Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Kurz Young Energy Europe: Poslechněte si podcasty s autory úsporných projektů

Přinášíme rozhovory s úspěšnými absolventy tří pilotních ročníků kurzu Young Energy Europe v České republice a jejich lektory. Absolventi školení v oblasti energetických úspor vypráví o praktických řešeních, která v rámci kurzu vypracovali, co jejich firmám přinesla, zda a za jakých podmínek byla realizována, s jakými úskalími se potýkali a co jim dal samotný kurz.

Vítězní Energy Scouts řeší úspory komplexně a nízkonákladově – absolventi kurzu Young Energy Europe
Vítězní Energy Scouts řeší úspory komplexně a nízkonákladově – absolventi kurzu Young Energy Europe

Pokud chceme snížit spotřebu energie, náklady a uhlíkovou stopu, ne vždy musíme řešit složité diferenciální rovnice a mít 10 let praxe v oboru. Někdy stačí i relativně méně složitá řešení, jejichž realizace nemusí být technicky ani finančně náročná. Důležité je o těchto možnostech vědět, umět je najít, znát způsob, jak situaci zlepšit, a mít snahu je realizovat. Jde to samozřejmě mnohem lépe, pokud máme znalosti z energetiky, vodohospodářství, cirkulární ekonomiky a dalších příbuzných oborů. Stejně důležité jsou i měkké dovednosti, protože i o sebelepším řešení musíme přesvědčit své kolegy a nadřízené. To vše je obsahem kurzu Young Energy Europe, který je určen mladým lidem do 35 let a který již 3 roky organizuje Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK). Kromě teoretických znalostí je kladen velký důraz na praxi. Účastníci ve svých firmách v týmech vypracovávají projekty úspor, které jsou pak z velké části realizovány, a firmy tak z účasti svých zaměstnanců na kurzu bezprostředně profitují. 78 úspěšných absolventů – tzv. energetických scoutů – z více než 30 firem, 34 úsporných projektů a velký zájem firem i médií svědčí o tom, že to je správná cesta.

Jak ušetřit energii, další zdroje i finance?

Inspirujte se – BEST PRACTICE

POSLECHNĚTE SI PODCASTY


Stejně jako obory, ve kterých účastníci pracují, tak i jejich projekty, jsou velmi různorodé. Kurz jim neklade žádná omezení. A tak se pracovníci strojírenských firem, obchodních řetězců i z oblasti služeb zabývají tématy, které se jich týkají. Řeší, jak uspořit energii, snížit spotřebu vody, reorganizovat dopravu nebo třeba neplýtvat potravinami či kancelářským papírem Jedinou podmínkou je, že opatření musí přispět k ochraně klimatu snížením uhlíkové stopy, uspořit energii nebo další zdroje a být realizovatelné. Je tedy potřeba prokázat hospodárnost a návratnost. Tomu je uzpůsoben i obsah pětidenní teoretické části kurzu, který je průřezem hlavními souvisejícími obory. Jednotlivá témata přibližují účastníkům uznávaní odborníci. V každém ročníku na kurzu spolupracuje okolo třinácti lektorů.

Dalším důležitým aspektem kurzu, který si účastníci pochvalují, je vzájemná výměna názorů a zkušeností s kolegy podobného věku a zaměření. Mluví o tom, jak je inspirovala řešení, která vypracovali a prezentovali v rámci praktického projektu kolegové z jiné firmy, i o tom, že je to přivedlo k myšlence se možnosti uplatnění podobných řešení zabývat i v jejich vlastní společnosti. Abychom tuto výměnu zkušeností podpořili, zveme na závěrečné prezentace i další pracovníky ze zúčastněných firem (vedení, energetiky apod.) a další hosty. Tyto zkušenosti a zajímavé praktické příklady chceme zpřístupnit i širší odborné veřejnosti. S úspěšnými absolventy a s lektory proto natáčíme krátké rozhovory a zveřejňujeme je formou podcastů. V jednom z nich autorka vítězného projektu z roku 2018 hovoří o tom, jak její tým dosáhl velmi vysokých úspor pouhou reorganizací dopravy ve firmě, a to v podstatě bez investic. V dalších podcastech se dozvíte, k jak velkým úsporám může vést zapojení umělé inteligence při hospodaření s potravinami v maloobchodním řetězci, jak lze účinně využívat odpadní teplo nebo obnovitelné energie a mnoho dalšího.

Věříme, že i Vy zde najdete inspiraci a možná i chuť vyslat do kurzu Young Energy Europe své mladé zaměstnance.

Přinášíme rozhovory s úspěšnými absolventy tří pilotních ročníků kurzu Young Energy Europe v České republice a jejich lektory. Absolventi vypráví o praktických řešeních, která v rámci kurzu vypracovali, co jejich firmám přinesla, zda a za jakých podmínek byla realizována, s jakými úskalími se potýkali a co jim dal samotný kurz.

Některá témata se jistě týkají i Vás!

Vyberte si, nechte se inspirovat, poslechněte si zkušenosti úspěšných autorů v krátkých podcastech.

Mezinárodní projekt Young Energy Europe je financován z prostředků Evropské iniciativy na ochranu klimatu (EUKI), která je finančním nástrojem Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU).

3. ročník kurzu Young Energy Europe byl zahájen 28. ledna 2020 v Praze
3. ročník kurzu Young Energy Europe byl zahájen 28. ledna 2020 v Praze

Česko-německá obchodní a průmyslová komora
logo Česko-německá obchodní a průmyslová komora

ČNOPK je se svými 700 členy největší bilaterální hospodářskou komorou v ČR. Jejím posláním je prostřednictvím rozsáhlých služeb podporovat česko-německý byznys. Sleduje trendy a těm s největším potenciálem pro česko-německou ekonomickou spolupráci se ...