Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Filmový dokument představuje klimatická opatření

Z programu SFŽP na podporu ochrany životního prostředí byla poskytnuta podpora zpracování půlhodinového videa, které představuje řadu úspěšných projektů a chystaná opatření. Reaguje na klimatické změny a potřebu se na ně velmi rychle adaptovat a jak se jim bránit.

Informačně-osvětový video dokument Česko chrání klima, který byl podpořen z Národního programu Životní prostředí Státního fondu pro životní prostředí, představuje pestrou škálu klimatických opatření realizovaných městy, podniky, neziskovými organizacemi, ale i jednotlivci a skupinami dobrovolníků.

V dokumentu jsme se pokusili zachytit co nejvíce příkladů klimatických opatření s velkým důrazem na to, aby pocházela z různých částí Česka a jejich iniciátorem byly různé subjekty. Také jsme se snažili o rovnováhu v zastoupení mezi ukázanými adaptacemi a mitigacemi, protože obě tyto skupiny řešení jsou potřeba a v ideálním případě se vzájemně doplňují,“ popsal záměry tvůrců režisér filmu a vedoucí projektu Daniel Tichý.

Představené příklady spadají tematicky například do oblasti energetických úspor, čisté mobility, využívání obnovitelných zdrojů či budování modro-zelené infrastruktury. „Výraznou pozornost a prostor jsme dali také opatřením, která pomáhají obnově tuzemské krajiny v tom ohledu, aby byla funkční, prostupná, pestrá a odolnější vůči dopadům klimatické změny,“ dodal Tichý.

Jedna ze samostatných obsahových částí dokumentu se věnuje i občanským iniciativám a aktivním jednotlivcům, kteří se zabývají ochranou klimatu. Film je volně přístupný prostřednictvím platformy YouTube a v plánu je jeho promítání ve školách.

Filmový dokument trvá 33 minut. Jako první je zmíněna nutnost rozšíření lokálních zdrojů elektřiny, fotovoltaických elektráren především na střechách budov. Druhým je intenzifikace využití odpadů zahrnující třídění, opětovné použití a u jinak nevyužitelných odpadů jejich spálení s výrobou energie. V dopravě by mělo během desetiletí dojít k zásadnímu přechodu autobusů na linkách MHD na pohon CNG. Neustálý růst emisí z dopravy je jako zásadní vnímán jak na úrovni měst, tak krajů.

Z dokumentu

V čase 5:00 je zmíněn projekt „živé, zelené“ haly firmy LIKO-s a.s. s maximálním využitím ozelenění střech, fasád, vnitřních stěn a přilehlých ploch, zachytáváním a opětným využití dešťové i odpadní vody, se snižováním teploty stěn umožňujících úspory chladicí energie aj. Zatímco povrchová teplota běžné střechy může dosáhnout i 80 °C, tak u zelené střechy může jít o teploty i do 30 °C.

Projekt „živé, zelené“ haly firmy LIKO-s a.s.
Projekt „živé, zelené“ haly firmy LIKO-s a.s.
Energetický projekt v Budišově nad Budišovkou
Energetický projekt v Budišově nad Budišovkou

V čase 7:20 je představen energetický projekt v Budišově nad Budišovkou, který využívá fotovoltaickou výrobu elektřiny ukládanou do baterií a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla ze zemního plynu. Městský projekt je spojen se vzdělávacím účinkem, neboť jeho součástí je vizualizace průběhu spotřeby energií velkoplošnými obrazovkami v prostorách na projekt napojeného městského úřadu, školy a kulturního domu. Monitoring dat neslouží jen specialistům, ale ukazuje veřejnosti, co moderní technika umí.

V čase 9:00 přichází na řadu projekt pasivní přestavby základní školy v Kněžmostě, který kombinuje fotovoltaiku, tepelná čerpadla, rekuperaci, zelené střechy aj.

Pasivní přestavba základní školy v Kněžmostě
Pasivní přestavba základní školy v Kněžmostě
Park v brněnském Novém Lískovci
Park v brněnském Novém Lískovci

Park v brněnském Novém Lískovci (čas 10:00) ukazuje, jak lze využít dešťovou vodu z přilehlých panelových objektů pro bydlení pro zlepšení městského prostředí. Vodou je napájeno přírodní jezírko.

Pro příklad městského energetického managementu byly vybrány Litoměřice (čas 11:30), které v dlouhodobém procesu chtějí dosáhnout energetické soběstačnosti. Základem procesu je modernizace objektů do nízkoenergetického standardu, která je na druhé straně doprovázena růstem podílu využití obnovitelných zdrojů energie. V Litoměřicích bylo loni otevřeno vědecko-výzkumné centrum pro zkoumání využití geotermální energie.

Vědecko-výzkumné centrum pro zkoumání využití geotermální energie v Litoměřicích
Vědecko-výzkumné centrum pro zkoumání využití geotermální energie v Litoměřicích
Horní Jiřetín
Horní Jiřetín

Horní Jiřetín, symbol boje proti rozšiřování těžby uhlí (čas 13:00), plánuje během dvou, tří let zcela odstranit zdroje tepla v městských bytech využívající uhlí. A následně i v dalších budovách. Plochy po ukončení těžby by měly být přednostně využity pro fotovoltaické elektrárny a ekologické zemědělství.

V dokumentu je zmíněna i FV elektrárna v Kamenici na Lipou a další projekty.

V části filmu věnované občanským iniciativám a aktivním jednotlivcům, kteří se zabývají ochranou klimatu, je zmíněn například projekt Fakta o klimatu, za kterým stojí akademický tým z Brna. Mnoho z dat zachycujících vývoj klimatu, včetně našeho působení na životní prostředí, je dostupných roztříštěně, v cizích jazycích, a proto jsou v rámci projektu data z vědeckých institucí (ČHMÚ, NASA, Eurostat a jiné) zpracována do grafů a infografiky pro další použití.


Na závěr filmu vystupuje Ing. Jiří Horák, Ph.D. z VEC, VŠB TU Ostrava, alias Smokeman, který jednoduchou formou dokazuje, že nejlepší způsob topení v kamnech a kotlích je takový, aby tím nebyl obtěžován žádný soused. S tím je spojeno nejméně škodlivých emisí a nejúčinnější využití paliva.

 
 
Reklama