Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Veletrh úspor energií SOLAR PRAHA 2016 a Fórum Energetická soběstačnost pro domácnosti

Ve dnech 21. až 23. ledna 2016 se bude konat již 12. ročník veletrhu obnovitelných zdrojů a úspor energií SOLAR PRAHA. Akce proběhne v PVA EXPO PRAHA v Letňanech v souběhu s největším středoevropským veletrhem pro stavbu a renovace střech STŘECHY PRAHA a veletrhem ŘEMESLO PRAHA.

Veletrh SOLAR PRAHA zahrnuje veškeré alternativní zdroje energie, z nichž je jako možnost ekologicky šetrné výroby elektřiny zastoupena nejvíce fotovoltaika a solární termika. Kromě odborníků cílí na návštěvníky z řad široké veřejnosti, vlastníky a provozovatele veřejných budov, zástupce SVJ a bytových družstev, správce objektů, majitele rodinných domů i zástupce měst a obcí.

SOLAR PRAHA nabízí velkou příležitost efektivně oslovit budoucí zákazníky a nabídnout jim možnost výroby levné energie ze Slunce prostřednictvím malých elektráren na střechách, i z dalších obnovitelných zdrojů.

Doprovodný program

Pestrý program konferencí, seminářů a přednášek se bude věnovat novele Energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích, zkušenostem z programu Nová zelená úsporám, navrhováním a realizacím zateplení staveb, opatřením na snížení administrativní i finanční zátěže pro malé solární výrobce a rozvoji střešních fotovoltaických elektráren.

Fórum Energetická soběstačnost pro domácnosti

Fórum, které připravil odborný partner veletrhu portál Solárnínovinky.cz, je určeno pro budoucí zájemce o výrobu solární elektřiny. Fórum se bude věnovat střešní fotovoltaice, akumulaci energie a dalším aktuálním tématům jako jsou:

  • nová legislativa v oblasti připojování a provozování malých zdrojů do distribuční sítě
  • jak získat dotace na FVE, akumulátory a elektromobily
  • výhody hybridní fotovoltaiky
  • optimalizace spotřeby vyrobené elektřiny z FVE
  • systémy skladování energie z OZE
  • praktická řešení pro energetickou soběstačnost

Na Fóru vystoupí přední odborníci s dlouholetými zkušenostmi s projektováním, výstavbou, servisem a provozováním fotovoltaických elektráren.
Bezplatná poradenská centra

Po celou dobu veletrhu bude k dispozici bezplatné poradenské Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energií, které organizačně zajišťuje EkoWATT, přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí. Odborníci ve Stavebním poradenském centru, jehož chod bude zajišťovat organizace ČKAIT a ČVUT v Praze, poskytnou informace pro všechny oblasti výstavby. K dispozici bude i Centrum fasád a poradna České fotovoltaické asociace.

Více na www.strechy-praha.cz
Střechy Praha s.r.o.
logo Střechy Praha s.r.o.

Pořadatel veletrhu Střechy Praha - střešní krytiny, izolace, střešní okna, doplňky, řemeslo a služby pro stavbu a renovaci střech. V souběhu veletrh Solar Praha (obnovitelné zdroje a úspory energií), veletrh Řemeslo Praha, projekt Purpo Praha ...