Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Ochrana solárního systému před stagnací

Ke stagnaci obvykle dochází, je-li kolektor předimenzovaný nebo při delších obdobích, kdy není požadován žádný odběr tepla.

Stagnace – při dopadajícím slunečním záření na kolektor, kdy se teplo z kolektoru neodvádí (není potřeba tepla apod.), se absorbér zahřívá na velmi vysoké teploty (tzv. stagnační teploty).

Stagnační teplota – je ustálená teplota kolektoru přijímacího slunečního záření bez odvodu tepla.

Systém je třeba navrhnout tak, aby byl výskyt stagnace co nejvíce minimalizován.

Ochrana solárního systému před stagnací a jejími důsledky:
  • správné dimenzování solárního systému
  • správná volba typu slunečního kolektoru
  • správné dimenzování předřadné chladící a expanzní nádrže
  • volba teplonosné látky
  • regulátory s možností zpětného vychlazení zásobníku (u plochých kolektorů)
  • využití omezovače teploty u tepelných trubic kolektorů Thermomax HP a Varisol HP

Stagnační teploty jsou uvedeny v technických údajích u jednotlivých typů kolektorů.

PROJEKČNÍ PODKLADY BRILON 2014


Brilon a.s.
logo Brilon a.s.

Společnost Brilon nabízí špičkovou techniku pro vytápění a ohřev teplé vody pro český a slovenský trh. Přehled sortimentu: tepelná čerpadla, kondenzační kotle pro rodinné a bytové domy, zásobníky TV, plastové systémy odvodů spalin, ventilační systémy ...

 
 
Reklama