Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Příručka Klimatický strom

Stromy přispívají ke zlepšení kvality ovzduší, vázání CO2, mají příznivý vliv na tepelný režim krajiny, tvorbu biotopů a ochranu půdy a zachycování dešťové vody.

Jeden z nejstarších stromů v celé Evropě. Biologové odhadují, že je tomuto platanu druhu platanus orientalis L. asi 2000 let. Přesně se to ale doložit nedá, protože na něm už nenajdeme žádné viditelné letokruhy. Vzhledem k tomuto více než požehnanému věku je kmen již vykotlaný a jeho vnitřek je dutý. Aby byl tento jedinečný strom ještě nějakou dobu uchován při životě, bylo ovšem zapotřebí jej před několika lety vyztužit pomocí kovového rámu, který skýtá stromu jakousi podporu.  Podle místní tradice zasadil tento strom Hippokratés sám a v jeho stínu měl později vyučovat své žáky. Pod ním měl údajně také šířit křesťanství apoštol Pavel, který také zavítal na ostrov Kos. Foto D. Kopačková, redakce
Jeden z nejstarších stromů v celé Evropě. Biologové odhadují, že je tomuto platanu druhu platanus orientalis L. asi 2000 let. Přesně se to ale doložit nedá, protože na něm už nenajdeme žádné viditelné letokruhy. Vzhledem k tomuto více než požehnanému věku je kmen již vykotlaný a jeho vnitřek je dutý. Aby byl tento jedinečný strom ještě nějakou dobu uchován při životě, bylo ovšem zapotřebí jej před několika lety vyztužit pomocí kovového rámu, který skýtá stromu jakousi podporu. Podle místní tradice zasadil tento strom Hippokratés sám a v jeho stínu měl později vyučovat své žáky. Pod ním měl údajně také šířit křesťanství apoštol Pavel, který také zavítal na ostrov Kos. Foto D. Kopačková, redakce

Žádný stín nechrání lépe než stín stromů

Zatímco slunečník sice zabrání pronikání přímého slunečního záření, stromy navíc díky výparu vody své okolí ochlazují a zvlhčují. Především na exponovaných místech jako jsou silnice v hustě zastavěných oblastech, velké parkovací a zpevněné plochy, cyklostezky či turistické trasy, jsou stromy nejsnazší možností pro zlepšení pocitového tepelného komfortu.

Cílem brožury Klimatický strom je poskytnout přehled služeb, které pro nás stromy zajišťují, podpořit ohleduplný přístup ke stromům a nabídnout rady a inspirace pro výsadbu nových stromů. Publikace má přispět k tomu, aby si lidé uvědomili potenciál stávajících stromů a zbavili se averze vůči stromům ve svém okolí, v parcích, na hřbitovech, v alejích…

Stromy mají podobně jako „technická klimatizace“ vliv na klima a jako „zelená infrastruktura“ přispívají ke zlepšení kvality ovzduší, vázání CO2, jsou stavebními prvky životního prostředí. Mají příznivý vliv na tepelný režim krajiny, tvorbu biotopů a ochranu půdy a zachycování dešťové vody.

Definice „Zelené infrastruktury“ Evropskou komisí z roku 2013

Zelená infrastruktura (ZI) je strategicky plánovaná síť přírodních a polo-přírodních míst s rozdílnými environmentálními rysy, jež byla navržena a je zřízena s cílem poskytovat širokou skálu ekosystémových služeb. Zahrnuje zelené plochy (nebo modré plochy, jde-li o vodní ekosystémy) a jiné fyzické prvky v pevninských (včetně pobřežních) a mořských oblastech… může se nacházet jak v městském prostředí, tak ve venkovských oblastech… je nástrojem poskytování širokého spektra ekologických přínosů… pomáhá vyhnout se budování nákladné infrastruktury, neboť příroda je schopna nabídnout nejen levnější, ale i trvanlivější řešení.

 
 
Reklama