplatní. Zde ale nesmí být omezení jenom na střešní kolektory, ale rozšířit nabídku i na fasádní kolektory. Zde má architekt podstatně širší možnosti zapracování do celkového řešení domu. Nesmí to být ale předražené, musí to mít odpovídající technické parametry, životnost atd.

TZB-info: Vy nyní působíte u kroměřížské firmy VERMOS, která vyvinula komplexní program CESTA SLUNCE (VIA SOLIS). Můžete stručně popsat, co je základní myšlenkou tohoto programu?

Jaromír Sum: Já u firmy VERMOS nepůsobím jako zaměstnanec, za rok a půl práce u této firmy jsem nevzal žádnou odměnu, taky proto, že mám z čeho žít, jinak bych to nemohl udělat. Celý ten program ve spolupráci s Ing. Vlkem, který mne oslovil při zakládání firmy, sleduje velké rozšíření solárních systémů zvláště pro rodinné domy. Důraz je kladen na ohřev vody - v programu jsou vytvořeny modelové řady, kterých je pro ohřev vody asi deset vhodných a další jsou pro přitápění. Samostatnou kapitolou v tomto programu Cesta Slunce je výchova a výuka ve školách. Pro to je sestaven velice zajímavý výukový systém, který je fototermální, ale veškerá elektřina pro oběhové čerpadlo a regulaci je vyráběna z fotovoltaických článků. Výsledky měření z tohoto systému jsou uváděny do počítačů v celé škole.

TZB-info: K tomu bych měl doplňkový technický dotaz. Počítáte s tím, že to může být doplněk stávajícího ohřevu, nebo je to nový projekt zařízení na ohřev teplé užitkové vody?

Jaromír Sum: Je možné tento systém předřadit stávajícímu ohřevu vody v přijatelné cenové hladině. Nový systém s vakuovými kolektory by neměl stát více než 65 tisíc korun včetně montáže.

TZB-info: Jaký druh kolektorů tam je a jsou to všechno české výrobky?

Jaromír Sum: Např. sytém D160 vhodný pro 3-4 člennou rodinu má tři kusy vakuovaných slunečních kolektorů VIA SOLIS VK 6, kompaktní akumulační zásobník 160 l s průtokovým ohřívačem TUV. Součástí celého systému jsou všechny další úchytné konstrukce, spojovací materiál, nemrznoucí topné médium. Všechno to jsou české výrobky, certifikované, dlouhodobě testované a hodnocené.
Důležitá je také spolupráce s kooperujícími firmami, organizace práce a uplatnění novosti technického řešení. To vše je podkladem, že kompletní zařízení všech velikostních typů má nízkou cenu, provozní spolehlivost, dlouhodobou životnost a energetickou úsporu až 80% celoročního optimálního provozu. Tímto řešením pak samotná výroba firmy VERMOS - Ing. Vlk nepotřebuje mimořádné kapacity pro velký výkon např. 500-1000 kompletních systémů za rok, nebo 2500-4000 ks kolektorů VIA SOLIS.

TZB-info: Jaký je rozdíl umístění vakuového kolektoru na střeše oproti umístění na fasádě?

Jaromír Sum: Vakuový trubicový sluneční kolektor VIA SOLIS VK 6 je možné velmi dobře umístit na fasádu, balkony nebo lodžie s orientací na jih nebo s mírným odklonem na jihozápad, jihovýchod. Není vždy podmínkou dodržet sklon jako u plochých kapalinových kolektorů. Proti optimálnímu sklonu je dle měření nižší energetický zisk zanedbatelný z celoročního provozu max. do 10%. V současné době pokračuje marketing na celém území ČR, který dokladuje mimořádnou vhodnost a uplatnění celého programu CESTA SLUNCE.

Ing. Milan Bechyně, TZB-info: Děkuji Vám za rozhovor.

 
 
Reklama