Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

THERMO/SOLAR radí: Bez vybratého zhotoviteľa a zariadenia OZE to neskúšajte

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vypísala 5. kolo vydávania poukážok na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v domácnostiach.

Bude trvať od utorka 29. novembra 2016 do 6. decembra 2016, pokiaľ ho SIEA neukončí skôr. Predčasné ukončenie je možné, ak doručené žiadosti o vydanie poukážok prekročia výšku alokovaných finančných prostriedkov určených pre 5. kolo o viac ako 50 %. Na podporu inštalácie malých zariadení na výrobu tepla z OZE sú v tomto kole určené 4 milióny eur a kolo je určené iba pre územie menej rozvinutých regiónov, čiže netýka sa Bratislavského kraja. Platnosť poukážok je 4 mesiace od vystavenia.

Riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov THERMO|SOLARU Žiar, s. r. o., Alfréd Gottas radí: ,,Doterajšie skúsenosti z posledných kôl ukazujú, že aj piate kolo bude pravdepodobne trvať iba niekoľko minút. Preto odporúčame záujemcom o využitie slnečných kolektorov na prípravu teplej vody, aby sa pripravili v predstihu. Musia mať k dispozícii dobrý počítač a kvalitné pripojenie na sieť, aby keď kolo začne o 12.00 hod., sa mohli hneď registrovať. Radšej to však ani neskúšajte bez predchádzajúceho kontaktu s vybraným zhotoviteľom, pretože ten nemusí mať voľné kapacity v čase, keď si vy naplánujete inštaláciu zariadenia. Ušetríte si tak čas a nervy a vyhnete sa aj riziku prepadnutia vydaných poukážok, ich nevyužitiu alebo inštalovaniu na poslednú chvíľu. Je lákavé mať teplú vodu ešte počas tejto zimy, ale aj počasie môže skomplikovať inštaláciu kolektorov.

Pre správne vyplnenie poukážky a jej potvrdenie zákazníkom je potrebné:
  1. mať ponuku vypracovanú spoľahlivým zhotoviteľom (na základe obhliadky od neho - napr. počet kolektorov a pod.)
  2. mať, alebo stiahnuť si z www.katasterportal.sk LV k domu
  3. mať vlastnú, alebo prístupnú e-mailovú adresu
  4. vedieť, že kolo odštartovalo
  5. mať v správnej chvíli prístup k internetu na vypísanie žiadosti o poukážku
  6. nezabudnúť čo najskôr potvrdiť záujem o poukážku (odpovedať na doručený mail)

Ďalšie informácie sú na www.thermosolar.sk , alebo na tel.: +421-45-601 6080

THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
logo THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.

Jeden z největších světových výrobců vysokovýkonných selektivních slunečních kolektorů a příslušenství na solární zařízení. Kolektory THERMO/SOLAR mají certifikaty kvality Solar Keymark. Naše firma má „osobu oprávněnou provádět instalaci vybraných ...

 
 
Reklama