Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Wilopark: Vodíková strategie jako součást cesty k udržitelnosti

Wilopark, sídlo nadnárodní technologické skupiny Wilo je futuristickým průmyslovým komplexem a jedním z největších výrobních areálů v Severním Porýní-Vestfálsku i celém Německu. Wilo si zde vytvořilo základnu pro efektivnější výrobu, optimalizovaný tok materiálu a inteligentní logistiku. Park naplňuje koncept průmyslu 4.0, navíc vše v souladu s udržitelností a šetrností k okolnímu prostředí.

Není vodík jako vodík
Není vodík jako vodík

Všechny budovy, které se v areálu nachází, jsou projektovány ve standardech Německé rady pro udržitelné budovy (DGNB) Gold a také Leadership in Energy and Environmental (LEED) Gold. Skupina Wilo věnuje zvláštní pozornost ochraně klimatu, proto se v celém parku dbá na šetrné zacházení s vodou, rozvoj zelených ploch, i využívání síťově propojených dopravních prostředků bez řidičů. Z hlediska energetiky je klíčovým parametrem zásobování výroby elektřinou z vlastní vodíkové elektrárny. Ta vyrábí tzv. zelený vodík výhradně z obnovitelných zdrojů, převážně využitím střešních solárních panelů.

Digitalizace a udržitelnost je prioritou skupiny Wilo

Ve všech objektech Wiloparku byl dodržován koncept udržitelnosti a digitalizace. Byly zde například instalovány jednotky rekuperace tepla a další inteligentní systémy řízení budov včetně komplexního monitorování a řízení energie. Jednou z pokrokových budov ve Wiloparku je továrna Wilo. Ta mimo jiné získala jedno z neprestižnějších průmyslových ocenění v Evropě „Továrna roku 2022“ za digitální transformaci. V této továrně se využívá sledování výrobních procesů v reálném čase, aby byly co nejvýhodnější z hlediska spotřeby energie a v případě potřeby se flexibilně přizpůsobily. Například elektřina, teplo a chlazení jsou zajišťovány centrálně prostřednictvím účinných systémů a distribuční sítě. „Tato opatření pak snižují jednak spotřebu energie zhruba o 40 % ročně, ale také emise CO2 o 3 500 tun,“ říká Jan Cidlinský, výkonný ředitel společnosti Wilo Česká republika.

Velký důraz klade společnost Wilo na šetrné zacházení s dešťovou vodou. Ta je z venkovních objektů a více než 70 000 m2 střešní plochy shromažďována a zadržována například k zavlažování a chlazení.

Vodíková strategie skupiny Wilo

Pro skupinu Wilo, která se aktivně zabývá ochranou klimatu, bylo přirozené vytvořit dlouhodobou vodíkovou strategii. Díky know-how nadnárodní technologické skupiny a jako jeden z předních světových dodavatelů prémiových čerpadel a čerpacích systémů se chce stát globálním hráčem také v oblasti výroby, skladování, ale i distribuce a využití vodíku. V minulém roce uvedla do provozu svůj vodíkový závod pod názvem H2 Powerplant. To využívá elektrolýzu k přeměně solární, větrné a vodní energie právě na tolik potřebný zelený vodík. V případě potřeby lze vodík pomocí palivového článku přeměnit zpět na elektrickou energii. Odpadní teplo pak může být využito v kombinovaném systému nebo přeměněno na chlazení. „Závod ve Wiloparku pojme až 520 kilogramů vodíku v nádrži o průměru 29,8 metru. Skládá se ze čtyř hlavních součástí: fotovoltaického systému na střeše Smart Factory, elektrolyzéru (dodávaného společností Enapter), zásobníku vodíku a palivový článek (dodává Proton Motor). Elektrolyzér odděluje molekulární sloučeniny vody (H2O) na vodík (H2) a kyslík (O). Modulární systém by měl produkovat až 10 tun zeleného vodíku ročně, a to výhradně z obnovitelných energií,“ dodal Cidlinský.


WILO CS, s. r. o.
logo WILO CS, s. r. o.

Čerpadla a čerpací technika pro technická zařízení budov, průmysl a komunální oblast. Kompletní sortiment včetně integrované a externí regulace a dalšího příslušenství. Čerpadla oběhová na topení, chlazení a klimatizaci, cirkulační na TV.